fbpx

Thuishospitalisatie

Het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg in België) kiest bij thuishospitalisatie voor een gemengd model van samenwerking tussen ziekenhuizen en eerstelijnszorg. Bij thuishospitalisatie (TH) wordt zorg thuis bij de patiënt verleend in plaats van in een ziekenhuis. Dat spaart zware ziekenhuiskosten uit en laat verzorging van de patiënt in zijn vertrouwde omgeving toe.

Thuishospitalisatie (TH) kan bijvoorbeeld gebeuren bij bepaalde vormen van chemotherapie en pediatrische zorg, en bepaalde behandelingen met antibiotica. Het gaat dus niet om de klassieke, verpleegkundige thuiszorg. Het concept sluit aan bij de tendens om het ziekenhuisverblijf in te korten, of zelfs te vermijden. Anderzijds beantwoordt het ook aan de voorkeur van vele patiënten om zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving verzorgd te worden.

De buitenlandse TH-modellen die door de onderzoekers werden geïdentificeerd tonen een brede waaier aan mogelijke diensten, waaronder curatieve (medische en post-operatieve) zorg, maar ook palliatieve zorg en revalidatie, afhankelijk van de lokale behoeften. TH krijgt veel bijval van vertegenwoordigers van het terrein op voorwaarde dat bij de zorgorganisatie de patiënt en zijn behoeften centraal staan, en niet economische motieven. Maar er is nood aan een referentiekader: wie beslist er over TH? Op basis van welke criteria? Voor welk type van zorg? Wie verleent deze zorg? En wie financiert wat en hoe?

Twee modellen

Uit de bestudering van verschillende buitenlandse TH-modellen blijkt dat er twee modellen bestaan: ofwel treedt het ziekenhuis buiten zijn muren om zorg te verstrekken bij de patiënt thuis, ofwel specialiseren de eerstelijnszorgverleners (zoals huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten…) zich in het geven van dit soort zorg. “Elk model heeft zijn voorstanders, maar waarschijnlijk zal een gemengd model van samenwerking bij iedereen de voorkeur krijgen”, stelt het KCE.

TH biedt de kans om werk te maken van zorgcontinuïteit tussen ziekenhuis en eerstelijn, zonder het belang van ondersteunende diensten uit het oog te verliezen (levering van maaltijden, gezinshulp…). De Belgische stakeholders die bij het project betrokken werden, benadrukten dat “daarbij zoveel mogelijk de bestaande structuren moeten worden gebruikt en gecoördineerd, in plaats van nieuwe op te richten”, noteert het KCE.

Voordelen thuishospitalisatie

Voor de patiënt zijn er uiteraard zeer veel voordelen. Je blijft in je vertrouwde omgeving, en de mensen die graag ziet kunnen ten alle tijden bij je zijn zonder beperkingen van bezoekuren etc. Ook je ziekenhuisfactuur valt weg. Financieel heeft dit dus zeker ook veel voordelen aangezien je gewoon in alle comfort van je eigen (t)huis kan verblijven.

Maar ook voor de huisarts zijn er voordelen aan verbonden: Zo is er een nauwere samenwerking met de specialist en meer betrokkenheid bij de behandeling van de patiënt.

Voor de maatschappij is het grote voordeel dan weer de daling van de ligduur in het ziekenhuis en efficiënte zorg tegen een lagere kostprijs.

Deel dit bericht