Zorginfo

De gezondheidszorg is meer dan zorg

De jaarcijfers 2018 van het UZ Brussel op de Brussels Health Campus in Jette laten een duidelijke toename van de activiteiten zien: meer raadplegingen (+7,1%), meer opnames (+4,4%), meer daghospitalisaties (+6,7%), meer technische verstrekkingen (+4,4%), meer contacten op de spoedgevallendienst (+4,1%), meer wetenschappelijke output (publicatie van 1.006 wetenschappelijke artikels). Dit alles werd geklaard met iets minder medewerkers, gerekend in voltijdse equivalenten (3.075). Tegelijk werden de inspanningen verhoogd inzake welzijn van de medewerkers, mobiliteit en duurzaamheid van de activiteiten. 2018 was voor het UZ Brussel (in navolging van de lancering van het dialoogproject ZORG2030 in 2017) opnieuw een ‘luisterjaar’. En dit alles zonder in het rood te eindigen. Daarmee symboliseren de jaarcijfers en de belangrijke activiteiten van 2018 goed een aantal trends die vandaag de gezondheidszorg kenmerken.

Bron: Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette (De gezondheidszorg is meer dan zorg)

Lees meer

Les soins de santé, bien plus que des soins

Les chiffres annuels enregistrés en 2018 par l’UZ Brussel sur le Brussels Health Campus à Jette montrent clairement une augmentation des activités : plus de consultations (+ 7,1 %), plus d’hospitalisations (+ 4,4 %), plus d’hospitalisations de jour (+ 6,7 %), plus d’actes techniques (+ 4,4 %), plus de contacts aux urgences (+ 4,1 %), plus de publications scientifiques (1006 articles scientifiques). Or, toutes ces avancées ont été réalisées avec un nombre de collaborateurs qui a légèrement diminué en termes d’équivalents temps plein (3075). Parallèlement, l’hôpital a redoublé d’efforts en ce qui concerne le bien-être de ses employés, la mobilité et la durabilité de ses activités. Par ailleurs, 2018 a été une année d’« écoute » (dans la foulée du lancement du projet de dialogue SOINS2030 en 2017). Et tout cela sans passer dans le rouge. Partant, les chiffres annuels et les activités de 2018 illustrent bien une série de tendances qui caractérisent les soins de santé aujourd’hui.

Bron: Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette (Les soins de santé, bien plus que des soins)

Lees meer

Verkeershinder in omgeving AZ Jan Palfijn van vrijdag 28/06 tot zondag 30/06

Van vrijdag 28 juni tot zondag 30 juni zal er verkeershinder zijn in de omgeving van het ziekenhuis.

Vrijdag 28 juni zal er vanaf 6 uur hinder zijn rond de Watersportbaan door de combinatie Midzomernachtrun en de opbouw van het BK wielrennen. De Midzomernachtrun start om 22 uur en duurt tot +- 23.30 uur. Deelnemers worden verwacht rond 19 uur, vanaf dan kan het druk zijn rond de Watersportbaan. Het ziekenhuis bljft wel bereikbaar via de R40.

Zondag 30 juni zal de Binnenring (binnenste lus van de R4) omwille van het BK wielrennen volledig afgesloten zijn ter hoogte van de afritten Blaarmeersen en Drongen. Ook de Drongensesteenweg is een groot stuk afgesloten tot aan de Rooigemlaan. Er is geen doorgaand verkeer meer mogelijk van Gent naar Deinze. Het verkeer van Deinze naar Gent moet gebruik maken van de E40. Alle verkeer dat van de regio ten zuiden en westen van de Watersportbaan komt, krijgt het advies om gebruik te maken van de E40 en E17 om zo de kleine ring (R40) te bereiken. Het ziekenhuis Jan Palfijn blijft bereikbaar via de R40.

Reken extra tijd om het ziekenhuis te bereiken en volg de instructies van de seingevers.

Meer informatie is ook beschikbaar via de website van het BK wielrennen: http://www.bkgent2019.be/prof/nl/parcours/​

Bron: Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn, Gent (Verkeershinder in omgeving AZ Jan Palfijn van vrijdag 28/06 tot zondag 30/06)

Lees meer

​VZW Scharnier als goede doel voor de ATS Run Merelbeke (zo. 30/6)

VZW Scharnier als goede doel voor de ATS Run Merelbeke (zo. 30/6)

Het laatste weekend van juni gaat voor de twaalfde keer de ATS Run door. Het is in de eerste plaats een Ekiden waarbij zes lopers samen een marathonafstand afleggen. De lopers lopen respectievelijk 5 – 10 – 5 – 10 – 5 – 7,195 kilometer. Het is de gelegenheid bij uitstek om samen met één of meerdere teams deze sportieve uitdaging aan te gaan.

De integrale opbrengst van de ATS Run gaat steeds naar het goede doel. Dit jaar zijn dat:

  • VZW Scharnier: een vereniging van nierpatiënten verbonden aan ons ziekenhuis
  • Studio Nona: spelbegeleiding aan huis voor kinderen met kanker
  • Abajaa!: organiseert vrijetijdsactiviteiten voor personen met een verstandelijke beperking

Inschrijven kan via de website: https://www.atsrun.be/.

woensdag, 19 juni, 2019

Bron: Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares, Gent (​VZW Scharnier als goede doel voor de ATS Run Merelbeke (zo. 30/6))

Lees meer

Nieuw: digitaal jaarverslag

Een volledig overzicht geven van wat in een jaar tijd in ons ziekenhuis gebeurt, is onmogelijk, maar het digitaal jaarverslag 2018 wil u wel een boeiende inkijk geven in het reilen en zeilen. Wist u dat in ons ziekenhuis vorig jaar niet minder dan 251.355 consultaties plaatsvonden? Dat ons keukenteam 316.264 warme maaltijden heeft bereid voor patiënten, bezoekers en medewerkers? Dat juli de drukste maand op de materniteit was en mei op de spoed? Dat en nog veel meer lees je op www.samenmetjyz.be.

Bron: Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper (Nieuw: digitaal jaarverslag)

Lees meer

VUB-ULB netwerk voor moleculaire testen met Next Generation Sequencing voor kankerpatiënten van start

Vanaf 1 juli 2019 gaat het Brussels netwerk voor Next Generation Sequencing (NGS) van start als onderdeel van de pilootstudie van de federale overheid om het gebruik van moleculaire analyses bij kankerpatiënten verder uit te bouwen en de expertise ervan te bundelen in gespecialiseerde centra. Binnen dit het VUB-ULB NGS-netwerk werken 15 ziekenhuizen samen aan een innovatieve aanpak in de moleculaire diagnostiek die voor patiënten bepalend kan zijn. Die moleculaire testen zijn namelijk van belang om patiënten op een meer gepersonaliseerde manier te behandelen, om in te schatten of behandelingen zullen werken of niet en om nieuwe behandelingen te ontwikkelen.

Bron: Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette (VUB-ULB netwerk voor moleculaire testen met Next Generation Sequencing voor kankerpatiënten van start)

Lees meer

Développement d’un réseau VUB-ULB pour des tests moléculaires par séquençage de nouvelle génération en cancérologie

Le 1er juillet 2019, dans le cadre d’une étude pilote du gouvernement fédéral, le réseau VUB-ULB de séquençage de nouvelle génération (NGS, pour Next Generation Sequencing), sera implémenté en vue d’élargir le recours aux analyses moléculaires pour les patients atteints de cancer et de regrouper l’expertise des participants au sein de centres spécialisés. Dans ce réseau NGS de la VUB-ULB, ce sont 15 hôpitaux qui collaborent pour une approche innovante du diagnostic moléculaire, lequel peut se révéler décisif pour le diagnostic précis des cancers et le choix thérapeutique de certains patients. Ces tests moléculaires sont indispensables pour personnaliser le traitement proposé à chaque malade, estimer l’effet de ces traitements et en concevoir de nouveaux.

Bron: Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette (Développement d’un réseau VUB-ULB pour des tests moléculaires par séquençage de nouvelle génération en cancérologie)

Lees meer

Algemeen jaarverslag 2018

Het jaarverslag belicht hoe we onze strategische doelstellingen ook in 2018 hebben omgezet in de praktijk, en dit steeds in samenwerking met onze artsen en medewerkers, de zorgverleners van de eerste lijn en de E17-netwerkziekenhuizen. Onze dagelijkse focus ligt op een continue verbetering van kwaliteit, een krachtige toekomstvisie die innovatie omarmt en een hoge patiënttevredenheid.

Klik op onderstaande link om ons jaarverslag te lezen.

PDF iconAlgemeen jaarverslag 2018.pdf

maandag, 17 juni, 2019

Bron: Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares, Gent (Algemeen jaarverslag 2018)

Lees meer

Vacature arts-klinisch bioloog

De dienst klinische biologie zoekt een arts klinisch bioloog om de opvolging te voorzien van een collega en zo het team van 5 stafleden op peil te houden (associatief verband).

De dienst klinische biologie is breed uitgebouwd in de verschillende subdisciplines. De dienst is tevens erkend als stagedienst voor de opleiding van apotheker-specialisten in de klinische biologie.

 

Voor meer info, raadpleeg onze vacature.

Bron: Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper (Vacature arts-klinisch bioloog)

Lees meer