fbpx

KARUS investeert in ruimte voor intensieve zorgen: een nieuw gebouw voor de High Intensive Care (HIC) afdeling vanaf 2023

Het psychiatrisch ziekenhuis KARUS, campus Melle, gaat in zee met Stéphane Beel Architects om een nieuwe ruimte te bouwen voor de HIC-afdeling, een crisisafdeling voor personen met een ernstige emotionele en gedragsmatige ontregeling. Het gebouw breekt met de traditie van beddenhuizen met donkere gangen en verpleegposten. Integendeel de HIC-afdeling biedt een healing environment met grote aandacht voor veiligheid, geborgenheid én mogelijkheden tot herstel van zelfregie.

HIC: een crisisafdeling waarbij verbinding met de zorgvrager centraal staat

HIC, het High & Intensive Care-model, waaide enkele jaren geleden over uit Nederland. In KARUS werd deze afdeling opgestart in 2020. De bedoeling is om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren op te vangen en te behandelen in een omgeving die gericht is op de-escalatie en zelfregie.

Het HIC-model heeft echter nood aan een nieuwe ziekenhuisarchitectuur. Het klassieke beddenhuis is ontoereikend. Enerzijds moet de architectuur het mogelijk maken dat zorg opgeschaald kan worden op crisismomenten. Anderzijds moet de architectuur het herstel van zelfregie ondersteunen en zelfs stimuleren.

Belangrijk in het HIC-model is een omgeving waar bescherming en veiligheid gecombineerd wordt met gastvrije zorg. Zorgvragers moeten zich geborgen voelen tijdens crisismomenten. Overzichtelijkheid helpt om de rust te bewaren. Open ruimten stimuleren verbinding tussen medewerkers en zorgvragers. Ook familie en netwerk moeten zich welkom voelen.

Om aan al deze noden van het HIC-model te voldoen, werd er beslist een state of the art nieuwbouw te realiseren op campus Melle.

Een groene oase met veel licht, openheid én geborgenheid

Het ontwerp van Stéphane Beel Architects biedt de zorgvrager duidelijkheid, rust, licht en lucht en vormt op die manier een wezenlijke ondersteuning van het zorgprogramma HIC. Dankzij de strategische positionering van binnentuinen en terrassen, zorgt het ontwerp voor een grote openheid binnen de gesloten setting. Grote vensteropeningen zorgen voor een ruim zicht op de groene campus.

De leefruimtes zelf vormen steeds het hart van de afdeling en vloeien in elkaar over. Zo wordt er een veilige omgeving gecreëerd die open en overzichtelijk is, ook binnen de gesloten afdeling. De openheid zal zo de verbinding tussen medewerkers en zorgvragers versterken én ook de ondersteuning tussen collega’s bevorderen. De HIC-afdeling moet een gastvrije omgeving zijn waar ook medewerkers zich goed voelen.

Elke afdeling volgt verder ook een gradiënt van toenemende geborgenheid: van inkom, leefruimtes tot private kamers – met ook een rooming-in optie. De kamerdeuren kijken uit op de binnentuin, waardoor donkere ziekenhuisgangen worden vermeden. Elke afdeling is bovendien verbonden met een verdieping met extra ruimte voor  therapie, sport en gemeenschappelijke functies.

Een nieuwigheid is de eenheid voor intensieve zorgen (IC). Deze IC‐eenheid bestaat uit extra ruime kamers waar één-op-één begeleiding mogelijk is en ook de zinvolle aanwezigheid van familie. De kamers krijgen elk een eigen buitenruimte en zijn geschakeld met diverse zithoeken. De IC-eenheid staat ook in directe verbinding met de HIC-afdeling. Zorgvragers kunnen zo zelfstandig terugkeren naar hun eigen kamer.

De architectuur draagt zo bij aan het de-escalerend werken en herstel van zelfregie.

Meer info: https://www.karus.be

Deel dit bericht