Alle artikels in: Algemeen

Update ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren

Op de website Zorgkwaliteit.be staat een update online van de ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen. Het gaat over resultaten tot en met 2018 over handhygiëne, geneesmiddelenvoorschriften, veilig heelkunde en patiëntenidentificatie. Er is een positieve evolutie in de resultaten op de vier indicatoren doorheen de jaren. Op bepaalde vlakken is er nog verbeterpotentieel.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Update ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren)

Lees meer

Imec lanceert de eHealth Monitor

Hoe tevreden ben je over de eHealth-toepassingen? Wat kan/moet beter? Waar zitten de grote uitdagingen?

Samen met het RIZIV en FOD Gezondheid lanceert imec de allereerste eHealth Monitor. 

Grijp de kans om eHealth mee gebruiksvriendelijker te maken en deel je ervaringen én mening over digitale gezondheidsdiensten met imec.

Neem deel aan de online survey via: https://imec.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_08nVrBKFJjC66xv?pt=6 

Bron: Flanders Care (Imec lanceert de eHealth Monitor)

Lees meer

Rapport over richtlijnen voor boekhouding van residentiële ouderenzorgvoorzieningen

Universiteit Gent heeft op vraag van Zorg en Gezondheid onderzoek gedaan naar verdere richtlijnen voor de implementatie van een analytische boekhouding bij de residentiële ouderenzorgvoorzieningen en dit met respect voor hun diversiteit in rechtsvormen. Financiële en bestuurlijke weerbaarheid en transparantie vormen immers een belangrijk actiepunt in het nieuwe decreet betreffende de woonzorg.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Rapport over richtlijnen voor boekhouding van residentiële ouderenzorgvoorzieningen)

Lees meer

Aangroei woongelegenheden ouderenzorg 2020-2025

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, voegt een laatste golf woongelegenheden toe in de residentiële ouderenzorg. Bovendien wordt extra capaciteit gecreëerd voor de uitbreiding van thuiszorgvoorzieningen en een betere financiering van de zorgzwaarte. De initiatiefnemers in de sector werden op woensdag 22 mei 2019 in kennis gesteld van wie welke plaatsen wanneer kan realiseren (erkennings- en omzettingskalender). Deze toekenning vertegenwoordigt een bijkomende investering van 162 miljoen euro voor de periode 2020-2025.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Aangroei woongelegenheden ouderenzorg 2020-2025)

Lees meer

Referentiekader voor kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg voor forensische cliënten

Het referentiekader forensische geestelijke gezondheidszorg voor residentiële voorzieningen zal binnen zes maanden bindend zijn voor de Vlaamse forensisch psychiatrische zorgcentra en psychiatrische ziekenhuizen die zich naar deze doelgroep richten. Zorginspectie zal het referentiekader hanteren als basis bij toekomstig nazicht.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Referentiekader voor kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg voor forensische cliënten)

Lees meer