Alle artikels in: Persmededeling

Extra steun voor chronisch zieke jongeren en voor mensen met chronische huidproblemen

Chronisch zieken kunnen rekenen op extra ondersteuning vanwege de overheid. Minderjarigen met het statuut van chronisch zieke, betalen binnenkort maar één euro persoonlijke bijdrage als ze naar de huisarts of naar een specialist gaan. Patiënten met chronische huidproblemen kunnen binnenkort rekenen op een forfait van honderd euro per jaar om crèmes of bijvoorbeeld badolie, voorgeschreven door een dermatoloog, te betalen.

Lees meer

Opening eerste rolstoelvriendelijke waterspeeltuin

De nieuwe waterspeeltuin voor peuters en kleuters is een uitbreiding van de huidige peuterspeeltuin aan taverne ‘Glinstering aan het Zilvermeer’. Waterpret gegarandeerd! De kleinsten kunnen er uiteraard veilig ravotten en spelen met water. Bovendien belooft de waterspeeltuin waterpret voor àlle kinderen, want hij is rolstoelvriendelijk. Het is ook een duurzaam project, omdat het water wordt opgepompt uit de zeilvijver.

Lees meer

Maggie De Block roept op voor pilootprojecten thuishospitalisatie

Maggie De Block, minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, lanceert vandaag een oproep voor pilootprojecten thuishospitalisatie. Het is de tweede oproep voor pilootprojecten in het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en –landschap. De oproep is gericht aan de gehele gezondheidssector.

Lees meer

Patiënt krijgt best mogelijke kwaliteit van zorg bij de podoloog

Op initiatief van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, is gisteren een nieuw koninklijk besluit over de uitoefening van het paramedisch beroep van podoloog gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het besluit legt nieuwe erkennings- en uitvoeringsvoorwaarden vast voor podologen. De patiënt krijgt hierdoor betere garanties over de kwaliteit van de geleverde zorg. De lijst van handelingen die podologen mogen uitvoeren wordt ook uitgebreid, en handelingen die al waren opgenomen worden duidelijker geformuleerd.

Lees meer

Verpleegkundigen mogen vaccinaties toedienen

Verpleegkundigen mogen vanaf 9 april 2016 vaccinaties toedienen zonder dat daarbij nog een arts aanwezig moet zijn. Op initiatief van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, is het koninklijk besluit van 18 juni 1990 dat de technische verpleegkundige verstrekkingen reglementeert, gewijzigd. Het KB is vandaag gepubliceerd en gaat tien dagen na publicatie in voege.

Lees meer

Maggie De Block zet hervorming ziekenhuislandschap en -financiering verder – Projecten “bevallen met verkort ziekenhuisverblijf” gaan van start

PERSMEDEDELING

Maggie De Block, minister van Sociale zaken, zet een nieuwe stap in de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en -landschap. Zeven pilootprojecten met als thema “bevallen met verkort ziekenhuisverblijf” starten weldra in verschillende ziekenhuizen die gaan samenwerken met andere instellingen en met zorgverstrekkers uit de eerste lijn zoals vroedvrouwen, thuisverpleegkundigen en huisartsen. De aanstaande moeders beslissen zelf of ze al dan niet aan het project willen deelnemen.

Lees meer

Provincie roept lokale besturen op voor campagne gezond beeldschermgebruik

Drie gemeenten uit de provincie Antwerpen schreven al in, nog 67 te gaan

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI) richt haar pijlen in het tweede luik van hun campagne Play Pauze Stop op gemeenten. Bij het promoten van gezond gedrag in een dagelijkse omgeving spelen gemeenten een belangrijke rol. Gemeenten kunnen concrete acties organiseren zoals gezond beeldschermwerk bespreken in de (kinder)gemeenteraad, een rek- en strekdans inoefenen tijdens de speelpleinwerking of een gamenamiddag organiseren met actieve pauzes. Gemeenten die zich achter Play Pauze Stop willen scharen, kunnen zich inschrijven via www.playpauzestop.be.

Lees meer

Een Belg op vier geeft toestemming voor digitale uitwisseling van medische gegevens

PERSMEDEDELING

Meer dan 2,8 miljoen Belgen hebben al hun toestemming gegeven voor de digitale uitwisseling van hun medische gegevens tussen zorgverstrekkers. Dat heeft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block vandaag bekendgemaakt in de commissie Volksgezondheid. Minister De Block: “e-Gezondheid draagt bij tot de continuïteit van zorg en tot een vlotte multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners. De voorwaarde is uiteraard dat zorgverleners de medische informatie over patiënten digitaal met elkaar mogen uitwisselen. Daarom is het essentieel dat zoveel mogelijk burgers hier hun toestemming voor geven.”

Lees meer

Vroedvrouwen die moeder en kind thuis verzorgen, krijgen hoger honorarium

PERSMEDEDELING

Vanaf 1 april worden vroedvrouwen beter gehonoreerd voor de verzorging van moeder en kind. Op initiatief van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft het verzekeringscomité van het RIZIV deze maatregel vanochtend goedgekeurd.

In het kader van het budget gezondheidszorg 2016 zette minister De Block een enveloppe van tien miljoen euro opzij voor paramedische beroepen. 1.418.000 euro gaan naar de vroedvrouwen die een hoger honorarium krijgen voor zorgen die ze geven vanaf vijf dagen na de bevalling.

Lees meer

Ook meldplicht voor tijdelijke onbeschikbaarheid van geneesmiddelen

PERSMEDEDELING
Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, wil te allen tijde een zo goed mogelijk overzicht hebben van de onbeschikbaarheid van medicijnen, ook al is die situatie tijdelijk. Daarom komt er een verplichting om tijdelijke onbeschikbaarheden van twee of meer weken te melden aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Tot nu toe waren geneesmiddelenfabrikanten enkel verplicht om definitieve onbeschikbaarheden aan te geven.

Lees meer