Wonen en opvang

Woningaanpassing

U kunt een tegemoetkoming aanvragen voor het ombouwen van uw woning. Dit kan gaan om het vergroten van de badkamer bijvoorbeeld, zodat u zich met uw rolstoel makkelijker kunt verplaatsen. U kunt ook een tegemoetkoming krijgen voor een aanvullende uitrusting van uw woning. Hier kan het bijvoorbeeld gaan om een traplift of een automatische garagepoortopener.

Alle soorten woningaanpassingen waarvoor u bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een tegemoetkoming kunt krijgen, zijn samengebracht in de zogeheten refertelijst. Die lijst is opgesplitst volgens de mate van functiebeperking en het interventieniveau, bijvoorbeeld aanvulling of vervanging voor de onderste ledematen.

Misschien wenst u een woningaanpassing te laten realiseren die niet vermeld staat in de refertelijst. In dat geval kunt u aan de Bijzondere Bijstandscommissie (BBC) van het VAPH de vraag stellen om toch een tegemoetkoming uitbetaald te krijgen. De aanpassing in kwestie moet dan wel minimum € 300 kosten en u zult uw uitzonderlijke vraag in functie van uw persoonlijke situatie heel goed moeten motiveren.

Nieuwbouw

Wilt u een nieuwe woning bouwen die aangepast is aan uw noden, dan kan dit een meerkost voor u betekenen. Ook hiervoor kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een

Handicap (VAPH). Het gaat dan om de extra kosten tengevolge van:

  • de meeroppervlakte: bijvoorbeeld de extra ruimte die nodig is om te draaien met uw rolstoel
  • de aanvullende uitrusting van uw woning in functie van uw handicap: bijvoorbeeld een automatische deuropener, een onderrijdbare wastafel, handgrepen, enz.

Bovenstaande meerkosten bij nieuwbouw zijn niet opgenomen in de refertelijst. Daarom moeten dergelijke aanvragen voorgelegd worden aan de Bijzondere Bijstandscommissie (BBC) van het VAPH.

Hoe een tegemoetkoming aanvragen?

Om tegemoetkomingen voor aanpassingen aan uw woning aan te vragen moet u ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of bij de Intersectorale toegangspoort (ITP). U vindt alle informatie over de aanvraagprocedure in de rubrieken:

Bij aanvragen voor aanpassingen aan uw woning moet u volgende specifieke stukken voorleggen:

  • een plan van de woning met duidelijke afmetingen;
  • een gedetailleerde offerte per ruimte waarvoor u een tussenkomst vraagt.

Terugbetaling

Beslist het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) tussen te komen in de kosten voor aanpassingen aan uw woning, dan is het principe dat het VAPH u de factuur of een deel ervan terugbetaalt.

Aanpassingspremie Wonen Vlaanderen

Bent u 65 of ouder, en wenst u een tegemoetkoming te verkrijgen voor woningaanpassingen in functie van uw handicap, dan moet u bij het Agentschap Wonen Vlaanderen aankloppen.

De aanpassingspremie van Wonen Vlaanderen is inkomensgebonden. Uw netto-belastbaar gezinsinkomen is een criterium voor de eventuele toekenning.

U kunt voor meer informatie terecht bij uw gemeente, bij de provinciale afdelingen van het Agentschap Wonen Vlaanderen of op de website van Wonen Vlaanderen.

Bron: www.vaph.be