fbpx

Compressietherapie

Veneuze / arteriële ulercera vormen een belangrijk gezondheidsprobleem en de sleutel tot het succesvol behandelen, ligt in het gebruik van compressietherapie. Verschillende factoren kunnen echter de goede resultaten van compressietherapie beïnvloeden.

De grote variëteit aan beschikbare compressiesystemen, verschillen in terminologie en onvoldoende kennis van de effecten van druk onder het verband, leiden nogal eens tot verwarring en ineffectieve zorg. Daarbij komt dat er veel patiënten zijn die een behandeling nodig hebben die niet in de studieboeken voorkomt. Dit zorgt voor praktische uitdagingen bij de toepassing van compressietherapie.

Waarom compressietherapie?

Compressietherapie uitgevoerd op de juiste manier kan de genezing van open been bevorderen en de kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren. Compressie is het direct uitoefenen van druk op een ledemaat, waardoor oedeem (vochtophoping) vermindert en de bloedtoevoer richting het hart bevordert. Compressie heeft invloed op het veneuze, arteriële en lymfatische systeem.

Voor het goed kunnen toepassen van compressietherapie is de volgende kennis belangrijk:

 • De werking van het circulatiesysteem;
 • De basisprincipes van het zwachtelen;
 • Oorzaak en behandelen van een open been.

Circulatiesysteem

Het bloed wordt vervoerd door verschillende soorten bloedvaten met elk hun eigen functie.

Er zijn 3 soorten bloedvaten, namelijk:

 1. Slagaders (arteriën) vervoeren zuurstofrijk bloed door het lichaam.Ze staan bij elke hartslag behoorlijk onder druk. Hun dikke, elastische wand vangt de druk op.
 2. Aders (venen) vervoeren zuurstofarm bloed. Aders staan minder onder druk en hebben daarom een dunnere wand. In de aders bevinden zich kleppen. Die zorgen ervoor dat het bloed de juiste kant op stroomt.
 3. In de haarvaten vindt uitwisseling plaats van zuurstof en voedingsstoffen naar het omringende weefsel. Tegelijkertijd worden afvalstoffen opgenomen en afgevoerd.

Basisprincipe van het zwachtelen

Simpel gezegd, komt compressie neer op het afknijpen van het ledemaat, waardoor oedeem vermindert en de bloedtoevoer richting het hart wordt bevorderd.

Oorzaken en behandelen van open been (open been) Een open been kan ontstaan door:

Arteriële insufficiëntie, een stoornis in het aanvoerende slagadersysteem. Er is dan sprake van vernauwing van de slagaderen (arterieën), zodat er te weinig zuurstof en voedingsstoffen in de weefsels komen, waar- door deze afsterven. Dit leidt tot zeer pijnlijke open plekken die in het algemeen moeilijk genezen. Meestal bevinden deze open plekken zich aan de tenen en voeten en/of aan de buitenzijde van het onderbeen/enkel.

Veneuze insufficiëntie, een afwijking in het afvoerende adersysteem

Dit is de meest voorkomende oorzaak in het aderstelsel. Hierbij wordt het bloed onvoldoende afgevoerd, hetgeen leidt tot opeenhoping van bloed (stuwing).

In de aderen zijn kleppen aanwezig die in verticale houding (tegen de zwaartekracht in) het terugstromen van het bloed naar de voeten verhinderen. Als deze kleppen niet meer goed sluiten, stroomt het bloed gemakkelijk terug, waardoor de druk in de aderen en haarvaatjes toeneemt. Door de drukverhoging raakt de huid beschadigd en ontstaat er een open been.

Vaak klagen de patiënten over een moe, zwaar gevoel in de benen. Dit gaat meestal gepaard met (nachtelijke) krampen. Als de veneuze insufficiëntie blijft voortbestaan, komt een proces op gang met een aantal kenmerkende symptomen:

 • Oedeem
 • Vaatafwijkingen
 • verkleuring van de huid
 • Kkeratose
 • Achteruitgang conditie huid
Deel dit bericht