fbpx

Vlaams euthanasiecijfer meer dan verdubbeld in zes jaar tijd

Het aantal mensen dat euthanasie kreeg in Vlaanderen is tussen 2007 en 2013 meer dan verdubbeld, van 2% naar 4,6% van alle overlijdens. Dat blijkt uit een recente studie van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de UGent en de VUB.

Waarom die verdubbeling? Daar zijn twee redenen voor.

Enerzijds zijn er steeds meer mensen die euthanasie aanvragen. Maar anderzijds zijn artsen ook steeds vaker bereid om op die verzoeken in te gaan. Meer bepaald nam het aantal mensen dat een euthanasieverzoek uitte tussen 2007 en 2013 toe van 3,5% tot 6%. Van dat aantal werden in 2013 drie op de vier verzoeken ingewilligd. In 2007 werd maar de helft van de verzoeken ingewilligd, zo blijkt uit de studie die vandaag verscheen in het toonaangevende vaktijdschrift New England Journal of Medicine. Euthanasie komt nog altijd het vaakst voor bij kankerpatiënten, hoogopgeleiden en de leeftijdsgroep 65 tot 79 jaar. Toch is de stijging algemeen en laat ze zich ook zien bij ouderen en patiënten met andere aandoeningen. Volgens de onderzoekers duiden deze nieuwe cijfers op een voortschrijdend proces van maatschappelijke aanvaarding van euthanasie in Vlaanderen. De praktijk wordt in toenemende mate beschouwd als een reguliere keuze aan het levenseinde. De maatschappelijke nadruk op waarden als autonomie en zelfbeschikking ligt hieraan mede ten grondslag, aldus de onderzoekers.

Maar er is meer: ook de ervaring van artsen na meer dan 10 jaar regulering heeft gezorgd voor minder terughoudendheid en meer vertrouwen in de wettelijke procedure. Daar komt nog bij dat binnen de zorginstellingen de restricties ten aanzien van euthanasie aan het verdwijnen zijn. “Hoewel Nederland al een langere geschiedenis heeft met euthanasie, is het cijfer in Vlaanderen voor de eerste keer hoger dan bij onze noorderburen”, concludeert Luc Deliens, hoofd van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde.

De enquête werd uitgevoerd bij artsen die de overlijdensakte van een steekproef van meer dan 6000 overlijdens hadden opgemaakt. Dat is zowat 10% van alle Vlaamse overlijdens in 2013.

Deel dit bericht