Alle artikels in: Overheid

Een tweede carrière als verpleegkundige

Het tekort aan verpleegkundig personeel is sinds enkele decennia een constante op de arbeidsmarkt. Voorspeld wordt dat dit tekort zal toenemen. Nieuwe pistes om aan dit probleem te verhelpen zijn nuttig en nodig. Met een uniek samenwerkingsproject willen meerdere partijen uit zowel publieke als private sector de mogelijkheid geven aan werknemers om hun loopbaan een…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/een-tweede-carriere-als-verpleegkundige/

Lees meer

Extra zorg voor mensen met jongdementie in woonzorgcentra gespreid over Vlaanderen

Naar schatting hebben 1.800 mensen in Vlaanderen een vorm van jongdementie (voor de leeftijd van 65 jaar). Om de jonge gezinnen die hierdoor getroffen worden vooruit te helpen heeft de Vlaamse Regering op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een bedrag van ruim 3 miljoen euro vrijgemaakt. Na een oproep…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/personen-met-jongdementie-extra-ondersteund-in-23-woonzorgcentra/

Lees meer

Ouderen die nood hebben aan zorg kunnen in Vlaanderen op beide oren slapen

Voor wie nood heeft aan verblijf in een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf beschikt Vlaanderen over voldoende plaats. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, voegt een laatste golf woongelegenheden toe in de residentiële ouderenzorg. Bovendien wordt extra capaciteit gecreëerd voor de uitbreiding van thuiszorgvoorzieningen en een betere financiering van de zorgzwaarte. De…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/ouderen-die-nood-hebben-aan-zorg-kunnen-in-vlaanderen-op-beide-oren-slapen/

Lees meer

Vlaanderen geeft extra impuls aan kinderopvang voor kwetsbare gezinnen

De Vlaamse Regering maakte in 2018 een totaalbudget van 20,4 miljoen euro vrij voor voldoende, betaalbare opvangplaatsen. Een bedrag van 2,6 miljoen wordt nu toegekend en maakt het mogelijk om kwetsbare gezinnen verder te ondersteunen om ook voor hen kinderopvang mogelijk te maken. De flexibele opvang wordt ook uitgebreid om voor gezinnen de combinatie werk-gezin…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/vlaanderen-geeft-extra-impuls-aan-kinderopvang-voor-kwetsbare-gezinnen/

Lees meer

Referentiekader voor kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg voor forensische cliënten

De Vlaamse overheid heeft de voorbije jaren inspanningen geleverd om de zorg voor forensische cliënten – mensen die psychische zorg behoeven en in aanraking kwamen met het gerecht – te verbeteren. Voorbeeld hiervan is het Vlaams strategisch plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden 2015-2020. Het Agentschap Zorg en Gezondheid vult dit nu…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/referentiekader-voor-kwaliteitsvolle-ggz-voor-forensische-clienten/

Lees meer

Mobiele teams geestelijke gezondheidszorg ondersteunen jongeren in jeugdhulp ter plekke

Jeugdhulpverleners worden steeds vaker geconfronteerd met kinderen en jongeren bij wie er sprake is van een meervoudige problematiek. Uit onderzoek is gebleken dat minstens één op drie jongeren die in de jeugdhulp begeleid wordt, psychisch kwetsbaar is. Vlaanderen zet daarom op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een hulpprogramma ‘gespecialiseerde…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/mobiele-teams-geestelijke-gezondheidszorg-ondersteunen-jongeren-in-jeugdhulp-ter-plekke/

Lees meer

20 miljoen voor modernisering infrastructuur jeugdhulpvoorzieningen

Vlaams minister Jo Vandeurzen deed in de zomer van 2018 een oproep waarop jeugdhulpvoorzieningen konden intekenen om hun bestaande infrastructuur aan te passen. Doel: gebouwen zo (her)inrichten dat ze mogelijke agressie van verblijvende jongeren tempert of voorkomt. Die oproep blijkt een duidelijke nood in de sector te beantwoorden: 66 voorzieningen dienden een dossier in. Een…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/20-miljoen-voor-modernisering-infrastructuur-jeugdhulpvoorzieningen-/

Lees meer

Vlaanderen schakelt nog versnelling hoger voor jeugdhulp

De voorbije vijf jaar steeg het budget van Jongerenwelzijn met 33%: een investering van 145 miljoen euro in nieuw beleid in de brede jeugdhulp. Voor het jaar 2019 komt dit neer op een groei van 55 miljoen voor de verdere versterking en groei van de jeugdhulp. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin:…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/vlaanderen-schakelt-nog-versnelling-hoger-voor-jeugdhulp-/

Lees meer

Met een gezonde geest naar een gezonde job

Mensen met een psychische kwetsbaarheid moeten alle kansen krijgen om te werken. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kondigt daarom een uitbreidingsbeleid aan van 597.000 euro om arbeidscoaches in de netwerken geestelijke gezondheid in te schakelen. De minister kondigde dit aan tijdens het CM-congres ‘mens sana in officium sano’.

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/met-een-gezonde-geest-naar-een-gezonde-job/

Lees meer

Minister Vandeurzen geeft opdracht voor diepgaand onderzoek naar adoptie en herkomst

Omdat er recent bezorgdheid is gerezen over adopties in Ethiopië, wil Vlaams minister Jo Vandeurzen tweeledig onderzoek laten uitvoeren. Dat herhaalde hij naar aanleiding van de commissie die daarover vandaag in het Vlaams parlement gehouden werd. De afgelopen jaren is de procedure voor interlandelijke adoptie stapsgewijs verstrengd en veiliger gemaakt. De vragen die nu rijzen…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/minister-vandeurzen-geeft-opdracht-voor-diepgaand-onderzoek-naar-adoptie-en-herkomst/

Lees meer