De rol van de huisarts in contactonderzoek

De rol als huisarts is cruciaal in contactonderzoek.We willen daarom nog even voor u de basisprincipes helder maken en oplijsten hoe u er toe kan bijdragen dat het contactonderzoek succesvol kan zijn.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (De rol van de huisarts in contactonderzoek)