fbpx

Zorginfo

Onderzoeken naar PFAS bij omwonenden 3M breiden uit

Vorig jaar besliste de Vlaamse Regering om aan de inwoners die binnen een straal van 5 kilometer van de 3M vestiging te Zwijndrecht en ten westen van de Schelde wonen een bloedanalyse voor PFAS aan te bieden. De voorbije weken schreven bijna 7.000 mensen zich hiervoor in. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist nu om ook de inwoners die op de rechteroever van de Schelde wonen én binnen de perimeter van 5 kilometer rond 3M vallen, de mogelijkheid te geven om een bloedstaal te laten afnemen. Daarnaast wordt ook het onderzoeksopzet van het humaan biomonitoringprogramma bij een 300-tal jongeren nog uitgebreid.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Onderzoeken naar PFAS bij omwonenden 3M breiden uit)

Lees meer

Extra maatregelen om personeelsschaarste aan te pakken in de zorg

De federale regering heeft een aantal maatregelen genomen tegen de personeelsschaarste in de zorg.  Ze gaan gaan met terugwerkende kracht, dat wil zeggen dat ze meteen kunnen ingaan. Met deze maatregelen wil de federale regering de acute nood aan zorgpersoneel aanpakken en de druk verlichten en op korte termijn impulsen geven worden aan de lopende opleidingsinspanningen en het beter ondersteunen van het zorgpersoneel met tijdsbesparende technologische hulpmiddelen. 

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Extra maatregelen om personeelsschaarste aan te pakken in de zorg)

Lees meer

Eerste gevallen van Apenpokken (Monkeypox) in België: stand van zaken en advies

Op basis van het advies van de RAG en de besprekingen in de RMG vat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke de huidige situatie en de adviezen met betrekking tot apenpokken (monkeypox) als volgt samen.

In België, meer bepaald op Vlaams grondgebied, zijn drie gevallen van Apenpokken vastgesteld. In de voorbije weken zijn er ook gevallen vastgesteld in Europa, meer bepaald in het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Spanje en dit, voornamelijk bij mannen die seksuele contacten hebben met andere mannen (MSM), maar niet uitsluitend.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Eerste gevallen van Apenpokken (Monkeypox) in België: stand van zaken en advies)

Lees meer

Contactonderzoek gaat verder met nieuwe samenwerkingen en digitaliseert

Het grootschalige contactonderzoek in Vlaanderen werd tot dusver uitgevoerd door een consortium van callcentra en de ziekenfondsen. Het overheidscontract met deze partners loopt af op 31 mei. Intussen is COVID-19 al beter onder controle. Niettemin blijft contactonderzoek nodig. De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist om het contactonderzoek in een hybride vorm verder te zetten met meer digitale instrumenten, een kleine, wendbare ploeg van 30 agenten en een samenwerking met het contactcenter van de Vlaamse overheid.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Contactonderzoek gaat verder met nieuwe samenwerkingen en digitaliseert)

Lees meer

Vlaanderen vangt 68 Oekraïense kinderen op.

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd en vraagt om solidariteit van Europa. Ook Vlaanderen wil zijn steentje bijdragen en binnen de beleidsdomeinen Zorg en Welzijn nemen we al diverse maatregelen. Daarnaast ondersteunt Vlaams minister van Gezin Wouter Beke samen met Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi de komst van 68 kwetsbare kinderen en jongeren, inclusief enkele kinderen van begeleiders. De kinderen werden met een vlucht van de Belgische Defensie geëvacueerd en kunnen hier terecht in Vlaamse pleeggezinnen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Vlaanderen vangt 68 Oekraïense kinderen op.)

Lees meer

Omwonenden van 3M-fabriek in Zwijndrecht kunnen zich aanmelden voor een bloedonderzoek naar PFAS

Wie in een straal van 5km rond de 3M-fabiek in Zwijndrecht woont en ten westen van de Schelde, kan zich vanaf vandaag online aanmelden om zijn bloed te laten onderzoeken op PFAS. Vorig jaar gebeurde zo’n bloedonderzoek al bij 796 omwonenden die binnen de 3km woonden. Nu krijgt dus een ruimere groep de kans om zich te laten onderzoeken. De bloedonderzoeken zelf zullen in het najaar starten.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Omwonenden van 3M-fabriek in Zwijndrecht kunnen zich aanmelden voor een bloedonderzoek naar PFAS)

Lees meer