Resultaten provinciaal onderzoek naar aangeboren afwijkingen bij kinderen

Vandaag publiceert het Provinciaal Instituut voor Hygiëne het jaarlijkse EUROCAT-rapport. In de provincie Antwerpen heeft 2,77 % van de borelingen een aangeboren afwijking. Dit percentage is zeer vergelijkbaar met het Europese gemiddelde en vertoont over de jaren slechts een lichte schommeling. Recent was er bezorgdheid over een mogelijke verhoging van kindjes met afwijkingen van de ledematen, zoals het ontbreken van een hand of een arm, in enkele regio’s in Frankrijk. Dergelijke cijfers zien we niet in het Antwerpse EUROCAT register. Tussen 1989 en 2015 werden in totaal 212 kindjes met afwijking van de ledematen geboren, wat neerkomt op 4,89 per 10.000 geboorten.

Vandaag publiceert de dienst Gezondheid van het PIH, het Provinciaal Instituut voor Hygiëne van de provincie Antwerpen, het jaarlijkse EUROCAT-rapport. Dit register geeft een accuraat beeld van de aard en de aantallen aangeboren afwijkingen in de provincie Antwerpen. Het rapport heeft een belangrijke signaalfunctie en de resultaten laten toe om het effect van risicofactoren op de foetus te evalueren. Mogelijke gevolgen van bijvoorbeeld medicatiegebruik tijdens de zwangerschap of milieufactoren kunnen zo worden onderzocht.

Resultaten EUROCAT register

Sinds 1989 registreert het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH), in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, aangeboren afwijkingen bij kinderen volgens het EUROCAT-registratiesysteem (European surveillance of Congenital Anomalies). De aard van de afwijkingen is erg uiteenlopend: open ruggetje, gespleten lip, hartafwijkingen, klompvoetjes, syndroom van Down, … .

Van 1989 tot en met 2015 werden 11.784 kinderen met een aangeboren afwijking geregistreerd op 425.342 geboortes. Dus, in de provincie Antwerpen heeft 2,77 % van de borelingen een aangeboren afwijking. Dit percentage is zeer vergelijkbaar met het Europese gemiddelde. Het cijfer vertoont over de jaren een lichte schommeling, zonder duidelijke stijgende of dalende trend.

Belangrijke signaalfunctie

Het EUROCAT register, dat deel uitmaakt van een Europees registratienetwerk, heeft een belangrijke signaalfunctie. Per type aandoening worden tijdstrends opgevolgd om na te gaan of bepaalde aangeboren afwijkingen plots meer of minder voorkomen. Daarnaast worden ook regionale trends opgevolgd om geografische clusters te identificeren. Indien deze trends voorkomen, kan gezocht worden naar mogelijke oorzaken, hetzij methodologisch (bijv. een verbeterde diagnostische techniek), hetzij een blootstelling tijdens de zwangerschap of een factor in de omgeving.

Afwijkingen van de ledematen

Recent werd in de pers bezorgdheid geuit over een mogelijke verhoging van kindjes met afwijkingen van de ledematen, zoals het ontbreken van een hand of een arm, in enkele regio’s in Frankrijk. Dergelijke cijfers zien we niet in het Antwerpse EUROCAT register. Tussen 1989 en 2015 werden in totaal 212 kindjes met afwijking van de ledematen geboren, wat neerkomt op 4,89 per 10.000 geboorten. Dit cijfer verschilt niet van het Europese gemiddelde en vertoont geen clusters doorheen de tijd. De cijfers van de verschillende EUROCAT registers laten toe om de achtergrondwaarden voor specifieke aandoeningen te berekenen en om lokale cijfers in perspectief te plaatsen. Deze gegevens kunnen de start zijn om naar lokale factoren voor clusters te zoeken.


Meer weten?

Het volledige rapport met resultaten van de registratie van aangeboren afwijkingen kan u terugvinden op de website van de provincie Antwerpen:

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/pih/onderzoek/milieu-gezondheid/eurocat.html