Pleegzorg: sterker en flexibeler

De pleegzorg in Vlaanderen wordt verder versterkt. Op de laatste ministerraad van de Vlaamse Regering voor het paasreces werd dit principieel goedgekeurd. Het besluit bevat een aantal maatregelen om pleegzorg verder inhoudelijk te versterken en vlotter te laten combineren met andere vormen van hulp. Het ontwerpbesluit voorziet in de mogelijkheid om pleegzorg flexibeler te laten…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/pleegzorg-sterker-en-flexibeler/