fbpx

Multidisciplinair werken binnen een paramedisch team

Samenwerking met een hoog interactiegehalte in een complexe omgeving wordt beschreven als intensief afhankelijk. In deze omgeving komt het werk in het team en moeten de leden diagnoses stellen, problemen oplossen en samenwerken als een team om de teamtaak te kunnen volbrengen.

Bij patiënten in een complexe zorgsituatie zijn meerdere hulp- en zorgverleners betrokken.

Multidisciplinair samenwerken in de eerstelijnsgezondheidszorg leidt ertoe dat het aanbod aan diensten voor de zwaar hulpbehoevende patiënt zo goed mogelijk wordt afgestemd op zijn/ haar vragen en problemen.
Door gebruik te maken van elkaars deskundigheid kan de kwaliteit in de zorg verbeteren.

Binnen een multidisciplinair team wordt gestreefd naar efficiënt en doelmatig werken. Samenwerkende hulp- en zorgverstrekkers moeten dezelfde kwaliteitstaal spreken en alert zijn voor een continue kwaliteitsbewaking.

Binnen een multidisciplinair team heeft iedereen zijn specifieke taak.  Zorgbemiddeling in een complexe thuiszorgsituatie waar verschillende hulp- en of zorgverleners aan huis komen kan overgegaan worden tot een georganiseerd overlegsysteem. Dit om de taken beter op elkaar af te stemmen, alsook voor het opvolgen en uitwisselen van informatie van de patiënt tussen de verschillende hulp- en zorgverleners.

Deel dit bericht