fbpx

Wat is podologie?

Podologie is de wetenschap, de kunde die zich bezig houdt met de structuur, de functie en de fysiopathologie van de voet en dit in relatie tot hoger gelegen segmenten. Ook hoger gelegen klachten, zoals knie-, heup- en rugpijn, die hun oorzaak vinden ter hoogte van de voet, behoren tot het werkveld van de podoloog.

Een podoloog is een paramedicus die, na verwijzing van een arts of arts-specialist, patiënten met klachten ter hoogte van de voet onderzoekt en indien nodig behandelt. Deze klachten kunnen zich zowel ter hoogte van de huid als nagels van de voet bevinden, maar kunnen eveneens klachten zijn van het bewegingsstelsel. De podoloog vervult onder andere een belangrijke sleutelrol bij de behandeling van patiënten met systemische aandoeningen, zoals diabetes en reuma. Daarenboven is hij opgeleid om te assisteren en instrumenteren bij chirurgische ingrepen in het operatiekwartier.

Wat doet een podoloog?

Een professionele podoloog voert eerst een grondige anamnese uit waarbij naast de algemene gegevens de huidige klacht met bijhorende voorgeschiedenis worden geïnventariseerd. Uiteindelijk is het de bedoeling om, uit de anamnese, de hulpvraag van de patiënt in kaart te brengen. Vervolgens wordt altijd een klinisch onderzoek uitgevoerd om de diagnose van de verwijzende arts te specifceren, meestal gevolgd door een volledig biomechanisch onderzoek. Dit houdt in dat standen van botstukken ten opzichte van elkaar worden gemeten in een onbelaste en belaste situatie. Daarnaast wordt kwalitatief bekeken hoe het bewegingspatroon van een patiënt eruit ziet, via videoanalyse.

Bewegingspatronen kunnen echter ook kwantitatief in kaart worden gebracht door gebruik te maken van systemen voor twee- en driedimensionale bewegingsanalyse of voor plantaire drukken. De resultaten van het klinisch onderzoek, gekoppeld aan de vaststellingen van het biomechanisch onderzoek, zullen aangeven of de voorliggende hulpvraag een indicatie is voor een mogelijke behandeling door een professionele podoloog. Sommige consultaties zullen dus enkel aan behandeling gewijd zijn. Er wordt verwacht dat de professionele podoloog een verslag stuurt naar de verwijzende arts.

Voor de meeste onderzoeken en/of behandelingen bij een professioneel podoloog volstaat het om een voorschrift van de huisarts mee te brengen. De huisarts kan een voorschrift maken voor een podologische screening om de noodzaak van een biomechanisch onderzoek of zooltherapie na te gaan en om de geneesheer-specialist zodoende te ondersteunen bij het voorschrift. Voor een biomechanisch onderzoek of voor podologische zooltherapie is het echter noodzakelijk dat de patiënt een voorschrift meebrengt van één van de volgende geneesheer-specialisten: orthopedische heelkunde, fysische geneeskunde en revalidatie, reumatologie, neurologie, neuropsychiatrie, neurochirurgie, pediatrie en heelkunde.

Tot de mogelijke behandelingstechnieken horen taping en bandageren, het verwijderen van eelt, het corrigeren van afwijkingen van de nagelplaat, het verzorgen van een wonde, het maken van ontlastende of corrigerende silicone orthesen, het maken van podologische zolen, het screenen en het geven van advies en educatie. Zowel kinderen als volwassenen als sporters kunnen terecht bij een professionele podoloog. Maar ook bij systemische aandoeningen zoals reuma, diabetes, neurologische aandoeningen als bindweefselziektes heeft de professionele podoloog een duidelijke meerwaarde

Multidisciplinaire aanpak

Podologie streeft naar samenwerking met verschillende takken binnen zowel de medische als verzorgingssector. De patiënt krijgt de juiste begeleiding en, naargelang zijn klachten, zal hij correct doorverwezen worden naar de gespecialiseerde diensten. Dit stimuleert een sterke samenwerking tussen de professionele podoloog en verscheidene beroepsgroepen, zowel medisch/paramedische als uit de verzorgingssector.

De professionele podoloog kan een belangrijke schakel vormen tussen de diverse disciplines. Op basis van zijn/haar kennis over de oorzakelijke achtergrond van een klachtenbeeld, zal en kan hij/zij gericht en met de nodige ondersteuning doorverwijzen. Zo kunnen de arts en de professionele podoloog samen zorgen voor het herstel en het behoud van een goede gezondheid. Het belang van de patiënt staat altijd centraal.

© Federatie van Belgische podologen

Deel dit bericht