Kinderen en digitale games

Een enquête bij 9.815 ouders toont aan dat kinderen van 3 tot 10 jaar oud alsmaar meer gamen, gemiddeld 40 minuten per dag. Dat blijkt uit een onderzoek in het kader van de ontwikkeling van Wanagogo, de digitale speel- en leerwereld van Studio 100, dat de iMinds onderzoeksgroep voor Media en ICT van de UGent deed naar het digitale gamegebruik bij jonge kinderen (tussen 3 en 10 jaar).

Uit het onderzoek blijkt tevens dat ouders nood blijken te hebben aan een gameomgeving waarin ze hun kinderen kunnen ondersteunen. Uit het jongste iMinds digiMeter-rapport dat recent werd gelanceerd, blijkt dat 32,5% van de Vlaamse families een vaste of mobiele gameconsole in huis hebben. En ook het aantal tablets (55,8% van de Vlaamse families heeft toegang tot tenminste één tablet) zit in de lift. Daardoor worden games vlotter toegankelijk, ook voor kleine kinderen. “Desondanks ontbreekt – zelfs op internationaal vlak – diepgaand onderzoek rond het gamegebruik van jonge kinderen”, zegt Trees De Bruyne, projectleider van Wanagogo. “

Vandaar dat het onderzoek van M ICT in het kader van de ontwikkeling van Wanagogo zo interessant voor ons was.” Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 82% van de kinderen tussen 3 en 10 jaar tenminste één keer per week gamet. Van de driejarigen gamet 24% dagelijks en 14% nooit. Het percentage kinderen dat dagelijks gamet, stijgt naarmate ze ouder worden – waarbij 63% van de 10-jarigen dagelijks gamet. Gemiddeld spelen kinderen zo’n 40 minuten per dag en dit neemt toe met de leeftijd, van 21 minuten per dag bij de jongste kinderen tot 74 minuten per dag bij de oudsten. Wat ouders doen om het gamegebruik van hun kinderen in goede banen te leiden, wordt ouderlijk mediëren genoemd.

Ouders kunnen regels aan hun kind opleggen over de inhoud van games en de speelduur. Ze kunnen ook de inhoud van games met het kind bespreken en evalueren, of gewoonweg samenspelen met het kind en het bijstaan met raad en daad. “ Uit ons onderzoek blijkt dat ouders vooral bezig zijn met het in de gaten houden van welke games het kind speelt en of ze wel geschikt zijn”, legt professor Jan Van Looy van iMindsM ICTUGent uit. “Het actief bediscussiëren van games gebeurt minder. Daarnaast tonen de resultaten ook aan dat laagopgeleide ouders vaker samen gamen met hun kind dan hoogopgeleiden.” Als ouders het gamegedrag van hun kinderen begeleiden, zij het door regels naar voren te schuiven of door actief deel te nemen, komt er minder problematisch gamegedrag voor.

Bovendien is het erg belangrijk hoe de begeleiding gebeurt. Wanneer ouders hun kind straffen omdat het toch een niet-toegelaten game speelt, zal dit minder doeltreffend zijn dan wanneer ze uitleggen waarom ze een game verbieden. De onderzoeksresultaten tonen immers aan dat een controlerende stijl samenhangt met een groter risico op problematisch gamegebruik en verzet tegen de opgelegde regels. Bovendien zorgen ouders die eerder op een ondersteunende manier regels over games opleggen er ook voor dat hun kind meer geïnteresseerd blijft in interactie met andere kinderen zoals samen buiten spelen.

Ouders vinden vooral het educatieve aspect van games belangrijk. In tegenstelling tot sommige berichten blijken ouders games eerder onschadelijk en nuttig te vinden. “Uit deze studie kwam duidelijk naar voren dat ouders het educatieve aspect van games zeer belangrijk vinden”, zegt Trees De Bruyne. “ Een onderzoeksresultaat waarmee we bij het ontwerpen van Wanagogo rekening hebben gehouden. Via WanagogoBoss, de ouderapp, kunnen ouders de vorderingen van hun kinderen in de 3 D-wereld opvolgen en bekijken welke vaardigheden ze tijdens het spelen ontwikkelden.” “Ouders die een negatievere houding hebben tegenover games zijn meer geneigd om op een controlerende manier op te treden. En dit is net wat voor negatieve effecten zorgt. Ouders die een positiever en genuanceerder beeld hebben over games, gebruiken eerder een ondersteunende stijl. Op die manier kunnen ze hun kind ook op een betere manier begeleiden bij het spelen van digitale games”, besluit professor Van Looy.

Meer informatie: www.iminds.be (Twitter: @iMinds).