Alle artikels in: Overheid

Premie voor zorgverleners die doorwerken na pensioen

Zorgverleners die aan de slag blijven na hun pensioen, krijgen een premie uitbetaald door het Riziv. Dat meldt minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block. De regeling treedt in voege met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016.

Lees meer

Ook in gezondheidszorgbegroting moet de patiënt centraal staan

De regering heeft zich onthouden bij de stemming over de gezondheidszorgbegroting 2020. “Als er ruimte is voor extra investeringen, dan moeten die in de eerste plaats naar de patiënt gaan. En dat was hier niet het geval”, aldus minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Het advies dat het Verzekeringscomité voorlegde, is ook wettelijk en budgettair niet in orde.

Lees meer

Zorg en welzijn zitten in mijn bloed

Interview met Wouter Beke

2 oktober 2019. Iets meer dan 4 maanden na de verkiezingen, legt een nieuwe Vlaamse Regering de eed af. Met een nieuwe Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke. Nadat hij samen met Hilde Crevits de onderhandelingen voerde voor CD&V, zal hij de volgende christendemocraat in een lange rij zijn die deze belangrijke rol opneemt. Zijn eerste indrukken.

Lees meer

Kankerpatiënten betalen straks niet meer voor herstelling van hun gebit

Kankerpatiënten en mensen met anodontie [1] hoeven straks niet meer te betalen voor dure restauratieve tandzorg zoals het plaatsen van implantaten, bruggen of kronen. Ze zullen ook niets meer moeten voorschieten. Die beslissing van minister van Volksgezondheid Maggie De Block is vandaag goedgekeurd door de ministerraad.

Lees meer

Wie slecht hoort, krijgt sneller toegang tot gehoorimplantaat

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block maakt cochleaire implantaten toegankelijk voor meer patiënten. Vandaag krijgen elk jaar 329 Belgen zo’n implantaat terugbetaald van de gezondheidszorgverzekering. Dankzij de nieuwe terugbetalingscriteria komen er daar straks naar schatting 362 bij.

Lees meer

Een tweede carrière als verpleegkundige

Het tekort aan verpleegkundig personeel is sinds enkele decennia een constante op de arbeidsmarkt. Voorspeld wordt dat dit tekort zal toenemen. Nieuwe pistes om aan dit probleem te verhelpen zijn nuttig en nodig. Met een uniek samenwerkingsproject willen meerdere partijen uit zowel publieke als private sector de mogelijkheid geven aan werknemers om hun loopbaan een…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/een-tweede-carriere-als-verpleegkundige/

Lees meer

Extra zorg voor mensen met jongdementie in woonzorgcentra gespreid over Vlaanderen

Naar schatting hebben 1.800 mensen in Vlaanderen een vorm van jongdementie (voor de leeftijd van 65 jaar). Om de jonge gezinnen die hierdoor getroffen worden vooruit te helpen heeft de Vlaamse Regering op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een bedrag van ruim 3 miljoen euro vrijgemaakt. Na een oproep…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/personen-met-jongdementie-extra-ondersteund-in-23-woonzorgcentra/

Lees meer

Ouderen die nood hebben aan zorg kunnen in Vlaanderen op beide oren slapen

Voor wie nood heeft aan verblijf in een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf beschikt Vlaanderen over voldoende plaats. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, voegt een laatste golf woongelegenheden toe in de residentiële ouderenzorg. Bovendien wordt extra capaciteit gecreëerd voor de uitbreiding van thuiszorgvoorzieningen en een betere financiering van de zorgzwaarte. De…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/ouderen-die-nood-hebben-aan-zorg-kunnen-in-vlaanderen-op-beide-oren-slapen/

Lees meer

Vlaanderen geeft extra impuls aan kinderopvang voor kwetsbare gezinnen

De Vlaamse Regering maakte in 2018 een totaalbudget van 20,4 miljoen euro vrij voor voldoende, betaalbare opvangplaatsen. Een bedrag van 2,6 miljoen wordt nu toegekend en maakt het mogelijk om kwetsbare gezinnen verder te ondersteunen om ook voor hen kinderopvang mogelijk te maken. De flexibele opvang wordt ook uitgebreid om voor gezinnen de combinatie werk-gezin…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/vlaanderen-geeft-extra-impuls-aan-kinderopvang-voor-kwetsbare-gezinnen/

Lees meer

Referentiekader voor kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg voor forensische cliënten

De Vlaamse overheid heeft de voorbije jaren inspanningen geleverd om de zorg voor forensische cliënten – mensen die psychische zorg behoeven en in aanraking kwamen met het gerecht – te verbeteren. Voorbeeld hiervan is het Vlaams strategisch plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden 2015-2020. Het Agentschap Zorg en Gezondheid vult dit nu…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/referentiekader-voor-kwaliteitsvolle-ggz-voor-forensische-clienten/

Lees meer