fbpx

Alle artikels in: Kinderen en jongeren

Overgewicht bij kinderen

Het bekende verhaal.
Er zijn steeds meer kinderen met overgewicht en op dit moment is al één op de vijf kinderen tussen de 5 en 14 jaar te zwaar of bijna te zwaar…

Lees meer

Nieuwe website helpt omgeving bij de omgang met kinderen met ADHD

Een goede behandeling van ADHD en ADD steunt op verschillende pijlers. Cruciaal zijn psycho-educatie en gedragsaanpak, in sommige gevallen heeft ook medicatie een plaats binnen de behandeling. Een nieuwe website vertaalt de wetenschappelijke richtlijnen naar bruikbare tips voor mensen uit de omgeving van kinderen en jongeren met ADHD of ADD. De FOD Volksgezondheid stelt het platform vandaag officieel voor tijdens een studiedag.

Lees meer

Van kinderbijslag tot Groeipakket – Voor een sterke ondersteuning van jonge gezinnen

Precies een jaar na de presentatie van de conceptnota voor een nieuwe, Vlaamse kinderbijslag gaf de Vlaamse Regering vandaag haar eerste goedkeuring voor het decreet. Het Groeipakket zal op 1 januari 2019 van start gaan. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Vlaanderen grijpt hiermee de historische kans om elk kind een gelijkwaardige en sterke start aan het leven te bezorgen. We zetten daarbij ook extra in op gezinnen met jonge kinderen. Elk kind krijgt een eigen Groeipakket met financiële tegemoetkomingen die gezinnen maximaal de kans geeft elk kind te laten opgroeien en zich te ontplooien. Het Groeipakket blijft via een aantal sociale toeslagen ook meehelpen de armoede terug te dringen. Het systeem sluit aan bij de maatschappelijke veranderingen zoals de dalende gezinsgrootte, de diversiteit van gezinsvormen en de tewerkstelling van beide ouders.”

Lees meer

30 miljoen euro voor de strijd tegen kinderarmoede via unieke samenwerking

Vandaag groeit meer dan twaalf procent van de Vlaamse baby’s en peuters op in kansarmoede. Van in de wieg hebben ze minder kansen en dat drukt een stempel op hun leven. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wil dit tij doen keren.  De familie Bernard, Gonda en Emily Vergnes vinden deze cijfers eveneens onaanvaardbaar en willen deze cirkel van armoede doorbreken. Daarom zetten ze samen onder impuls van de Koning Boudewijnstichting,  een unieke publiek-private samenwerking op om gezinnen met jonge kinderen meer kansen te geven.

Lees meer

Opening eerste rolstoelvriendelijke waterspeeltuin

De nieuwe waterspeeltuin voor peuters en kleuters is een uitbreiding van de huidige peuterspeeltuin aan taverne ‘Glinstering aan het Zilvermeer’. Waterpret gegarandeerd! De kleinsten kunnen er uiteraard veilig ravotten en spelen met water. Bovendien belooft de waterspeeltuin waterpret voor àlle kinderen, want hij is rolstoelvriendelijk. Het is ook een duurzaam project, omdat het water wordt opgepompt uit de zeilvijver.

Lees meer

Jan Palfijn Gent opent nieuw kinderdagverblijf Kobe & Nanou

AZ Jan Palfijn Gent opende op 4 januari 2016 de deuren van haar nieuwe kinderdagverblijf Kobe & Nanou. Vier verticale leefgroepen bieden plaats aan in totaal 56 kinderen tussen 0 en 3 jaar. De eerste twee jaar zal Kobe & Nanou onderdak bieden aan een deel van De Bron, het oudste Gentse kinderdagverblijf, dat tijdens die periode de deuren sluit voor renovatiewerken. Daarna zal kinderdagverblijf Kobe & Nanou door het Jan Palfijnziekenhuis zelf verder worden uitgebaat.

Lees meer

Tweetaligheid? Goed voor de hersenen!

Evy Woumans (vakgroep Theoretische en Experimentele Psychologie) onderzocht de positieve effecten van tweetaligheid op cognitie en de hersenen. De bevindingen van het doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Gent zijn duidelijk: tweetaligheid brengt verschillende cognitieve voordelen met zich mee.

Lees meer

Kinderen en digitale games

Een enquête bij 9.815 ouders toont aan dat kinderen van 3 tot 10 jaar oud alsmaar meer gamen, gemiddeld 40 minuten per dag. Dat blijkt uit een onderzoek in het kader van de ontwikkeling van Wanagogo, de digitale speel- en leerwereld van Studio 100, dat de iMinds onderzoeksgroep voor Media en ICT van de UGent deed naar het digitale gamegebruik bij jonge kinderen (tussen 3 en 10 jaar).

Lees meer

Kinderen en jongeren rouwen anders

Kinderen en jongeren rouwen anders dan volwassenen Rouwen is het persoonlijk antwoord op ingrijpend verlies. Hoe jong je ook bent. Ieder zoekt daarin zijn eigen weg en leeftijd speelt mee in hoe we omgaan met dat verlies.

Lees meer

De rol van de vroedvrouw in de thuiszorg

In het budgetvoorstel voor de gezondheidszorg van de regering staat een maatregel om het verblijf in de kraamkliniek na de bevalling in te korten. Dit voorstel volgt daarmee een internationale trend, waarbij vrouwen met hun pasgeboren baby steeds vroeger de kraamafdeling verlaten.

Lees meer

De Belg in een aantal cijfers

De Gezondheidsenquête 2013 wordt in opdracht van alle Belgische ministers voor Volksgezondheid op federaal, gewestelijk en gemeenschapsniveau uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP).

Lees meer