Vlaamse contactopvolging zet sms’en in om hoogrisicocontacten snel te bereiken

Het aantal besmettingen in Vlaanderen stijgt helaas fors dag na dag. De Vlaamse contactopvolging blijft alle besmette personen systematisch opbellen, met een hoog en snel bereik. De grote toename van het aantal besmette personen vertaalt zich echter ook in een nog grotere en snellere toename van het aantal hoogrisicocontactpersonen dat verwittigd moet worden door de contactopspoorders. Om ook deze contactpersonen allemaal snel te blijven informeren over hun quarantaine en test, zal de contactopvolging in de loop van vandaag sms’en sturen in plaats van hen op te bellen, net zoals in Brussel en Wallonië al gebeurde.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Vlaamse contactopvolging zet sms’en in om hoogrisicocontacten snel te bereiken)