fbpx

Vlaanderen investeert in medisch-technisch apparatuur voor ziekenhuizen

De vraag naar accurate diagnostiek neemt toe. Hierdoor stijgt ook de vraag naar bijkomende hooggespecialiseerde apparatuur voor medische beeldvorming. Eerstdaags vertrekt een oproep naar de ziekenhuizen die de criteria voor de toekenning van tien extra PET-scanners bepaalt.

Bij de zeven PET-scanners die Vlaanderen al rijk was, wordt er nu ruimte gecreëerd voor de opstelling van tien bijkomende toestellen. In 2014 werd een protocolakkoord gesloten tussen de federale overheid en de gemeenschappen. De Vlaamse regering geeft hieraan uitvoering door in budget te voorzien voor tien bijkomende PET-toestellen.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is verheugd met deze beslissing: “Vlaanderen toont hiermee dat het manifest kiest om – na de bevoegdheidsoverdacht – verder te investeren in gezondheidszorg.”

Investeren in medisch-technische diensten

Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor de investeringslasten van de medisch-technische diensten. Het gaat over zowel de uitrusting als voor de gebouwen waarin medisch-technische diensten worden ondergebracht. Het federale niveau blijft bevoegd voor de financiering van de medische prestaties. Onder medisch-technische diensten wordt in het kader van dit besluit begrepen: de magnetische resonantie tomograaf met geïntegreerd elektronisch telsysteem (NMR) en de radiotherapiedienst en de scanners met positronemissie (PET-scan).

PET

PET-scanners laten na inspuiting van radioactieve tracers toe om vorming van kankerweefsel te visualiseren. Door de belangrijke uitbreiding van de indicaties voor PET-onderzoeken in de diagnose van kankers is een uitbreiding van de capaciteit van de PET-toestellen nodig om de toegankelijkheid te waarborgen voor alle patiënten die deze technologie nodig hebben. In het protocolakkoord medische beeldvorming van 24 februari 2014 is voorzien dat er een uitbreiding komt in de programmatie van PET-scan. Bij de zeven PET-scanners die Vlaanderen rijk is, wordt er nu ruimte gecreëerd voor de opstelling van tien bijkomende toestellen.

Deel dit bericht