fbpx

Alle artikels in: Ouderen

Geef bejaarden persoonlijk zorgbudget volgens hun noden én laat budget meegroeien

In de ouderenzorg moet een nieuw financieringssysteem komen, waarbij elke oudere over een eigen zorgbudget kan beschikken. Bovendien moet dat budget meegroeien zoals bij de kinderbijslag: met de aankomende vergrijzing moet de Vlaamse regering nú al meer budget voorzien voor de komende jaren. Dat zegt Griet Coppé (CD&V), die samen met partijgenote Katrien Schryvers een conceptnota uitwerkte, zo schrijft De Standaard.

Lees meer

Nieuwe campagne 1712 : tegen partnergeweld bij ouderen

Er heerst een taboe bij het bespreekbaar maken van partnergeweld bij ouderen. De nieuwe campagne van 1712 richt zich dan ook specifiek op deze groep. Want ook ouderen worden geconfronteerd met vormen van geweld. Partnergeweld bijvoorbeeld, een vorm van geweld die ook bij deze leeftijdsgroepen voorkomt en moeilijk bespreekbaar is.

Lees meer

Ouder worden en ogen

De fabel: Op oudere leeftijd draagt iedereen een bril en als je een bril draagt, kun je altijd goed zien.

Ook al dragen veel ouderen een bril, toch hebben velen problemen met hun zicht. Dat komt doordat zij de verkeerde bril of contactlenzen dragen.

Lees meer

Assistentiewoningen en woonzorgcentra

SERVICEFLATS EN GROEPEN VOOR ASSISTENTIEWONINGEN

In een serviceflatgebouw of groep van assistentiewoningen huurt een oudere (65+) of een ouder koppel een individuele flat. Zo’n flat heeft minstens een leefruimte, keuken, slaapkamer, toilet en badkamer. De woning is aangepast en veilig: er zijn nauwelijks trappen, er is een oproepsysteem om hulp in te roepen … Er zijn ook gemeenschappelijke diensten, zoals poetshulp, warme maaltijden of thuisverpleging, en gemeenschappelijke ruimtes.

Lees meer

Na het verlies van een partner

De eenzaamheid na de dood van een partner resulteert vaak in symptomen die in verband gebracht worden met een depressie. Het vermijden van die eenzaamheid kan de ontwikkeling van een depressie voorkomen.

Lees meer

Kwaliteit in woonzorgcentra

Zorg en gezondheid heeft verschillende manieren om te waken over de kwaliteit van de dienstverlening in de Vlaamse woonzorgcentra.

Erkenning en inspectie

Om een woonzorgcentrum in Vlaanderen te mogen uitbaten, moet het eerst een erkenning krijgen van Zorg en Gezondheid. Een erkenning kan alleen als het woonzorgcentrum voldoet aan erkenningsnormen. Dat zijn minimale voorwaarden, bijvoorbeeld over hoeveel personeel er minimaal moet zijn, hoe groot de kamer minstens moeten zijn en wat er moet aanwezig zijn, hoe er overlegd moet worden met de bewoners enz.

Inspectie

Om erkend te worden en te blijven, ondergaat een woonzorgcentra regelmatig inspecties. Die worden uitgevoerd door de afdeling Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Alle informatie, modelverslagen en de inspectieprocedures kunt u raadplegen op de website van Zorginspectie.
Na de inspectie ontvangt het wonzorgcentrum een ontwerp van inspectieverslag en heeft het 2 weken de tijd hierop te reageren. Het definitieve inspectieverslag (al dan niet aangepast na opmerkingen van het woonzorgcentrum) gaat naar Zorg en Gezondheid. Wij beslissen of er gevolgen zijn voor het al dan niet toekennen van een verdere erkenning.

Kwaliteitsdecreet

De woonzorgcentra vallen onder het kwaliteitsdecreet van 2003. Dat decreet verplicht de gezondheidsvoorzieningen om aan zijn gebruikers een verantwoorde hulp- en dienstverlening te geven en om het interne beleid dat dit veronderstelt, aan te tonen. De voorzieningen moeten onder andere een kwaliteitshandboek en kwaliteitsjaarplanning opstellen, waarin ze aantonen hoe ze aan de kwaliteitseisen gaan voldoen.

Kwaliteitsindicatoren

Woonzorgcentra moeten ook elk jaar verschillende onderdelen van hun dienstverlening meten en registreren. Dit zijn de zogenaamde kwaliteitsindicatoren voor woonzorgcentra. Ze meten onderdelen van de kwaliteit van zorg, bijvoorbeeld het aantal bewoners met doorligwonden of het aantal problemen met medicijnen, en onderdelen van de organisatie, bijvoorbeeld het personeelsverloop. Er is ook een enquête die peilt naar de ervaring van de bewoners zelf.

Lees meer

Woongelegenheden in woonzorgcentra

Wanneer iemand niet langer thuis kan wonen, al dan niet tijdelijk en omwille van hulpbehoevendheid, zijn er vandaag veel meer oplossingen dan ooit. Naast klassieke woonzorgcentra, de nieuwe rusthuizen, zijn er assistentiewoningen, dagverzorgingscentra en mogelijkheden voor een kortverblijf.

Lees meer

Wanneer thuis wonen niet meer kan

Zo lang mogelijk thuis wonen, in de eigen vertrouwde omgeving, het is de wens van vele ouderen. Soms is de zorgvraag echter zodanig dat dit voor de zorgbehoevende oudere of voor de mantelzorger moeilijk wordt. In sommige situaties is het ondanks de steun van mantelzorgers en thuiszorgdiensten onmogelijk om nog langer permanent thuis te wonen.

Lees meer

Mantelzorgers

Mantelzorgers, mensen die een familielid, naaste, vriend of buur helpen, zijn een belangrijke partner in de zorg voor mensen die hulpbehoevend zijn.

Lees meer

Geschiedenis is goed voor de gezondheid

De familiale medische voorgeschiedenis is een belangrijke risicofactor voor heel wat ziekten en aandoeningen. Daarom vragen artsen en andere zorgverstrekkers steevast naar de doodsoorzaken van ouders en grootouders. De erfelijkheidsfactor bepaalt namelijk in veel gevallen het risico dat iemand loopt.

Lees meer

De nieuwe ouderenzorg

De Vrije Universiteit Brussel verenigt toponderzoekers van de Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Universiteit Maastricht en de HoGent in de nieuwe onderzoeksgroep D-SCOPE. Zij ontwikkelen een nieuwe visie op zorg en dienstverlening voor ouderen.

Lees meer