Mobiliteit

Aanpassingen aan de auto

U wilt, zoals iedereen, met een wagen kunnen rijden, maar uw handicap maakt dat moeilijk. In dat geval kunnen aanpassingen aan uw wagen u mogelijk een oplossing bieden. Voorbeelden van aanpassingen zijn een automatische versnellingsbak, gaspedaal en remmen aan het stuur, oprijgoten, schuifdeuren…

Attest CARA

Het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuig Aanpassing (CARA) van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) is een deskundig aanspreekpunt voor advies omtrent het nut en de noodzaak van aanpassingen aan wagens voor personen met een handicap. Met handicap wordt hier bedoeld: elke beperking van de motorische controle, de waarnemingen, het gedrag of het beoordelingsvermogen.

Het CARA onderzoekt of er en, zo ja, welke aanpassingen aan uw wagen nodig zijn om de vermindering van uw functionele vaardigheden te ondervangen, zodat u uw wagen veilig zou kunnen besturen. Om alle foute aankopen te vermijden is het aangeraden de aankoop van uw auto uit te stellen tot na het onderzoek van het CARA.

Dikwijls is een attest van het CARA noodzakelijk om van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een tegemoetkoming te kunnen krijgen voor de uit te voeren aanpassingen. Er zijn 4 mogelijkheden:

  • Dateert uw rijbewijs van voor 1993 en hebt u ‘eenvoudige aanpassingen’ aan uw wagen nodig waarvoor u van het VAPH nog geen tegemoetkoming ontving, dan moet u een attest van het CARA voorleggen waaruit de noodzaak van die aanpassingen blijkt.
  • Dateert uw rijbewijs van voor 1993 en hebt u een hernieuwing van ‘eenvoudige’ aanpassingen aan uw wagen nodig waarvoor het VAPH u in het verleden al een tegemoetkoming betaalde, dan hoeft u het CARA niet te raadplegen. Een doktersattest waaruit blijkt dat uw toestand niet veranderd is, volstaat dan.
  • Dateert uw rijbewijs van voor 1993 en hebt u andere dan ‘eenvoudige’ aanpassingen nodig, dan moet u een attest van het CARA kunnen voorleggen waaruit de noodzaak van die aanpassingen blijkt.
  • Dateert uw rijbewijs van 1993 of later en hebt u andere aanpassingen aan uw wagen nodig dan deze die vermeld worden op het meest recente attest van CARA, of wenst u voor het eerst uw wagen te laten aanpassen, dan moet u een attest van het CARA kunnen voorleggen waaruit de noodzaak van die aanpassingen blijkt.

Neem voor meer informatie terzake contact op met de afdeling van het VAPH in uw provincie of met het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC).

Het CARA kan u ook informeren over praktische en administratieve zaken, zoals de financiële tegemoetkomingen voor uw wagen, de autokeuring, enz. De dienstverlening van het CARA is volledig gratis.

Garagisten

Om de aanpassingen aan uw auto te laten aanbrengen, moet u naar een gespecialiseerde garagist.

Tegemoetkomingen VAPH

U kunt bij het VAPH eventueel een tegemoetkoming krijgen voor de aanpassingen aan uw wagen.

Bron: www.vaph.be