fbpx

Alle artikels in: Persmededeling

Belgische werknemers krijgen een kans om via een betaalde job in de zorgsector een opleiding te volgen tot zorgkundige of verpleegkundige

Om de hoge nood aan verpleegkundigen en zorgkundigen in de ganse zorgsector (ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuisverpleging, revalidatiecentra, wijkgezondheidscentra,…) het hoofd te bieden, is het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG) van de koepel-vzw FeBi steeds op zoek naar projecten om mensen in deze sector in te schakelen. Het project #kiesvoordezorg kadert binnen dit streven.

Lees meer

Vaccinatie woonzorgcentra Zorgbedrijf Rivierenland van start

Vandaag is voor Zorgbedrijf Rivierenland een belangrijke dag in de strijd tegen het coronavirus met de start van de vaccinatie van de bewoners in de woonzorgcentra.

Zorgbedrijf Rivierenland heeft lang uitgekeken naar de vaccinaties, de 3 woonzorgcentra werden vorig jaar immers geconfronteerd met uitbraken van COVID-19. Jeroen Baeten, voorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland: “2020 was een zeer zwaar jaar. Zowel in de eerste als in de tweede golf zijn de woonzorgcentra getroffen door corona. Nu we coronavrij zijn, willen we dat ook zo houden. Zowel bewoners als personeel zijn blij dat er kan gevaccineerd worden. We kijken allemaal uit naar een covidvrij 2021 zodat het normale leven in de woonzorgcentra terug kan opgepikt worden met heel veel bezoek.”

De bewoners van wzc Hof van Egmont krijgen vandaag de eerste dosis van het vaccin. Begin februari volgt dan de tweede dosis. Vrijdag zijn de bewoners van De Lisdodde aan de beurt. Volgende week dinsdag volgen zowel bewoners als medewerkers van Bosbeekhof. Voor de medewerkers van Hof van Egmont en De Lisdodde zijn de vaccins aangevraagd en verwachten we de levering ook volgende week.

“Na de inspanningen van het afgelopen jaar, staan de medewerkers van de woonzorgcentra nu opnieuw klaar om iedereen snel te vaccineren. We merken ook een grote bereidheid tot vaccinatie bij zowel bewoners als personeel. Doordat er nu ook 6 dosissen uit één vaccin kunnen gehaald worden, zullen er deze week ook heel wat medewerkers van Hof van Egmont en De Lisdodde gevaccineerd kunnen worden. De verwachting is dat iedereen dan tegen half februari de twee dosissen gekregen heeft. We hebben hier allemaal heel lang op gewacht.”, aldus Gabriella de Francesco, ondervoorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland.

In Hof van Egmont werd het eerste spuitje toegediend onder luid applaus aan bewoner Polle Hendrickx.

Lees meer

Patiënt beschermd tegen “coronasupplement”, zorgverlener krijgt compensatie

Zorgverleners die momenteel extra kosten hebben voor beschermingsmateriaal mogen die niet doorrekenen aan hun patiënten. Met die maatregel wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block de patiënt financieel beschermen tijdens de coronacrisis. Voor de zorgverleners zelf komt er een financiële tegemoetkoming om uitzonderlijke uitgaven te helpen dekken.

Lees meer

120 overuren in cruciale sectoren vrijgesteld van sociale bijdragen

Heel wat werknemers in cruciale sectoren draaien overuren door de coronacrisis. Ze kunnen voortaan rekenen op extra netto wanneer tot 120 van hun overuren worden uitbetaald. Het gaat om een speciale vrijstelling voor drie maanden, zo laten minister van sociale zaken Maggie De Block (Open Vld) en minister van werk Nathalie Muylle (CD&V) weten.

Lees meer

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid

Op 15 april 2020 vond, sinds het uitbreken van de COVID-19-crisis op Belgisch grondgebied, de zevende Interministeriële Conferentie Volksgezondheid plaats.

Volgende beslissingen werden genomen:

 • Een globaal kader inzake de mogelijke ondersteuning door de ziekenhuissector van de ouderenzorgsector werd goedgekeurd, dat tussen de entiteiten, Defensie en de ziekenhuis- en zorgkoepels werd uitgewerkt binnen het Comité Hospitals & Transport Surge Capacity.
  Dat kader vertrekt vanuit een geïntegreerde visie op het zorgsysteem waarbij solidariteit en samenwerking tussen zorglijnen en zorgsettings wordt ondersteund, maar tegelijkertijd de nodige aandacht wordt behouden voor de grote druk waaronder het ziekenhuiszorgsysteem staat en in de komende tijd zal blijven staan.
  Het globaal kader voorziet dat ziekenhuizen, voor zover hun basisopdrachten inzake ziekenhuiszorg niet in gevaar komen, ouderenzorginstellingen kunnen ondersteunen met expertise (bijv. geriatrisch liaison, hygiëne en infectieziektebestrijding, etc.), terbeschikkingstelling van personeelsleden (aanvullend op andere mogelijkheden van personeelsversterking), hulp met betrekking tot materiaal of producten (bijv. zuurstofvoorziening of bepaalde geneesmiddelen), ter beschikking stelling van infrastructuur, of ondersteuning inzake het testingproces.
  Het kader wil ondersteuning bieden aan ziekenhuizen, ouderenzorginstellingen, hun netwerken en organisaties, gouverneurs, etc. die betrokken zijn bij het vinden van praktische oplossingen voor problemen die binnen de ouderenzorginstellingen worden vastgesteld.
  Indien andere collectiviteiten (bijv. instellingen voor personen met een handicap) gelijkaardige vragen hebben, zullen die besproken worden in het Comité Primary & Outpatient Care Surge Capacity, volgens dezelfde modaliteiten als voor de ouderenzorginstellingen.
  Inzake de specifieke problematiek van zuurstofvoorziening in de ouderenzorginstellingen zullen alle entiteiten de behoeften en capaciteit in kaart brengen, mogelijke oplossingen onderzoeken die bijv. de ziekenhuissector, specifieke intermediaire zorgstructuren of schakelzorgcentra, of andere structuren, kunnen brengen. In afwachting van beslissingen daarover komen de ziekenhuizen wanneer nodig tussen door hospitalisatie of uitgesteld ontslag voor rusthuisbewoners die zuurstofnoden hebben die niet beantwoord kunnen worden door hun ouderenzorginstelling.
 • Inzake de datacollectie en communicatie over het aantal ziektegevallen en overlijdens in de ouderenzorginstellingen geeft de Interministeriële Conferentie de opdracht aan de Risk Assessment Group om verder te werken aan de stroomlijning en uniforme registratie via Sciensano. Daarnaast dient duidelijker te worden gemaakt in de verslaggeving en communicatie hoe de cijfers geïnterpreteerd moeten worden, zowel in Belgisch als internationaal vergelijkend perspectief. Daarbij moet rekening worden gehouden met het verschil tussen overlijdens voor patiënten of residenten die verdacht dan wel bevestigd zijn met COVID-19, ook rekening houdend met de eerste resultaten van de testing in ouderenzorginstellingen die aanwijzen dat tot de helft van de symptomatische bewoners negatief test op COVID-19.
 • De Interministeriële Conferentie keurt de aanbeveling goed vanwege de Risk Assessment Group inzake het zorgpersoneel in collectiviteiten die in het kader van een screening werden getest op COVID-19. Deze aanbeveling is terug te vinden op de website van Sciensano en wordt gecommuniceerd aan de koepels van de ziekenhuizen en zorginstellingen, alsook aan de beroepsorganisaties.
 • Inzake de intermediaire zorgstructuren of schakelzorgcentra zetten de deelstaten en het federale niveau hun samenwerking verder volgens de eerder afgesproken modaliteiten. De deelstaten staan in voor de activering (in samenspraak met de gouverneur) en de basisorganisatie en -financiering; het federale niveau komt via de ziekteverzekering tussen voor medisch-verpleegkundige omkadering.
  In Vlaanderen zijn inmiddels 4 schakelzorgcentra actief. In Wallonië is de activering van 2 structuren gepland. In Brussel is de activatie van 1 structuur in voorbereiding.
 • Inzake de verzekering en de aansprakelijkheid van de vrijwilliger in een COVID-19-context werd door de federale minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken het huidige juridisch kader inzake burgerlijke aansprakelijkheid, de verzekering voor lichamelijke schade en beroepsziekte toegelicht.
  Door de bestaande aansprakelijkheidsverzekering (schade aan derden) uit te breiden tot persoonlijke kosten ingevolge COVID-19 en door een uitkering bij overleden via een nieuw generiek systeem, kan worden gezorgd dat de vrijwilliger een volledige dekking heeft voor het risico om met COVID-19 besmet te worden.
  De uitbreiding van de verzekering inzake lichamelijke schade dient geregeld te worden tussen de organisatie/verzekeringnemer en de verzekeraar. Gemeenschappen kunnen eventueel optreden via een generiek systeem.
  Inzake de dekking voor vrijwilligers voor wat beroepsziekten betreft, zal de federale minister bij de Ministerraad een voorstel neerleggen.

Een volgende Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vindt plaats op 22 april 2020.

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

 • Maggie De Block – federale Staat
 • Wouter Beke – Vlaanderen
 • Christie Morreale – Waals gewest
 • Valérie Glatigny – Franse Gemeenschap
 • Bénédicte Linard – Franse Gemeenschap
 • Alain Maron – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie
 • Elke Van den Brandt – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • Antonios Antoniadis – Duitstalige Gemeenschap
 • Aangevuld met Philippe De Backer, bevoegd voor de Taskforces Testing en Shortages

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL

Lees meer

Premie voor zorgverleners die doorwerken na pensioen

Zorgverleners die aan de slag blijven na hun pensioen, krijgen een premie uitbetaald door het Riziv. Dat meldt minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block. De regeling treedt in voege met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016.

Lees meer

Ook in gezondheidszorgbegroting moet de patiënt centraal staan

De regering heeft zich onthouden bij de stemming over de gezondheidszorgbegroting 2020. “Als er ruimte is voor extra investeringen, dan moeten die in de eerste plaats naar de patiënt gaan. En dat was hier niet het geval”, aldus minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Het advies dat het Verzekeringscomité voorlegde, is ook wettelijk en budgettair niet in orde.

Lees meer

Kankerpatiënten betalen straks niet meer voor herstelling van hun gebit

Kankerpatiënten en mensen met anodontie [1] hoeven straks niet meer te betalen voor dure restauratieve tandzorg zoals het plaatsen van implantaten, bruggen of kronen. Ze zullen ook niets meer moeten voorschieten. Die beslissing van minister van Volksgezondheid Maggie De Block is vandaag goedgekeurd door de ministerraad.

Lees meer

Wie slecht hoort, krijgt sneller toegang tot gehoorimplantaat

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block maakt cochleaire implantaten toegankelijk voor meer patiënten. Vandaag krijgen elk jaar 329 Belgen zo’n implantaat terugbetaald van de gezondheidszorgverzekering. Dankzij de nieuwe terugbetalingscriteria komen er daar straks naar schatting 362 bij.

Lees meer

Stomaclub Boechout lanceert reiswoordenboek en -paspoort

Chronische stomapatiënten moeten op reis soms een beroep doen op een arts of omstaander om hen in nood te helpen. Omdat dat in een vreemde taal niet altijd makkelijk is, heeft Stomaclub Boechout een woordenboek, medicijnenpaspoort en medisch attest ontwikkeld. Die worden op 6 juni om 16 uur in het gemeentehuis van Boechout voorgesteld in aanwezigheid vangouverneur Cathy Berx en ex-veldrijder Niels Albert.

Lees meer

Kwaliteitswet garandeert de patiënt altijd en overal kwaliteitsvolle en veilige zorg

Of het nu in een ziekenhuis, in een privépraktijk of bij hem of haar thuis is: de patiënt moet overal op zorg van de hoogst mogelijke kwaliteit kunnen rekenen. Via de wet op kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg  – kortom de ‘kwaliteitswet’ – wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block dit recht van de patiënt expliciet verzekeren.

Lees meer

Meest kwetsbare patiënten betalen straks niet meer voor dure tandzorg

Kankerpatiënten en mensen met anodontie hoeven binnenkort niet meer te betalen voor dure restauratieve tandzorg zoals het plaatsen van implantaten, bruggen of kronen. Ze zullen ook niets meer moeten voorschieten; de betaling wordt rechtstreeks geregeld tussen de overheid en de zorgverleners. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block beslist.

Lees meer