Extra zorg voor mensen met jongdementie in woonzorgcentra gespreid over Vlaanderen

Naar schatting hebben 1.800 mensen in Vlaanderen een vorm van jongdementie (voor de leeftijd van 65 jaar). Om de jonge gezinnen die hierdoor getroffen worden vooruit te helpen heeft de Vlaamse Regering op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een bedrag van ruim 3 miljoen euro vrijgemaakt. Na een oproep…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/personen-met-jongdementie-extra-ondersteund-in-23-woonzorgcentra/