Alle artikels in: Algemeen

Reactie persbericht KCE over de check-up van het Belgisch gezondheidssysteem

Onderstaand bericht is een reactie van Zorg en Gezondheid op het persbericht ‘Een nieuwe check-up van het Belgische gezondheidssysteem’ van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) van 12 januari 2016.

In deze reactie focust Zorg en Gezondheid op preventie omwille van de aandacht die dit kreeg in de (voorlopige) berichtgeving (o.a. interview met Raf Mertens in VRT-radionieuws).

Opmerking vooraf

Onderscheid maken tussen cijfers voor heel België en cijfers voor Vlaanderen en Wallonië en Brussel is noodzakelijk, maar dat is niet steeds aanwezig in het rapport.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Reactie persbericht KCE over de check-up van het Belgisch gezondheidssysteem)

Lees meer

Nieuwe beheersovereenkomsten preventieve gezondheidszorg: stel u kandidaat

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, wil in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid nieuwe beheersovereenkomsten sluiten met partnerorganisaties en organisaties voor terreinwerking. Hij lanceerde daartoe een oproep. Organisaties die één of meerdere van deze beheersovereenkomsten ambiëren, kunnen zich kandidaat stellen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Nieuwe beheersovereenkomsten preventieve gezondheidszorg: stel u kandidaat)

Lees meer

6 proeftuinen geselecteerd voor woonzorg in de geestelijke gezondheidszorg

Op 30 juni 2015 lanceerde de Vlaamse overheid een oproep voor het indienen van proeftuinen woonzorg in de geestelijke gezondheidszorg om ervaring op te doen met flexibele woonzorgvormen voor chronische psychiatrische patiënten. Belangrijkste doelstelling van deze projectoproep is te komen tot een aangepaste woonomgeving en betere zorg op maat, met focus op herstelgericht werken, maximale empowerment van de bewoners, inzet van mantelzorg en integratie in de woonbuurt en de plaatselijke gemeente. 6 projecten zijn nu geselecteerd.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (6 proeftuinen geselecteerd voor woonzorg in de geestelijke gezondheidszorg)

Lees meer

Patiënt en uit de kast

Hoe langer hoe meer beroemdheden praten en communiceren openlijk over hun ziekte. Denk maar aan Angelina Jolie die een openbrief schreef naar The New York Times om uit te leggen waarom ze haar borsten en haar eileiders preventief liet verwijderen. Michael Fox (ziekte van Parkinson), Kylie Mynogue (borstkanker), beroemde patiënten dragen bij tot de perceptie van het grote publiek over bepaalde ziekten.

Lees meer