Alle artikels in: Ziekenhuizen

UZ Brussel test sociale robot uit in de strijd tegen COVID-19

Het UZ Brussel test vanaf deze week uit of de hulp van een sociale robot zinvol is in de strijd tegen COVID-19. De tweetalige robot Pepper staat de onthaalmedewerkers bij om patiënten die op consultatie komen te herinneren aan de basisprincipes om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die strikte naleving is belangrijk om ervoor te zorgen dat het ziekenhuis een veilige omgeving blijft voor patiënten en ziekenhuismedewerkers.

Bron: Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette (UZ Brussel test sociale robot uit in de strijd tegen COVID-19)

Lees meer

L’UZ Brussel teste un robot social dans la lutte contre le COVID-19

Depuis cette semaine, l’UZ Brussel teste si l’aide d’un robot social a du sens dans la lutte contre le COVID-19. Pepper, le robot bilingue, assiste les collaborateurs de l’accueil pour rappeler aux patients qui viennent en consultation les principes de base pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ce respect strict des règles est important pour faire en sorte que l’hôpital reste un environnement sûr pour les patients et le personnel hospitalier.

Bron: Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette (L’UZ Brussel teste un robot social dans la lutte contre le COVID-19)

Lees meer