fbpx

Interview Monique Swinnen (Vlaams-Brabant)

Provincie Vlaams-Brabant ijvert voor inhaalbeweging in zorg en welzijn.

De provincie Vlaams-Brabant heeft een grote achterstand op het gebied van zorg en welzijn ten opzichte van andere provincies. Gedeputeerde Monique Swinnen blijft zich inzetten voor een inhaalbeweging. ‘Bij wie kan je terecht als je puber niet meer naar school wil? Als je ouders nog thuis willen blijven wonen, maar dit niet meer kunnen zonder hulp? Als je geconfronteerd wordt met handicap? Als het welzijnsaanbod in je regio niet voldoende uitgebouwd is, dreigen mensen uit de boot te vallen. Dat moeten we vermijden.’ aldus de gedeputeerde.

‘Onze provincie heeft een dubbele uitdaging’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn. ‘Enerzijds moeten we meer zorg- en welzijnsvoorzieningen uitbouwen om de achterstand in het aanbod in te halen. Anderzijds moeten we ook zorgen dat er genoeg mensen zijn om in die organisaties te werken, en moeten ze kwaliteitsvolle zorg bieden.

‘Deze achterstand werd door de provincie reeds vier keer in kaart gebracht en stelt zich in diverse domeinen: de bijzondere jeugdzorg, de ouderenzorg, de zorg voor mensen met een beperking, de geestelijke gezondheidszorg, … Een van de oorzaken van de achterstand is dat we een zeer gegeerde regio zijn. De woning- en grondprijzen swingen de pan uit. Hierdoor zijn zorgvoorzieningen en investeerders minder geneigd om hier nieuwe woonzorgcentra, gehandicaptenvoorzieningen, kinderdagverblijven of jeugdvoorzieningen te bouwen. Het nabijgelegen Brussel, waarmee Vlaams-Brabant vroeger één provincie vormde, kan geen oplossing bieden. Ook Brussel heeft immers geen overaanbod op het gebied van zorg en welzijn. Bovendien moet je ouderenzorg, kinderopvang en andere zorg dicht bij huis aanbieden. Mensen willen graag in hun vertrouwde omgeving verzorgd of opgevangen worden. Bewoners keren steeds vaker terug naar de Rand, wat de druk op Vlaams-Brabant nog doet toenemen. De ene regio is ook de andere niet. In de streek rond Leuven zagen we de voorbije jaren het zorg- en welzijnsaanbod gestaag toenemen. In de regio Halle-Vilvoorde en het Hageland is er groei, maar daar gaat het moeizamer.

‘Het is een complex verhaal, maar mensen uit Vlaams-Brabant hebben evenveel recht op goede zorg als iemand uit Antwerpen of Oost-Vlaanderen. Daarom zette de provincie zich de voorbije jaren hard in om de achterstand weg te werken.’

Sociale campus: gedeelde kost is halve kost

‘We dragen als provincie ons steentje bij via het provinciale impulsbeleid. We zien hierdoor een inhaalbeweging in bijvoorbeeld de dagverzorgingsinitiatieven voor ouderen. Met de oprichting van sociale campussen nam de provincie het initiatief om de huisvesting van welzijnsvoorzieningen te verbeteren. Hierbij delen welzijnsvoorzieningen samen één gebouw of locatie. Door het schaaleffect worden vaste kosten verminderd en wordt de ruimte betaalbaar. Bovendien stimuleert het de samenwerking tussen voorzieningen en sectoren. De campussen zijn in volle uitbouw in Vilvoorde, Dilbeek, Tildonk, en Halle.’

Ga voor een zorgjob

‘Met de campagne Ik ga ervoor doet Vlaanderen grote inspanningen om meer mensen naar de zorgsector te leiden. Onder meer in de regio Leuven heeft dit zijn doel niet gemist. Maar in Halle-Vilvoorde is de krimpende arbeidsmarkt erg voelbaar. Niet alleen verpleegkundigen en verzorgenden zijn gegeerd, ook logistieke medewerkers, technisch personeel en medewerkers in de kinderopvang. Met het Provinciaal Platform voor de Promotie van de Zorgberoepen zoekt de provincie actief mee naar oplossingen. Zo zetten we onze schouders onder de inleefmomenten, waarbij mensen kunnen meedraaien in een zorgjob.

Om jongeren van het ASO, TSO en BSO warm te maken voor een zorgjob, verdeelden we een speciale editie van het welzijnsmagazine WEL. Enthousiaste jonge zorgkrachten vertellen in deze Wel waarom ze kozen voor de zorg en wat hen in hun beroep aantrekt.’

‘Er is dus heel wat werk aan de winkel op het gebied van zorg en welzijn in Vlaams-Brabant”, aldus gedeputeerde Monique Swinnen. “Maar al die uitdagingen betekenen ook evenveel opportuniteiten. Het is aan ons om ze te grijpen en waar te maken.’

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/wel en www.vlaamsbrabant.be/investereninwelzijn