fbpx

Patiënt krijgt best mogelijke kwaliteit van zorg bij de podoloog

Op initiatief van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, is gisteren een nieuw koninklijk besluit over de uitoefening van het paramedisch beroep van podoloog gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het besluit legt nieuwe erkennings- en uitvoeringsvoorwaarden vast voor podologen. De patiënt krijgt hierdoor betere garanties over de kwaliteit van de geleverde zorg. De lijst van handelingen die podologen mogen uitvoeren wordt ook uitgebreid, en handelingen die al waren opgenomen worden duidelijker geformuleerd.

Maggie De Block: “Dit Koninklijk Besluit is erg belangrijk voor zowel de patiënten als de zorgverleners. Patiënten krijgen de garantie dat ze behandeld worden door een goed opgeleide podoloog. En podologen krijgen de nodige duidelijkheid over het wettelijk kader waarbinnen ze zorg verlenen. ”

In België zijn momenteel ongeveer zeshonderd podologen aan de slag. De driejarige bacheloropleiding tot podoloog zit de laatste jaren in de lift, waardoor dit aantal de komende jaren waarschijnlijk zal toenemen.

Raad van State

Het nieuwe koninklijk besluit vervangt het KB van 15 november 2001. Dat KB werd op 5 juli 2006 gedeeltelijk vernietigd door de Raad van State na een beroepsprocedure, waardoor de uitoefening van het beroep van podoloog jarenlang werd beperkt.

Het nieuwe KB treedt tien dagen na de datum van publicatie in voege. Daarna moet er nog één aanvullend koninklijk besluit genomen worden vooraleer de Gemeenschappen de erkenningsprocedures kunnen opstarten. Verwacht wordt dat dit aanvullende KB tegen het najaar van 2016 zal verschijnen.

Wat doen podologen?

Podologen verstrekken vooral preventieve voetzorg, in de eerste plaats aan risicopatiënten. Zo is er een belangrijke rol voor hen weggelegd bij de behandeling van voetletsels bij patiënten met systemische aandoeningen zoals diabetes en reuma, en bij patiënten met vasculaire insufficiëntie van de voeten en de onderste ledematen.

Podologen werken vooral op doorverwijzing van een arts, maar een aantal handelingen kunnen ze ook autonoom stellen, bijvoorbeeld het vervaardigen, afleveren en herstellen van podologische zolen, het uitvoeren van een biomechanisch en biometrisch onderzoek of het maken van een bewegingsanalyse.

Meer info

Els Cleemput, woordvoerster minister De Block
Tel.: +32 (0)475 29 28 77
E-mail: els.cleemput@minsoc.fed.be
Twitter: @Maggie_DeBlock

Deel dit bericht