Vlaanderen geeft extra impuls aan kinderopvang voor kwetsbare gezinnen

De Vlaamse Regering maakte in 2018 een totaalbudget van 20,4 miljoen euro vrij voor voldoende, betaalbare opvangplaatsen. Een bedrag van 2,6 miljoen wordt nu toegekend en maakt het mogelijk om kwetsbare gezinnen verder te ondersteunen om ook voor hen kinderopvang mogelijk te maken. De flexibele opvang wordt ook uitgebreid om voor gezinnen de combinatie werk-gezin…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/vlaanderen-geeft-extra-impuls-aan-kinderopvang-voor-kwetsbare-gezinnen/