LEIFplan gelanceerd via alle apothekers in Vlaanderen en Brussel

Op een persconferentie in Wemmel werd het ‘LEIF-plan’ gelanceerd naar aanleiding van 15 jaar euthanasiewet, wet palliatieve zorg en patiëntenrechtenwet. Het LEIF-plan is een brochure met àlle wettelijke voorafgaande wilsverklaringen. Ze zal gratis worden verdeeld via apothekers in Vlaanderen en Brussel.

Kiezen voor een waardig levens(einde)

Je lot voor 100% bepalen is onmogelijk, maar via de juiste documenten kan je wel zelf beslissen in bepaalde situaties over je levenseinde. Alle nodige informatie hierover is te vinden in het ‘LEIFplan’. 

Het ‘LEIFplan’

Het LEIFplan maakt een onderscheid tussen een ‘nu-situatie’ en een ‘als-situatie’. In de eerste situatie is de patiënt nog bij zijn volle verstand en wil hij nu beslissen over zijn levenseinde. In de tweede situatie wil de patiënt nu reeds beslissingen maken voor wanneer hij dit zelf niet meer kan. Hiervoor kunnen de ingesloten voorafgaande wilsverklaringen en de brochure ‘Wegwijs in voorafgaande zorgplanning’ gebruikt worden. De wilsverklaringen werden door LEIF samen met de steun van minister Maggie De Block en de Koning Boudewijnstichting opgesteld en op correctheid nagelezen door de juristen van de FOD Volksgezondheid. 

“Dankzij deze unieke samenwerking is het LEIFplan vanaf nu in alle apotheken kosteloos beschikbaar. De apotheek is immers laagdrempelig, heeft een adviesfunctie en de huisapotheker is de vertrouwenspersoon van de patiënt. Dit handelt ook volledig in de geest van het Meerjarenkader dat minister Maggie De Block samen met de apothekers heeft ondertekend”, aldus Hilde Deneyer, directeur van het Vlaams ApothekersNetwerk.

Het ‘LEIFplan’ is nu gratis beschikbaar bij de apotheker in heel Vlaanderen en Brussel dankzij  LEIF, FOD Volksgezondheid, Koning Boudewijnstichting, VAN (Vlaams ApothekersNetwerk), Kom op tegen Kanker, de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het Forum Palliatieve Zorg, W.E.M.M.E.L. en Br.E.L.