fbpx

Zorginfo

Zorg in eigen handen

Interview met Jo Vandeurzen

VERMAATSCHAPPELIJKING VOOR EEN ZORG OP MENSENMAAT

De levensverwachting van de Vlaming blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers hebben we er de afgelopen tien jaar twee jaar levensverwachting bij gekregen. Het is een signaal dat ons gezondheidssysteem goed werkt. Maar het brengt ook nieuwe uitdagingen voor onze zorg mee: als we met z’n allen ouder worden, hebben we ook meer zorg en hulp nodig. Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wil daarom niet alleen meer investeren in de zorg. Hij wil die zorg ook ‘vermaatschappelijken’. Maar wat betekent dat?

Lees meer

Nieuwe campagne stimuleert griepvaccinatie voor zorgpersoneel

Griep treft elke winter 1 op de 10 mensen. Meestal genees je vanzelf, maar bij sommige risicogroepen kan griep ernstige gevolgen hebben. Zoals elk jaar roept de campagne ouderen, zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen op om zich te laten vaccineren. Dit jaar schenkt de campagne extra aandacht aan gezondheidspersoneel: zij beschermen met een griepprik niet alleen zichzelf, maar ook de kwetsbare patiënten en ouderen met wie ze in contact komen. Drie leidinggevenden uit de zorg zijn ambassadeur voor de campagne en geven het goede voorbeeld in een campagnefilmpje.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Nieuwe campagne stimuleert griepvaccinatie voor zorgpersoneel)

Lees meer

We worden 2 jaar ouder dan 10 jaar geleden

De levensverwachting in Vlaanderen blijft stijgen. Op tien jaar tijd is de levensverwachting met twee jaar toegenomen. Dat is vooral te danken aan een steeds kleiner wordend risico om op jongere leeftijd te sterven aan hart- en vaatziekten of aan kanker. Vlaanderen scoort ook goed binnen Europa met een lage “mogelijks vermijdbare sterfte”. De cijfers wijzen zowel op een behoorlijke preventie als op goede hulpverlening. Het aantal zelfdodingen blijft te hoog, maar zit globaal in dalende lijn.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (We worden 2 jaar ouder dan 10 jaar geleden)

Lees meer

Kwaliteit in de ouderenzorg: minister Vandeurzen pleit voor transparantie, deugdelijk bestuur en een risicogestuurde Zorginspectie

Jo Vandeurzen en Zorgnet-Icuro slaan de handen in mekaar voor kwaliteit in de sector van de woonzorgcentra. Zorgnet-Icuro kiest namelijk voor een op maat gemaakt kwaliteitsmodel en -systeem voor de sector. De Vlaamse overheid zal op zijn beurt werk maken van de opstart van een project ‘ethisch verantwoorde zorg in woonzorgcentra’, naast vele andere initiatieven. In zijn toespraak op de studiedag van Zorgnet-Icuro vandaag pleitte de minister voor transparantie, deugdelijk bestuur en een risicogestuurde Zorginspectie.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Kwaliteit in de ouderenzorg: minister Vandeurzen pleit voor transparantie, deugdelijk bestuur en een risicogestuurde Zorginspectie)

Lees meer

Vlaams plan zeldzame ziekten

Om mensen met zeldzame ziekten zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden en behandelen, komt er in 2017 één Vlaams netwerk voor zeldzame ziekten. Dat staat in het Plan Zeldzame Ziekten dat gefaseerd wordt uitgerold.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Vlaams plan zeldzame ziekten)

Lees meer

Opschorting van de attractiviteitspremie voor verpleegkundigen in woonzorgcentra en categorale ziekenhuizen

De Vlaamse Regering heeft op 15 juli 2016 beslist om de attractiviteitspremie voor verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel en/of bijzondere beroepsbekwaamheid in de ouderenzorg en de categorale ziekenhuizen op te schorten. Deze maatregel is op 2 september 2016 in werking getreden

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Opschorting van de attractiviteitspremie voor verpleegkundigen in woonzorgcentra en categorale ziekenhuizen)

Lees meer

Studieavonden "goed bestuur" op 3, 10 en 26 oktober

Werk jij al rond goed bestuur in je organisatie? Is er een goede mix aanwezig van competenties in je raad van bestuur? Is er een duidelijke taakafbakening tussen de raad van bestuur en de directie? Communiceert je organisatie open over haar bedrijfsstructuur? Worden stakeholders betrokken bij het reilen en zeilen in je organisatie?

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Studieavonden "goed bestuur" op 3, 10 en 26 oktober)

Lees meer

Na het verlies van een partner

De eenzaamheid na de dood van een partner resulteert vaak in symptomen die in verband gebracht worden met een depressie. Het vermijden van die eenzaamheid kan de ontwikkeling van een depressie voorkomen.

Lees meer

Port-a-cath

De injectiekamer wordt onderhuids geïmplanteerd, meestal op de borst of in de arm, waar het net onder de huid ligt en gemakkelijk voelbaar is. Het uiteinde van het slangetje wordt in een grote ader, zoals de bovenste holle ader of net in de rechter hartboezem gelegd. Het systeempje wordt gevuld met fysiologische zoutoplossing met een klein beetje heparine erin om te voorkomen dat zich bij het uiteindebloedstolsels vormen. De implantatieprocedure is een kleine ingreep die weliswaar onder strenge asepsis maar wel onder lokale verdoving kan geschieden.

Lees meer