fbpx

Palliatieve zorg bij het levenseinde

Patiënten die de laatste fase van hun leven thuis willen doorbrengen, kunnen terecht in een palliatief dagcentrum. Op bepaalde ogenblikken kan de zorg voor een zieke persoon te zwaar zijn voor de omgeving wegens werk, als de partner er alleen voor staat, op leeftijd is of zelf ziek is.

Eens in een andere omgeving vertoeven, een luisterend oor vinden, lotgenoten ontmoeten enz. Het doet het ziek zijn anders beleven of even vergeten. De gasten verblijven er in een rustige, huiselijke sfeer waar veel kan maar niets moet. Dat wordt vaak mogelijk gemaakt door vrijwilligers in het dagcentrum.

Medisch begeleid sterven

Als wordt vastgesteld dat alle behandelingen tekortschieten, moet alles gedaan worden om de patiënt zo comfortabel mogelijk te laten leven en hem op een rustige manier te laten sterven. Medisch begeleid sterven kan verschillende vormen aannemen: het adequaat stillen van de pijn en het bewaken van lichamelijk comfort is er één van, euthanasie een andere.

Wat is palliatieve sedatie?

Palliatieve sedatie is de verdoving opdrijven zodat iemand niet meer lijdt. De intentie is niet de persoon sneller te laten sterven.

Wilsverklaring euthanasie

Een document waarin iemand euthanasie vraagt voor als hij zich in de toekomst in een toestand van blijvende coma zou bevinden.

Negatieve wilsverklaring

Een document waarin iemand zegt welke behandeling hij niet zou willen (bv. ‘ik wil niet met een sonde gevoed worden’). Als iemand zich om één of andere reden niet meer kan uitdrukken, omdat hij verward is, dan is zo’n negatieve wilsverklaring, bindend voor de arts.

Deel dit bericht