Zorginfo

Het eksoskeletonpak, een grote stap vooruit voor mensen met dwarslaesie

Mobilab stelt resultaten van twee jaar “stappersonderzoek” voor in het postrevalidatiecentrum REVAlution.

In de zorg voor mensen met een fysieke beperking spelen hoogtechnologische revalidatietoepassingen een steeds grotere rol. Een eksoskeletonpak of staprobot biedt heel veel perspectieven voor mensen met een dwarslaesie en voor patiënten die revalideren na een beroerte. Dat blijkt uit een onderzoek van Lieven De Maesschalck van Mobilab, het expertisecentrum van Welzijn en Technologie van de Thomas More-hogeschool. Hij onderzocht wat een staprobot kan betekenen voor mensen met een ernstige fysieke beperking over twee jaar. Dit onderzoek maakt deel uit van het EFRO-project To Walk Again Postrevalidatiecentrum.

Lees meer

Hoe kan de natuur uw gezondheid optimaliseren?

Provincie Antwerpen en UAntwerpen lanceren leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving

Natuur is goed voor uw gezondheid. Klopt, zeggen we allemaal gevoelsmatig, maar met wetenschappelijk bewijsmateriaal zal het maatschappelijk draagvlak voor investeringen in natuur en groen nog vergroten. Onder meer met dat doel voor ogen lanceren de provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen de leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving. Op woensdag 28 maart wordt de leerstoel feestelijk gelanceerd met een inaugurale lezing.

Lees meer

Interview Eddy Couckuyt (Oost-Vlaanderen)

Wonen en zorg, een duo

Dé datum die als een zwaard boven het hoofd hing van de provincies, is voorbij. De afslanking van de geviseerde besturen is een feit. Met ingang van 1 januari 2018 hebben zij alle persoonsgebonden bevoegdheden moeten loslaten. Zo zijn welzijn, jeugd, cultuur en sport recent in Vlaamse of lokale handen terecht gekomen. Dat dit proces van afslanking wonden heeft geslagen, hoeft geen betoog. Het is meer dan één kras op de ziel van de provincies. Maar desondanks blijven ze strijdvaardig. “We gaan volop voor datgene waarvoor we bevoegd zijn en zullen al doende onze meerwaarde bewijzen.” zegt gedeputeerde Couckuyt, bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking, wonen, toerisme, gelijke kansen, steunpunt data en analyse en APB Lemberge. “We gaan voor een sterke provincie door al haar troeven uit te spelen.”

Lees meer

Vandeurzen zet in op werkbaar werk en extra zorgomkadering in de woonzorgcentra

2018-04-03 00:00:00De zorgzwaarte in de woonzorgcentra stijgt, dat wil zeggen dat de bewoners zwaardere vormen van zorg nodig hebben. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maakt daarom voor het derde jaar op rij geld vrij voor bijkomend personeel in woonzorgcentra om de stijgende zorgzwaarte te ondervangen. Zo zet de Vlaamse Regering, sinds ze in 2014 met de zesde staatshervorming bevoegd werd, de inhaalbeweging van een aangepaste zorgfinanciering van de woonzorgcentra verder door. Er wordt voor dit jaar 14 miljoen euro uitgetrokken voor 1.850 plaatsen en projecten werkbaar werk. Met deze middelen wordt voor ongeveer 250 VTE extra zorgpersoneel gefinancierd om de bewoners in de woonzorgcentra beter op te vangen.

Bron: Jo Vandeurzen (Vandeurzen zet in op werkbaar werk en extra zorgomkadering in de woonzorgcentra)

Lees meer

1.850 woongelegenheden kunnen in 2018 bijkomend erkend worden als RVT-woongelegenheden

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maakt geld vrij voor bijkomend personeel in woonzorgcentra om de stijgende zorgzwaarte te ondervangen. Er wordt voor dit jaar 14 miljoen euro uitgetrokken voor 1.850 plaatsen en projecten werkbaar werk. Met deze middelen wordt voor ongeveer 250 VTE extra zorgpersoneel gefinancierd om de bewoners in de woonzorgcentra beter op te vangen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (1.850 woongelegenheden kunnen in 2018 bijkomend erkend worden als RVT-woongelegenheden)

Lees meer

Ziekenhuisnetwerken: groen licht voor hervorming

In de hervorming van de ziekenhuissector die minister van Volksgezondheid Maggie De Block doorvoert zijn vandaag twee cruciale stappen gezet: de ministerraad gaf zopas groen licht voor het wettelijk kader voor de ziekenhuisnetwerken en voor een nieuwe financieringsvorm voor laagvariabele zorg.

Lees meer