Uitkering voor personen met handicap voortaan alleen als ze 10 jaar in België wonen

Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) verscherpt de uitkering voor personen met een handicap. Wie er één wil, zal 10 jaar in België moeten wonen, waarvan 5 jaar onafgebroken. “We moeten onze sociale zekerheid beschermen.”

Demir verscherpt de voorwaarden omdat ze vindt dat het huidige systeem de deur voor misbruik openzet.

Daarnaast ziet de N-VA-staatssecretaris dat er een sterke stijging is van het aantal Roemenen (+21%) en Bulgaren (+30%) die een IVT-uitkering krijgen. “Dat roept vragen op. Het systeem vandaag is te coulant. In 2012 werden bij Bulgaren al 70 fraudegevallen vastgesteld. Ze kwamen naar België als zelfstandige, maar vroegen kort na hun aankomst en registratie een IVT-uitkering aan. Het systeem is dus bekend én er wordt misbruik van gemaakt.”

Staatssecretaris Demir maakt zich sterk dat ze zo de sociale zekerheid beschermt. “Onze sociale zekerheid is een prachtig instrument om mensen tijdelijk of permanent een menswaardig bestaan te garanderen in moeilijke tijden. Maar we mogen niet naïef zijn, we moeten ze ook beschermen. Migranten kiezen West- en Noord-Europa heus niet voor ons klimaat. Er zijn mensen die naar ons land komen met de intentie om beroep te doen op onze solidariteit, terwijl ze daar eenvoudigweg geen recht op hebben.”

Bron: HLN.be