Referentiekader voor kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg voor forensische cliënten

De Vlaamse overheid heeft de voorbije jaren inspanningen geleverd om de zorg voor forensische cliënten – mensen die psychische zorg behoeven en in aanraking kwamen met het gerecht – te verbeteren. Voorbeeld hiervan is het Vlaams strategisch plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden 2015-2020. Het Agentschap Zorg en Gezondheid vult dit nu…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/referentiekader-voor-kwaliteitsvolle-ggz-voor-forensische-clienten/