fbpx

Kwaliteit in woonzorgcentra

Zorg en gezondheid heeft verschillende manieren om te waken over de kwaliteit van de dienstverlening in de Vlaamse woonzorgcentra.

Erkenning en inspectie

Om een woonzorgcentrum in Vlaanderen te mogen uitbaten, moet het eerst een erkenning krijgen van Zorg en Gezondheid. Een erkenning kan alleen als het woonzorgcentrum voldoet aan erkenningsnormen. Dat zijn minimale voorwaarden, bijvoorbeeld over hoeveel personeel er minimaal moet zijn, hoe groot de kamer minstens moeten zijn en wat er moet aanwezig zijn, hoe er overlegd moet worden met de bewoners enz.

Inspectie

Om erkend te worden en te blijven, ondergaat een woonzorgcentra regelmatig inspecties. Die worden uitgevoerd door de afdeling Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Alle informatie, modelverslagen en de inspectieprocedures kunt u raadplegen op de website van Zorginspectie.
Na de inspectie ontvangt het wonzorgcentrum een ontwerp van inspectieverslag en heeft het 2 weken de tijd hierop te reageren. Het definitieve inspectieverslag (al dan niet aangepast na opmerkingen van het woonzorgcentrum) gaat naar Zorg en Gezondheid. Wij beslissen of er gevolgen zijn voor het al dan niet toekennen van een verdere erkenning.

Kwaliteitsdecreet

De woonzorgcentra vallen onder het kwaliteitsdecreet van 2003. Dat decreet verplicht de gezondheidsvoorzieningen om aan zijn gebruikers een verantwoorde hulp- en dienstverlening te geven en om het interne beleid dat dit veronderstelt, aan te tonen. De voorzieningen moeten onder andere een kwaliteitshandboek en kwaliteitsjaarplanning opstellen, waarin ze aantonen hoe ze aan de kwaliteitseisen gaan voldoen.

Kwaliteitsindicatoren

Woonzorgcentra moeten ook elk jaar verschillende onderdelen van hun dienstverlening meten en registreren. Dit zijn de zogenaamde kwaliteitsindicatoren voor woonzorgcentra. Ze meten onderdelen van de kwaliteit van zorg, bijvoorbeeld het aantal bewoners met doorligwonden of het aantal problemen met medicijnen, en onderdelen van de organisatie, bijvoorbeeld het personeelsverloop. Er is ook een enquête die peilt naar de ervaring van de bewoners zelf.

Deel dit bericht