fbpx

Leer ademen met de Buteyko-methode

De Buteyko-methode bestaat uit het geleidelijk verminderen van de diepte en de snelheid van de ademhaling, door ontspanning van het middenrif.

De juiste spieren leren ontspannen is de belangrijkste factor om tot een zuinige buikademhaling te komen, waarbij er steeds door de neus in en uit geademd wordt.

Op deze manier bekom je een optimale zuurstofopname in je lichaamscellen. De methode is het tegenovergestelde van de conventionele benadering, waarbij mensen gevraagd wordt diep te ademen. De diepe ademhaling is immers de oorzaak van zuurstoftekort in weefsels.

De Buteyko-methode is geen alternatieve geneeswijze, maar steunt op de stelling van Nobelprijswinnaar Christian Bohr.

Klinische onderzoeken laten zien dat deze methode veel positieve resultaten geeft. Een groot aantal zieken heeft dankzij de bewuste consequente training en de waarneming van de eigen uitwendige ademhaling een stabiele aanpassing tot een bepaalde partiële druk van CO2 in hun longblaasjes bereikt. Decennia lange praktijkervaring bevestigt dat met deze methode, die op het volkomen normaliseren van de uitwendige ademhaling is gericht, een succesvolle behandeling van veel hopeloze chronische ziekten mogelijk wordt.

Deel dit bericht