fbpx

Nieuwe campagne 1712 : tegen partnergeweld bij ouderen

Er heerst een taboe bij het bespreekbaar maken van partnergeweld bij ouderen. De nieuwe campagne van 1712 richt zich dan ook specifiek op deze groep. Want ook ouderen worden geconfronteerd met vormen van geweld. Partnergeweld bijvoorbeeld, een vorm van geweld die ook bij deze leeftijdsgroepen voorkomt en moeilijk bespreekbaar is.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Het nummer 1712 kan nog beter ingeburgerd geraken bij ouderen, vandaar deze campagne. Hiermee willen we hen informeren dat ze terecht kunnen bij 1712 om hun verhaal te doen over geweld dat ze signaleren of dat hen overkomt. Er rust immers een taboe op geweld, zeker op latere leeftijd.”

Partnergeweld
Partnergeweld kan fysieke, psychologische, seksuele en financiële misbehandeling zijn, maar ook verwaarlozing en schending van de persoonlijke rechten. Er zijn redenen om aan te nemen dat het even vaak voorkomt bij ouderen als bij andere leeftijdsgroepen. Elk jaar ontvangt het Vlaams Centrum voor Ouderenmis(be)handeling 500 meldingen, maar weinigen durven het geweld aankaarten. Er is met andere woorden een groot ‘dark number’.

Afhankelijkheidsrelatie
Dat kan onder meer verklaard worden door meer afhankelijkheidsrelaties in deze leeftijdsgroep. Men is financieel afhankelijk of afhankelijk van de partner omwille van zorgnoden. Dat maakt het vaak nóg moeilijker om er over te spreken met iemand.
Uit onderzoek blijkt immers dat slechts de helft van de slachtoffers met iemand praat over incidenten of geweld. Vaak wordt gedacht dat een incident te triviaal was en twijfelt het slachtoffer of het echt als geweld bestempeld kan worden of men wil het zo niet benoemen uit schaamte.

Campagne
Met filmpjes en affiches, waarbij een herkenbaar voorbeeld van geweld wordt getoond, worden ouderen geïnformeerd over het bestaan van 1712 en gesensibiliseerd om geweld bespreekbaar te maken.

15 juni is World Elder Abuse Awareness Day
Op 15 juni is er de Werelddag rond oudermis(be)handeling (World Elder Abuse Awareness Day (WEAAD). Het thema van dit jaar onderstreept meer in het bijzonder het belang van het voorkomen van financiële mishandeling. Het 2017 WEAAD-thema gaat op zoek naar effectieve middelen om de bescherming tegen financiële en materiële uitbuiting te versterken, door

  1. kennis en bewustwording over deze vorm van ouderenmis(be)handeling te verbeteren;
  2. om na te denken over manieren hoe we ouderen zelf kunnen betrekken in het stoppen van oudermisbehandeling.

>> Campagnemateriaal op www.1712.be

Deel dit bericht