Nieuw woonzorgdecreet beschermt tegen niet erkende initiatiefnemers

Het vernieuwde woonzorgdecreet werd vandaag op initiatief van Vlaams minister Jo Vandeurzen door het Vlaams Parlement goedgekeurd. Het decreet legt de doelstellingen, de werkingsprincipes en de opdrachten vast voor de woonzorgvoorzieningen en de verenigingen voor mantelzorgers en verenigingen. Het decreet wil de levenskwaliteit van de bewoners beschermen, onder meer door de erkenningsplicht voor de initiatiefnemers te veralgemenen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Nieuw woonzorgdecreet beschermt tegen niet erkende initiatiefnemers)