fbpx

Alle artikels in: Thuiszorg

Woongelegenheden in woonzorgcentra

Wanneer iemand niet langer thuis kan wonen, al dan niet tijdelijk en omwille van hulpbehoevendheid, zijn er vandaag veel meer oplossingen dan ooit. Naast klassieke woonzorgcentra, de nieuwe rusthuizen, zijn er assistentiewoningen, dagverzorgingscentra en mogelijkheden voor een kortverblijf.

Lees meer

Stomazorg voor beginners

Een stoma is een al of niet kunstmatige opening die een lichaamsholte met de buitenwereld verbindt. Een stoma wordt aangelegd als de stoelgang of de urine het lichaam niet meer langs de natuurlijke weg kan verlaten.

Lees meer

Wanneer thuis wonen niet meer kan

Zo lang mogelijk thuis wonen, in de eigen vertrouwde omgeving, het is de wens van vele ouderen. Soms is de zorgvraag echter zodanig dat dit voor de zorgbehoevende oudere of voor de mantelzorger moeilijk wordt. In sommige situaties is het ondanks de steun van mantelzorgers en thuiszorgdiensten onmogelijk om nog langer permanent thuis te wonen.

Lees meer