Terugbetaling test bij patiënten met borstkanker maakt aanvullende chemotherapie mogelijk overbodig bij GZA Ziekenhuizen

Vanaf 1 juli 2019 vergoedt het RIZIV binnen een driejarig pilootproject het genexpressie profiel (GEP) voor een grote groep patiënten. Dat is belangrijk nieuws voor ongeveer 70% van de patiënten met borstkanker, diegene met het “hormoongevoelig” borstcarcinoom. Het GEP is een moleculaire test die het risico op ziekteherval na borstkanker analyseert. Voorheen betaalde de patiënt deze test nog zelf, maar door de vergoeding kunnen meer patiënten de test laten uitvoeren.

Genexpressie profiel
Het genexpressie profiel onderzoekt verwijderd tumorweefsel op moleculair niveau. De analyse van dat weefsel geeft uitsluitsel over het risico op ziekteherval én de mate waarin chemotherapie die kans op herval zou kunnen verminderen. Zo kunnen artsen gemakkelijker bepalen of aanvullende chemotherapie noodzakelijk is. Mogelijk kan chemotherapie zelfs overbodig worden. Patiënten met een zogenaamd “hormoongevoelig” borstcarcinoom hebben namelijk geen chemotherapie meer nodig als hun risico op herval klein is.
Toegankelijkere moleculaire info
“De verdere inburgering van het GEP is een belangrijke doorbraak.”, aldus afdelingshoofd oncologische research dokter Luc Dirix. “Binnen het oncologisch centrum van GZA Ziekenhuizen kunnen we de test voortaan vaker uitvoeren, omdat het RIZIV deze vergoedt voor veel van onze patiënten. De beschikbaarheid van de moleculaire informatie wordt met andere woorden toegankelijk voor de meeste van onze patiënten met borstkanker. Zo kunnen we aanvullende chemotherapie dan ook gerichter toepassen op zij die er wel baat bij hebben.”
Niet iedere vorm van borstkanker
Het is echter wel belangrijk om te begrijpen dat het genexpressie profiel niet van toepassing is op iedere soort van borstkanker. Enkel de vorm van borstkanker die “hormoongevoelig” is en die geen HER2-afwijking kent (een specifiek moleculaire kenmerk), komt in aanmerking. We spreken hier van genexpressie profielen met Level 1 A-bewijs. Ook voor patiënten met een belangrijke aantasting van de lymfeknopen in de oksel, biedt de test helaas geen meerwaarde.

Bron: Gasthuiszusters Antwerpen (GZA) (Terugbetaling test bij patiënten met borstkanker maakt aanvullende chemotherapie mogelijk overbodig bij GZA Ziekenhuizen)