fbpx

Logopedie bij kinderen

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken.

Het woord logopedie is een samentrekking van de Griekse woorden logos (woord) en paideia (opvoeding). In het woordenboek wordt logopedie meestal gedefinieerd als onderricht in goed stemgebruik en spreken.

Een logopedist is een spraakleraar. Toch zijn de meeste logopedisten niet blij met deze omschrijvingen. Logopedie is meer dan spraakles. Logopedisten behandelen mensen die problemen hebben met uitspraak, taal, primaire mondfuncties (eten, drinken en slikken), ademhaling, stem, gehoor en lees- en schrijfproblemen (dyslexie).

Al deze categorieën zijn weer onder te verdelen in een heleboel verschillende stoornissen. Logopedisten zijn werkzaam in de vrije vestiging, op scholen, in audiologische centra, ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra en instellingen voor verstandelijk gehandicapten en het bedrijfsleven.

Wat is dyslexie/dyscalculie?

Kinderen met dyslexie hebben opvallend veel en hardnekkige problemen met lezen en schrijven. Kinderen met dyscalculie hebben dan weer ernstige problemen met rekenen en wiskunde. Je kan pas over dyslexie en/ of dyscalculie spreken als er na intensieve hulp op langere termijn (minstens 6 maanden) geen of weinig vooruitgang merkbaar is. Dyscalculie komt ongeveer even vaak voor als dyslexie.

Verklaring

Wat zijn de oorzaken zijn van dyslexie en dyscalculie? We nemen aan dat de hersenregio’s niet optimaal functioneren. Er is ook een erfelijke component. Van de kinderen met een dyslectische ouder ontwikkelt maar liefst dertig procent ook dyslexie.

Deel dit bericht