fbpx

De nieuwe ouderenzorg

De Vrije Universiteit Brussel verenigt toponderzoekers van de Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Universiteit Maastricht en de HoGent in de nieuwe onderzoeksgroep D-SCOPE. Zij ontwikkelen een nieuwe visie op zorg en dienstverlening voor ouderen.

D-SCOPE wil de komende jaren oplossingen aanreiken die er voor zorgen dat (kwetsbare) ouderen langer en zelfstandiger thuis kunnen wonen. De levenskwaliteit van ouderen in hun eigen woonomgeving moet toenemen, terwijl de maatschappelijke kosten moeten afnemen. Dit kan enkel door de zorg- en dienstverlening voor ouderen nog efficiënter en kwalitatief beter te maken.

Prof. Dr. Liesbeth De Donder: “Het unieke aan dit onderzoek is dat het wil voorkomen dat ouderen vroegtijdig de thuisomgeving moeten verlaten omdat hun leven niet langer kwaliteitsvol genoeg is. Tot op heden ontbreken hiervoor de juiste meetinstrumenten en ondersteuningsvormen. Wij vullen dat vacuüm op en willen in september al een eerste rapport voorstellen.” Preventie is slechts één kant van het verhaal. D-SCOPE zal ook oplossingen formuleren die ouderen – en hun mantelzorgers – ondersteunen en begeleiden wanneer hun levenssituatie kwetsbaar wordt en ze hun zelfstandigheid dreigen te verliezen. Daarom betrekken de onderzoekers van D-SCOPE van meet af aan de dagdagelijkse praktijkervaring van de maatschappelijke partners en de (kwetsbare) ouderen in hun onderzoek, om zo de juiste detectie-instrumenten en interventies te ontwikkelen.

Door hun multidisciplinaire kijk op de problematiek én de intens praktijkgerichte samenwerking zorgt D-SCOPE ervoor dat de oude(re) dag kwaliteitsvol in de thuisomgeving kan worden doorgebracht. Dit creëert niet enkel voor de senior in kwestie, maar ook voor de maatschappij, een belangrijke meerwaarde.

Meer info: www.d-scope.be

Deel dit bericht