fbpx

KMO uit Westmeerbeek als eerste aan de slag met zorginnovatiefonds van provincie Antwerpen

In woonzorgcentrum Zilverlinde in Olen is vandaag het zorginnovatiefonds van de provincie Antwerpen voorgesteld. Dat fonds, ter waarde van 1,8 miljoen euro, stimuleert de ontwikkeling en implementatie van innovatieve technologieën, methodieken en diensten in de zorgsector. BVBA DuraConnect uit het Kempense Westmeerbeek is de eerste die van het nieuwe fonds gebruik maakt. Die KMO installeert slimme sensoren in een aantal kamers van woonzorgcentrum Zilverlinde in Olen, waardoor hulpbehoevende bewoners beter opgevolgd kunnen worden.

Door een interne Vlaamse staatshervorming dragen de provincies op 1 januari 2018 de bevoegdheid voor Welzijn en Gezondheid over aan de Vlaamse overheid. De maatschappelijke uitdaging in de zorg is echter zo groot dat de provincie Antwerpen toch op deze sector wil blijven inzetten. Dat doet ze door het zorgvraagstuk economisch te benaderen.

Gedeputeerde voor Welzijn en Gezondheid Peter Bellens : “Om tegemoet te komen aan de snel vergrijzende bevolking moeten provinciebestuur, lokale besturen, zorgorganisaties, zorginstellingen, kennisinstellingen en ondernemers de handen in elkaar slaan en volop inzetten op het ontwikkelen, uittesten en invoeren van nieuwe zorgtechnologieën, -methodieken en diensten op alle domeinen. De provincie Antwerpen moet een centrum voor zorginnovatie worden. Daarmee kunnen we niet alleen een betere zorg aanbieden aan onze inwoners, maar worden ook extra banen gecreëerd”.

Om dat te realiseren heeft de provincie Antwerpen een speciaal zorginnovatiefonds in het leven geroepen. Er is 1,8 miljoen euro beschikbaar om vernieuwende initiatieven te ondersteunen.

Woonzorgcentrum Zilverlinde installeert slimme sensoren

Het allereerste project dat is goedgekeurd binnen het provinciaal zorginnovatiefonds heet “Slimme sensoren in zorg”. Partners in dit project zijn het lokaal bestuur van Olen, Woonzorgcentrum Zilverlinde, de firma DuraConnect en zorgproeftuin LiCalab.

In 14 kamers van woonzorgcentrum Zilverlinde in Olen wordt een slimme sensor geïnstalleerd, die opvallende gedragswijzigingen van de bewoner detecteert. Men wil daarmee nagaan op welke manier zo’n slimme sensor het algemene comfort van de bewoners kan verhogen en de zorg beter en efficiënter maken.

Peggy Rix – WZC Zilverlinde : “Wij hopen met deze technologie de veiligheid te verhogen, nachtelijke onrustsituaties niet te laten escaleren en een beter slaapcomfort bij onze bewoners te creëren. Vooraf wordt voor elke unieke bewoner bepaald welke situaties in de kamer potentieel hinderlijk of risicovol kunnen zijn. De sensor wordt zo geprogrammeerd dat hij een alarm genereert zodra deze toestand zich voordoet. Onze zorgmedewerker kan dan adequaat en snel reageren. Bij vals alarm wordt een nutteloze, storende interventie vermeden en anders kan er tijdig ingegrepen worden. Een beginnende onrust kan zo meteen opgevangen worden. Het doorslapen van de bewoner wordt bovendien bevorderd omdat er geen nutteloze ‘nachtrondes’ moeten gebeuren. Zo krijgt het personeel meer tijd om zich op een kwaliteitsvolle manier met andere zorgvragen van de bewoners bezig te zijn.”

Filip Kempen – DuraConnect : “DuraCare is een merkonafhankelijke zorgtechnologie, aangeboden door DuraConnect in samenwerking met haar business partners. Via deze technologie zijn zorginstanties in staat om nieuwe systemen en apparaten te integreren in het reeds bestaande zorg- of oproepsysteem. Dankzij DuraCare worden zorginstanties zelf regisseur van de alarmdistributie en communicatie. De slimme sensoren dienen als ondersteuning om de efficiëntie van het zorgproces te verhogen.”

Leen Mertens – schepen en OCMW-voorzitter in Olen : “Ons lokaal bestuur zet vanuit een visie op zorg en welzijn in op een divers aanbod waarbij we tot een zorgcontinuüm willen komen door een eigen aanbod te organiseren (zorgteam, lokaal dienstencentrum, eigen bejaardenwoningen), maar ook resoluut te kiezen voor netwerkvorming en samenwerkings-verbanden. Dit project past in deze filosofie en bouwt verder op het samenwerkingsverband met WZC Zilverlinde. We willen met onze partners zorginnovatie ondersteunen en stimuleren met het oog op een betere dienstverlening aan de cliënt, om een antwoord te bieden op de uitdagingen van vergrijzing en de druk op de kostenstructuur en de organisatie.”

Ingrid Adriaensen – LiCalab : “Wij vinden het belangrijk om eindgebruikers te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen in de zorgsector zodat die helemaal afgestemd zijn op de noden. In dit project wenden wij onze expertise aan om de gebruikerscontext grondig te onderzoeken. Wij zullen bewoners, mantelzorgers, verplegend personeel en arts van WZC Zilverlinde op verschillende tijdstippen bevragen en nagaan welk effect de slimme sensoren hebben op hun welzijn. We onderzoeken ook hoe de slimme sensoren het personeel kunnen ondersteunen bij de dagelijkse werking.”

Peter Bellens – Gedeputeerde voor Welzijn en Gezondheid : “Dit project krijgt € 49.849- steun uit het provinciaal zorginnovatiefonds omdat deze innovatie breed toepasbaar is in de sector : in woonzorgcentra, zorginstellingen, ziekenhuizen, bejaardenwoningen, enzovoort. Slimme sensoren maken het ook mogelijk dat mensen langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen, ook als ze meer zorgen nodig hebben.”

Kom jij ook in aanmerking ?

Ben je benieuwd of je zelf ook in aanmerking komt voor steun uit het provinciaal zorginnovatiefonds, neem dan contact op met de adviseur zorginnovatie van de provincie Antwerpen.

Deel dit bericht