Alle artikels in: Algemeen

Meer bezoekmogelijkheden in woonzorgcentra en autonome assistentiewoningen

De nieuwe bezoekersregeling in de woonzorgcentra gaat in op 10 juni. Elk woonzorgcentrum werkt een eigen bezoekersregeling uit met duidelijke veiligheidsprincipes. De bezoekmogelijkheid kan anders zijn per afdeling en zelfs per bewoner, afhankelijk van de mogelijkheden en de risico’s.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Meer bezoekmogelijkheden in woonzorgcentra en autonome assistentiewoningen)

Lees meer

Contactonderzoek verhoogt bereik

De afgelopen week zijn grote stappen vooruit gezet die het bereik van het contactonderzoek verbeteren. In Vlaanderen melden nu zo goed als alle huisartsen, labo’s en ziekenhuizen hun patiënten en testresultaten aan de federale databank voor het contactonderzoek. Van bijna alle patiënten waren de afgelopen dagen ook contactgegevens beschikbaar. In Vlaanderen resulteerde dat de voorbije week in een kleine 2.500 telefoonoproepen naar patiënten en hun contactpersonen en per dag een 20-tal huisbezoeken. Afgelopen week werden er zo iets meer dan 1.000 hoog- en laagrisico-contacten gevonden.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Contactonderzoek verhoogt bereik)

Lees meer

Reactie Zorg en Gezondheid op mediaberichten over testen in woonzorgcentra

De menselijke drama’s die in sommige woonzorgcentra hebben plaatsgevonden, worden al eens politiek gebruikt. In DS van 29 mei (p. 19) wordt ons agentschap Zorg en Gezondheid bekritiseerd omdat “een Oostends rusthuis vermoedens had van een uitbraak maar geen nieuwe tests kreeg van het agentschap”.  Bij een bezoek vorige donderdag van onze medewerkers aan dit woonzorgcentrum werd dit gerucht besproken. De lokale medische verantwoordelijken van het woonzorgcentrum bevestigden dat er samen en in overleg met onze medewerkers was gehandeld

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Reactie Zorg en Gezondheid op mediaberichten over testen in woonzorgcentra)

Lees meer

Einde lockdown in de woonzorgcentra – nieuwe opnames mogelijk vanaf 8 juni

Sinds 12 maart kunnen woonzorgcentra geen nieuwe bewoners meer opnemen, met een paar uitzonderingen zoals ouderen die uit het ziekenhuis komen. Nadat eerder bezoek al weer mogelijk werd, komt op 8 juni ook een einde aan deze opnamestop en dus aan de lockdown van de Vlaamse woonzorgcentra. Vanaf 8 juni mogen de woonzorgcentra opnieuw ouderen opnemen vanuit hun thuissituatie.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Einde lockdown in de woonzorgcentra – nieuwe opnames mogelijk vanaf 8 juni)

Lees meer

Het Platform ‘Care & Industry together against CORONA!’ als “best practice” door de Europese Commissie.

De Europese Commissie identificeerde, in het kader van de activiteiten van het Clearing House, het vraag en aanbod platform ‘Care & Industry together against CORONA!’, als best practice.

Dit Europees platform, opgezet door Flanders’ Care in samenwerking met de Sector Group Healthcare van het Enterprise Europe Network (E.E.N.), wil door een snelle en efficiënte afstemming van vraag en aanbod, bijdragen tot een betere samenwerking tussen de industrie en de zorg- en welzijnssector. Het platform telt inmiddels om en bij de 600 gevalideerde deelnemers die onderling meer dan 1.200 opportuniteiten matchen en is actief in 37 landen over 3 continenten. 155 E.E.N. collega’s valideren en ondersteunen de deelnemers zodat het platform betrouwbare en veilige contacten mogelijk maakt.

Op uitnodiging van Clearing House stelde Lieve Apers op 19 mei 2020 het platform voor. Een belangrijk aandachtspunt hierbij was de wijze waarop profielen in de diepte worden gescreend zodat de kwaliteit voor dit langer lopend platform kan gegarandeerd worden.

Link naar het platform: Care & Industry together against CORONA

 

 

Bron: Flanders Care (Het Platform ‘Care & Industry together against CORONA!’ als “best practice” door de Europese Commissie.)

Lees meer

Meer bezoek- en contactmogelijkheden in psychiatrische verzorgingstehuizen en residentiële revalidatievoorzieningen

In de psychiatrische verzorgingstehuizen en in de residentiële revalidatievoorzieningen voor psychosociale revalidatie zijn er vanaf 25 mei meer mogelijkheden tot bezoek en contact met familie of naasten. Vanaf dan is in deze voorzieningen opnieuw bezoek mogelijk met meer dan 1 persoon. Er komen ook meer mogelijkheden om de voorziening te verlaten voor activiteiten of bezoeken en om groeps- of sportactiviteiten te organiseren. De gefaseerde versoepeling van de richtlijnen, die was ingezet op 11 mei, wordt zo verder gezet.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Meer bezoek- en contactmogelijkheden in psychiatrische verzorgingstehuizen en residentiële revalidatievoorzieningen)

Lees meer

Eerste week contactonderzoek

Na een eerste week contactonderzoek zijn al een paar 1.000 telefoonoproepen gebeurd in Vlaanderen. Ook vandaag staan alvast iets meer dan 1.000 oproepen gepland en een 80-tal huisbezoeken om met persoonlijke interviews de contactpersonen in kaart te brengen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Eerste week contactonderzoek)

Lees meer

Agentschap Opgroeien doet een oproep voor het aanvragen van een vergunning als afstammingscentrum

Een afstammingscentrum is een onafhankelijk centrum waarbij iedereen met zoek- en afstammingsvragen naar diens eigen achtergrond en genetische verwanten terecht kan. Het agentschap Opgroeien regie (voorheen Kind en Gezin genaamd) doet een oproep voor het aanvragen van een vergunning als afstammingscentrum en als centrum voor menselijke erfelijkheid.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Agentschap Opgroeien doet een oproep voor het aanvragen van een vergunning als afstammingscentrum)

Lees meer

Lokale dienstencentra heropenen – terug meer huisbezoeken in de thuiszorg

Vanaf 18 mei kunnen de diensten voor gezinszorg en de diensten voor maatschappelijk werk van het ziekenfonds opnieuw meer bezoeken bij mensen thuis organiseren. De diensten voor oppashulp en gastopvang kregen richtlijnen over hoe zij terug naar een normale werking kunnen evolueren, zodat ze opnieuw in meer situaties hulp kunnen bieden. De lokale dienstencentra kunnen dan weer vanaf 25 mei hun deuren openen voor één-op-één-activiteiten. Voor al deze sectoren heeft de Taskforce Zorg richtlijnen opgesteld om de heropstart in veilige omstandigheden en gefaseerd te organiseren.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Lokale dienstencentra heropenen – terug meer huisbezoeken in de thuiszorg)

Lees meer