Stomazorg voor beginners

Een stoma is een al of niet kunstmatige opening die een lichaamsholte met de buitenwereld verbindt. Een stoma wordt aangelegd als de stoelgang of de urine het lichaam niet meer langs de natuurlijke weg kan verlaten.

De darm wordt dan naar buiten gebracht en vastgehecht aan de huid. Een stoma kan tijdelijk of blijvend zijn, al naargelang de pathologie waarvoor hij aangebracht moet worden. Het aanbrengen van de stoma -en het leven na de operatie- is bijzonder ingrijpend voor de patiënt. De patiënt moet niet alleen leren leven met de stoma, hij moet ook zijn levensgewoonten veranderen en aanpassen.

Een goede voorbereiding met duidelijke uitleg en een antwoord op alle vragen helpen. Daarom zijn er in de meeste ziekenhuizen gespecialiseerde verpleegkundigen om de patiënt bij te staan met raad en daad. De stomaverpleegkundige is een gespecialiseerde verpleegkundige voor patiënten die een stomaoperatie moeten ondergaan of die al een stoma hebben. De stomaverpleegkundige geeft informatie en begeleiding aan de patiënten en hun naasten. “De stomaverpleegkundige neemt uitgebreid de tijd voor u op uw afspraak. Het is belangrijk dat ook uw partner of een naast familielid goed op de hoogte is”, zo staat te lezen op de website van het Jessaziekenhuis. “Indien mogelijk betrekt de stomaverpleegkundige de naaste bij gesprek. Op die manier is het gemakkelijker er samen over te praten en krijgt u meer begrip en ondersteuning.

In dit eerste gesprek verduidelijkt de stomaverpleegkundige voor u de informatie van de dokter/chirurg, geeft u uitleg over het soort stoma dat in de ingreep wordt aangelegd, en laat u de diverse verzorgingsmiddelen even zien. U krijgt ook informatie over de verzorging van de stoma en over wat u van de stomaverpleegkundige verder mag verwachten.”

De stomaverpleegkundige helpt patiënten ook wanneer ze terug thuis zijn. Dat kan met een thuisbezoek of een stomaconsultatie.