fbpx

Alle artikels in: Persmededeling

Vlaanderen ondersteunt ruim 100.000 personen met een handicap

Personen met een handicap kunnen in Vlaanderen gebruik maken van verschillende vormen van ondersteuning. In 2021 hadden 102.438 mensen een vorm van VAPH-ondersteuning of een zorgbudget. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Lees meer

Cursisten met een beperking studeren af in horeca- en bakkerij-opleidingen

Vrijdag 25 maart ontvingen 23 volwassenen met een mentale beperking een deelcertificaat voor het succesvol afronden van hun eerste horeca- of bakkerij-opleiding. CVO Vitant werkt hiervoor samen met vzw OLO Rotonde. CVO Vitant is het enige centrum in Vlaanderen dat een horeca-opleiding voor deze doelgroep organiseert. Het provinciaal volwassenenonderwijs draagt zo sinds jaren haar steentje bij tot inclusief onderwijs.

Lees meer

Minister Annelies Verlinden bezoekt Turnhoutse mondmaskerfabriek Medimundi

Turnhout, 7 maart 2022 – Federaal Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden bracht vandaag een bezoek aan Medimundi, de Turnhoutse producent van gespecialiseerde FFP2-beschermingsmaskers. Ze kreeg er de gloednieuwe 2e productielijn te zien, die in januari in gebruik werd genomen. Deze investering laat de enige Belgische fabrikant van FFP2-maskers toe zijn capaciteit te verdubbelen, en extra continuïteit in te bouwen in haar productievolumes.

Lees meer

Zorgverleners in de schijnwerpers op Dag van de Verzorgende

De diensten voor gezinszorg, vieren op woensdag 20 oktober de Dag van de Verzorgende en Zorgkundige. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het belang van kwalitatieve thuiszorg zichtbaarder werd dan ooit. De sector wil dan ook een speciale dank uitsturen naar de meer dan 28.000 medewerkers die actief zijn bij de diensten voor gezinszorg. Zij bieden jaarlijks ondersteuning aan meer dan 120 000 gezinnen. Door vandaag de schijnwerpers op de medewerkers te zetten en het zorgberoep, hoopt men mensen te inspireren om te kiezen voor een job in de gezinszorg. Op vandaag zijn er 600 vacatures in de diensten voor gezinszorg en de vraag naar nieuwe thuiszorgmedewerkers zal enkel nog toenemen.

Lees meer

KARUS investeert in ruimte voor intensieve zorgen: een nieuw gebouw voor de High Intensive Care (HIC) afdeling vanaf 2023

Het psychiatrisch ziekenhuis KARUS, campus Melle, gaat in zee met Stéphane Beel Architects om een nieuwe ruimte te bouwen voor de HIC-afdeling, een crisisafdeling voor personen met een ernstige emotionele en gedragsmatige ontregeling. Het gebouw breekt met de traditie van beddenhuizen met donkere gangen en verpleegposten. Integendeel de HIC-afdeling biedt een healing environment met grote aandacht voor veiligheid, geborgenheid én mogelijkheden tot herstel van zelfregie.

HIC: een crisisafdeling waarbij verbinding met de zorgvrager centraal staat

HIC, het High & Intensive Care-model, waaide enkele jaren geleden over uit Nederland. In KARUS werd deze afdeling opgestart in 2020. De bedoeling is om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren op te vangen en te behandelen in een omgeving die gericht is op de-escalatie en zelfregie.

Het HIC-model heeft echter nood aan een nieuwe ziekenhuisarchitectuur. Het klassieke beddenhuis is ontoereikend. Enerzijds moet de architectuur het mogelijk maken dat zorg opgeschaald kan worden op crisismomenten. Anderzijds moet de architectuur het herstel van zelfregie ondersteunen en zelfs stimuleren.

Belangrijk in het HIC-model is een omgeving waar bescherming en veiligheid gecombineerd wordt met gastvrije zorg. Zorgvragers moeten zich geborgen voelen tijdens crisismomenten. Overzichtelijkheid helpt om de rust te bewaren. Open ruimten stimuleren verbinding tussen medewerkers en zorgvragers. Ook familie en netwerk moeten zich welkom voelen.

Om aan al deze noden van het HIC-model te voldoen, werd er beslist een state of the art nieuwbouw te realiseren op campus Melle.

Een groene oase met veel licht, openheid én geborgenheid

Het ontwerp van Stéphane Beel Architects biedt de zorgvrager duidelijkheid, rust, licht en lucht en vormt op die manier een wezenlijke ondersteuning van het zorgprogramma HIC. Dankzij de strategische positionering van binnentuinen en terrassen, zorgt het ontwerp voor een grote openheid binnen de gesloten setting. Grote vensteropeningen zorgen voor een ruim zicht op de groene campus.

De leefruimtes zelf vormen steeds het hart van de afdeling en vloeien in elkaar over. Zo wordt er een veilige omgeving gecreëerd die open en overzichtelijk is, ook binnen de gesloten afdeling. De openheid zal zo de verbinding tussen medewerkers en zorgvragers versterken én ook de ondersteuning tussen collega’s bevorderen. De HIC-afdeling moet een gastvrije omgeving zijn waar ook medewerkers zich goed voelen.

Elke afdeling volgt verder ook een gradiënt van toenemende geborgenheid: van inkom, leefruimtes tot private kamers – met ook een rooming-in optie. De kamerdeuren kijken uit op de binnentuin, waardoor donkere ziekenhuisgangen worden vermeden. Elke afdeling is bovendien verbonden met een verdieping met extra ruimte voor  therapie, sport en gemeenschappelijke functies.

Een nieuwigheid is de eenheid voor intensieve zorgen (IC). Deze IC‐eenheid bestaat uit extra ruime kamers waar één-op-één begeleiding mogelijk is en ook de zinvolle aanwezigheid van familie. De kamers krijgen elk een eigen buitenruimte en zijn geschakeld met diverse zithoeken. De IC-eenheid staat ook in directe verbinding met de HIC-afdeling. Zorgvragers kunnen zo zelfstandig terugkeren naar hun eigen kamer.

De architectuur draagt zo bij aan het de-escalerend werken en herstel van zelfregie.

Meer info: https://www.karus.be

Lees meer

Hoge vaccinatiegraad Zorgbedrijf Rivierenland

Nu de verplichte vaccinatie tegen COVID-19 er aan komt, vraagt de overheid de vaccinatiegraad in de zorg op. Zorgbedrijf Rivierenland is dan ook zeer tevreden over de hoge vaccinatiegraad bij haar personeel in alle zorgvoorzieningen.

Lees meer

Belgische werknemers krijgen een kans om via een betaalde job in de zorgsector een opleiding te volgen tot zorgkundige of verpleegkundige

Om de hoge nood aan verpleegkundigen en zorgkundigen in de ganse zorgsector (ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuisverpleging, revalidatiecentra, wijkgezondheidscentra,…) het hoofd te bieden, is het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG) van de koepel-vzw FeBi steeds op zoek naar projecten om mensen in deze sector in te schakelen. Het project #kiesvoordezorg kadert binnen dit streven.

Lees meer

Vaccinatie woonzorgcentra Zorgbedrijf Rivierenland van start

Vandaag is voor Zorgbedrijf Rivierenland een belangrijke dag in de strijd tegen het coronavirus met de start van de vaccinatie van de bewoners in de woonzorgcentra.

Zorgbedrijf Rivierenland heeft lang uitgekeken naar de vaccinaties, de 3 woonzorgcentra werden vorig jaar immers geconfronteerd met uitbraken van COVID-19. Jeroen Baeten, voorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland: “2020 was een zeer zwaar jaar. Zowel in de eerste als in de tweede golf zijn de woonzorgcentra getroffen door corona. Nu we coronavrij zijn, willen we dat ook zo houden. Zowel bewoners als personeel zijn blij dat er kan gevaccineerd worden. We kijken allemaal uit naar een covidvrij 2021 zodat het normale leven in de woonzorgcentra terug kan opgepikt worden met heel veel bezoek.”

De bewoners van wzc Hof van Egmont krijgen vandaag de eerste dosis van het vaccin. Begin februari volgt dan de tweede dosis. Vrijdag zijn de bewoners van De Lisdodde aan de beurt. Volgende week dinsdag volgen zowel bewoners als medewerkers van Bosbeekhof. Voor de medewerkers van Hof van Egmont en De Lisdodde zijn de vaccins aangevraagd en verwachten we de levering ook volgende week.

“Na de inspanningen van het afgelopen jaar, staan de medewerkers van de woonzorgcentra nu opnieuw klaar om iedereen snel te vaccineren. We merken ook een grote bereidheid tot vaccinatie bij zowel bewoners als personeel. Doordat er nu ook 6 dosissen uit één vaccin kunnen gehaald worden, zullen er deze week ook heel wat medewerkers van Hof van Egmont en De Lisdodde gevaccineerd kunnen worden. De verwachting is dat iedereen dan tegen half februari de twee dosissen gekregen heeft. We hebben hier allemaal heel lang op gewacht.”, aldus Gabriella de Francesco, ondervoorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland.

In Hof van Egmont werd het eerste spuitje toegediend onder luid applaus aan bewoner Polle Hendrickx.

Lees meer

Patiënt beschermd tegen “coronasupplement”, zorgverlener krijgt compensatie

Zorgverleners die momenteel extra kosten hebben voor beschermingsmateriaal mogen die niet doorrekenen aan hun patiënten. Met die maatregel wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block de patiënt financieel beschermen tijdens de coronacrisis. Voor de zorgverleners zelf komt er een financiële tegemoetkoming om uitzonderlijke uitgaven te helpen dekken.

Lees meer

120 overuren in cruciale sectoren vrijgesteld van sociale bijdragen

Heel wat werknemers in cruciale sectoren draaien overuren door de coronacrisis. Ze kunnen voortaan rekenen op extra netto wanneer tot 120 van hun overuren worden uitbetaald. Het gaat om een speciale vrijstelling voor drie maanden, zo laten minister van sociale zaken Maggie De Block (Open Vld) en minister van werk Nathalie Muylle (CD&V) weten.

Lees meer

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid

Op 15 april 2020 vond, sinds het uitbreken van de COVID-19-crisis op Belgisch grondgebied, de zevende Interministeriële Conferentie Volksgezondheid plaats.

Volgende beslissingen werden genomen:

 • Een globaal kader inzake de mogelijke ondersteuning door de ziekenhuissector van de ouderenzorgsector werd goedgekeurd, dat tussen de entiteiten, Defensie en de ziekenhuis- en zorgkoepels werd uitgewerkt binnen het Comité Hospitals & Transport Surge Capacity.
  Dat kader vertrekt vanuit een geïntegreerde visie op het zorgsysteem waarbij solidariteit en samenwerking tussen zorglijnen en zorgsettings wordt ondersteund, maar tegelijkertijd de nodige aandacht wordt behouden voor de grote druk waaronder het ziekenhuiszorgsysteem staat en in de komende tijd zal blijven staan.
  Het globaal kader voorziet dat ziekenhuizen, voor zover hun basisopdrachten inzake ziekenhuiszorg niet in gevaar komen, ouderenzorginstellingen kunnen ondersteunen met expertise (bijv. geriatrisch liaison, hygiëne en infectieziektebestrijding, etc.), terbeschikkingstelling van personeelsleden (aanvullend op andere mogelijkheden van personeelsversterking), hulp met betrekking tot materiaal of producten (bijv. zuurstofvoorziening of bepaalde geneesmiddelen), ter beschikking stelling van infrastructuur, of ondersteuning inzake het testingproces.
  Het kader wil ondersteuning bieden aan ziekenhuizen, ouderenzorginstellingen, hun netwerken en organisaties, gouverneurs, etc. die betrokken zijn bij het vinden van praktische oplossingen voor problemen die binnen de ouderenzorginstellingen worden vastgesteld.
  Indien andere collectiviteiten (bijv. instellingen voor personen met een handicap) gelijkaardige vragen hebben, zullen die besproken worden in het Comité Primary & Outpatient Care Surge Capacity, volgens dezelfde modaliteiten als voor de ouderenzorginstellingen.
  Inzake de specifieke problematiek van zuurstofvoorziening in de ouderenzorginstellingen zullen alle entiteiten de behoeften en capaciteit in kaart brengen, mogelijke oplossingen onderzoeken die bijv. de ziekenhuissector, specifieke intermediaire zorgstructuren of schakelzorgcentra, of andere structuren, kunnen brengen. In afwachting van beslissingen daarover komen de ziekenhuizen wanneer nodig tussen door hospitalisatie of uitgesteld ontslag voor rusthuisbewoners die zuurstofnoden hebben die niet beantwoord kunnen worden door hun ouderenzorginstelling.
 • Inzake de datacollectie en communicatie over het aantal ziektegevallen en overlijdens in de ouderenzorginstellingen geeft de Interministeriële Conferentie de opdracht aan de Risk Assessment Group om verder te werken aan de stroomlijning en uniforme registratie via Sciensano. Daarnaast dient duidelijker te worden gemaakt in de verslaggeving en communicatie hoe de cijfers geïnterpreteerd moeten worden, zowel in Belgisch als internationaal vergelijkend perspectief. Daarbij moet rekening worden gehouden met het verschil tussen overlijdens voor patiënten of residenten die verdacht dan wel bevestigd zijn met COVID-19, ook rekening houdend met de eerste resultaten van de testing in ouderenzorginstellingen die aanwijzen dat tot de helft van de symptomatische bewoners negatief test op COVID-19.
 • De Interministeriële Conferentie keurt de aanbeveling goed vanwege de Risk Assessment Group inzake het zorgpersoneel in collectiviteiten die in het kader van een screening werden getest op COVID-19. Deze aanbeveling is terug te vinden op de website van Sciensano en wordt gecommuniceerd aan de koepels van de ziekenhuizen en zorginstellingen, alsook aan de beroepsorganisaties.
 • Inzake de intermediaire zorgstructuren of schakelzorgcentra zetten de deelstaten en het federale niveau hun samenwerking verder volgens de eerder afgesproken modaliteiten. De deelstaten staan in voor de activering (in samenspraak met de gouverneur) en de basisorganisatie en -financiering; het federale niveau komt via de ziekteverzekering tussen voor medisch-verpleegkundige omkadering.
  In Vlaanderen zijn inmiddels 4 schakelzorgcentra actief. In Wallonië is de activering van 2 structuren gepland. In Brussel is de activatie van 1 structuur in voorbereiding.
 • Inzake de verzekering en de aansprakelijkheid van de vrijwilliger in een COVID-19-context werd door de federale minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken het huidige juridisch kader inzake burgerlijke aansprakelijkheid, de verzekering voor lichamelijke schade en beroepsziekte toegelicht.
  Door de bestaande aansprakelijkheidsverzekering (schade aan derden) uit te breiden tot persoonlijke kosten ingevolge COVID-19 en door een uitkering bij overleden via een nieuw generiek systeem, kan worden gezorgd dat de vrijwilliger een volledige dekking heeft voor het risico om met COVID-19 besmet te worden.
  De uitbreiding van de verzekering inzake lichamelijke schade dient geregeld te worden tussen de organisatie/verzekeringnemer en de verzekeraar. Gemeenschappen kunnen eventueel optreden via een generiek systeem.
  Inzake de dekking voor vrijwilligers voor wat beroepsziekten betreft, zal de federale minister bij de Ministerraad een voorstel neerleggen.

Een volgende Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vindt plaats op 22 april 2020.

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

 • Maggie De Block – federale Staat
 • Wouter Beke – Vlaanderen
 • Christie Morreale – Waals gewest
 • Valérie Glatigny – Franse Gemeenschap
 • Bénédicte Linard – Franse Gemeenschap
 • Alain Maron – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie
 • Elke Van den Brandt – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • Antonios Antoniadis – Duitstalige Gemeenschap
 • Aangevuld met Philippe De Backer, bevoegd voor de Taskforces Testing en Shortages

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL

Lees meer

Premie voor zorgverleners die doorwerken na pensioen

Zorgverleners die aan de slag blijven na hun pensioen, krijgen een premie uitbetaald door het Riziv. Dat meldt minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block. De regeling treedt in voege met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016.

Lees meer

Ook in gezondheidszorgbegroting moet de patiënt centraal staan

De regering heeft zich onthouden bij de stemming over de gezondheidszorgbegroting 2020. “Als er ruimte is voor extra investeringen, dan moeten die in de eerste plaats naar de patiënt gaan. En dat was hier niet het geval”, aldus minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Het advies dat het Verzekeringscomité voorlegde, is ook wettelijk en budgettair niet in orde.

Lees meer