fbpx

Thuiszorg

Thuiszorg is verzorging en verpleging die bij hulpbehoevenden thuis wordt geleverd.

Wat is een dienst voor thuis- verpleging?

Een dienst voor thuisverpleging staat in voor de kwaliteit, samenwerking en continuïteit van thuisverplegers. Een dienst groepeert een aantal thuisverpleegkundigen, die of als werk- nemer voor de dienst zelf werken, of als zelfstandige met de dienst samenwerken. Zo werken die verpleegkundigen beter met elkaar samen en kunnen ze el- kaar helpen of afwisselen waar nodig. Thuisverpleging gebeurt door verpleegkundigen, wel medicijnen of inspuitingen kunnen toedienen, wonden verzorgen, palliatieve zorgen verlenen enz. Naast verpleegkundige zorg hebben de verpleegkundigen ook aandacht voor gezins- en sociale omstandigheden. Ze helpen de mensen thuis ook met preventie, gezondheidsvoorlichting en -opvoeding.

Voor wie is thuisverpleging bedoeld?

Thuisverpleging is gericht op personen die verpleging (zorg) nodig hebben, bijvoorbeeld nadat ze uit het ziekenhuis ontslagen zijn of herstellen van een ongeluk of aandoening. Door verpleging aan huis te bieden, kan de thuisverpleging ervoor zorgen dat deze persoon sneller het ziekenhuis kan verlaten of niet telkens naar zijn huisarts of een andere zorgverlener moet stappen. Het kan ook een oplossing zijn in afwachting van een plaats in een serviceflat of woonzorgcentrum.

Waar vindt u diensten voor thuisverpleging?

U kan terecht bij zelfstandige verpleegkundigen, al dan niet aangesloten bij de koepel van zelfstandigen of een team van zelfstandige verplegers.

Deel dit bericht