fbpx

De rol van de vroedvrouw in de thuiszorg

In het budgetvoorstel voor de gezondheidszorg van de regering staat een maatregel om het verblijf in de kraamkliniek na de bevalling in te korten. Dit voorstel volgt daarmee een internationale trend, waarbij vrouwen met hun pasgeboren baby steeds vroeger de kraamafdeling verlaten. Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) is dit in België, waar de duur van de kraamverblijven nog altijd hoger ligt dan in de meeste andere westerse landen, ook mogelijk, maar daarvoor is wel een grondige reorganisatie van de postnatale zorg noodzakelijk. Het KCE stelt een model voor, gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur, op voorbeelden uit het buitenland en op het advies van moeders en de betrokken zorgverstrekkers. Het stelt voor om postnatale zorg beter te integreren in de periode die start in de zwangerschap en die doorloopt tot enkele weken na de geboorte. Het dringt ook aan op initiatieven om ouders in hun nieuwe rol te ondersteunen, met daarbij extra aandacht voor kwetsbare gezinnen.

Hoe kan een vroedvrouw mama’s helpen na een verblijf in de kraamkliniek? “Na de bevalling, thuis of in het ziekenhuis, kan een vroedvrouw ondersteuning bieden bij de zorg voor moeder en kind. De baby verzorgen en leren kennen, ondersteuning bij de voeding, de zorg voor het naveltje, werk en borstvoeding combineren….. Met al die vragen kunnen jonge moeders bij ons terecht”, zo zegt een vroedvrouw. “Ook de gezondheid van de moeder wordt opgevolgd: hoofdpijn, perineum, bloedverlies ter hoogte van de baarmoeder, mogelijke medicatie, aambeien, algemeen welzijn, psychisch welbevinden, mictie, borstvoeding en vele andere parameters worden gecontroleerd.” Een vroedvrouw kan mama’s met raad en daad bijstaan en zo een echt rustpunt zijn tijdens een mooie, maar vaak hectische periode. De vroedvrouw kan ondersteuning bieden tot het kindje een jaar is.

Deel dit bericht