fbpx

Alle artikels in: Thuiszorg

Wat is een poortkatheter?

Een poortkatheter is een reservoir, een soort poortje dat net onder de huid wordt ingeplant en waarlangs gemakkelijk een infuus aangesloten kan worden. ‘Port-a-cath’ is een merknaam, het juiste woord is een poortje of poortkatheter, voluit een subcutane veneuze poortkatheter.

Lees meer

Behandeling zorg en diabetes

Hoe beter diabetes wordt aangepakt vanaf de diagnose, hoe minder kans op problemen op lange termijn. Speel op zeker en laat je regelmatig met eenvoudige onderzoeken nakijken op vroege tekens van verwikkelingen.

Lees meer

Multidisciplinair werken binnen een paramedisch team

Samenwerking met een hoog interactiegehalte in een complexe omgeving wordt beschreven als intensief afhankelijk. In deze omgeving komt het werk in het team en moeten de leden diagnoses stellen, problemen oplossen en samenwerken als een team om de teamtaak te kunnen volbrengen.

Lees meer

Soorten hulpmiddelen bij een wond

en in verschillende gradaties. Elke wond verdient een specifieke verzorging. Soms is alleen beschermen genoeg, maar het kan ook zijn dat u materialen nodig heeft om uw wond vochtig te houden of om uw wond te reinigen.

Lees meer

Compressietherapie

Veneuze / arteriële ulercera vormen een belangrijk gezondheidsprobleem en de sleutel tot het succesvol behandelen, ligt in het gebruik van compressietherapie. Verschillende factoren kunnen echter de goede resultaten van compressietherapie beïnvloeden.

Lees meer

Thuishospitalisatie

Het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg in België) kiest bij thuishospitalisatie voor een gemengd model van samenwerking tussen ziekenhuizen en eerstelijnszorg. Bij thuishospitalisatie (TH) wordt zorg thuis bij de patiënt verleend in plaats van in een ziekenhuis. Dat spaart zware ziekenhuiskosten uit en laat verzorging van de patiënt in zijn vertrouwde omgeving toe.

Lees meer

Soorten injecties

Intraveneus betekent letterlijk in een ader en wordt meestal gebruikt in het kader van een toedieningsvorm van een geneesmiddel met behulp van een injectie direct in de ader: intraveneuze injectie.

Lees meer

Palliatieve zorg bij het levenseinde

Patiënten die de laatste fase van hun leven thuis willen doorbrengen, kunnen terecht in een palliatief dagcentrum. Op bepaalde ogenblikken kan de zorg voor een zieke persoon te zwaar zijn voor de omgeving wegens werk, als de partner er alleen voor staat, op leeftijd is of zelf ziek is.

Lees meer

Thuiszorg

Thuiszorg is verzorging en verpleging die bij hulpbehoevenden thuis wordt geleverd.

Lees meer

Versterken en vernieuwen in de thuiszorg

Project 2020! rond innovatieve arbeidsorganisatie levert Familiehulp ESF-ambassadeurschap op

Meer regionale aanwezigheid met nieuw samengestelde zorgteams, verantwoordelijkheden dieper in de organisatie leggen en een nieuwe visie op leiderschap: met deze kernelementen bouwt Familiehulp aan de toekomst in een sterk veranderend zorglandschap. De thuiszorgorganisatie zag haar innovatieve arbeidsorganisatie beloond worden met het ESF-ambassadeurschap.

Lees meer

Maggie De Block roept op voor pilootprojecten thuishospitalisatie

Maggie De Block, minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, lanceert vandaag een oproep voor pilootprojecten thuishospitalisatie. Het is de tweede oproep voor pilootprojecten in het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en –landschap. De oproep is gericht aan de gehele gezondheidssector.

Lees meer