fbpx

Alle artikels in: Algemeen

10 september – Werelddag Suïcidepreventie

Elk jaar wordt op 10 september wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding. Ook dit jaar hebben het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en haar partners het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) en de suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) een aantal acties gepland, om de preventie van zelfdoding onder de aandacht te brengen. Iedereen kan een rol spelen en mee zelfdoding helpen voorkomen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (10 september – Werelddag Suïcidepreventie)

Lees meer

Bachelorstudenten Verpleegkunde ontvangen eenmalige onkostenvergoeding van 1.000 euro voor stage

De voorbije twee schooljaren werden studenten bachelor in de verpleegkunde die een uitgebreide opleiding van 240 studiepunten volgden, massaal ingezet in Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen om de aanslepende coronacrisis mee op te vangen. Op initiatief van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke is dan ook beslist dat studenten die hun academiejaar met succes afgerond hebben, een eenmalige onkostenvergoeding van 1.000 euro zullen ontvangen, in afwachting van de ontwikkeling van een VIO-statuut.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Bachelorstudenten Verpleegkunde ontvangen eenmalige onkostenvergoeding van 1.000 euro voor stage)

Lees meer

Onkostenvergoeding voor stage student verpleegkunde

Studenten bachelor in de Verpleegkunde ontvangen eenmalige onkostenvergoeding van 1.000 euro voor stage tijdens coronacrisis

De voorbije twee schooljaren werden studenten bachelor in de verpleegkunde die een uitgebreide opleiding van 240 studiepunten volgden, massaal ingezet in Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen om de aanslepende coronacrisis mee op te vangen. Op initiatief van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke is dan ook beslist dat studenten die hun academiejaar met succes afgerond hebben, een eenmalige onkostenvergoeding van 1.000 euro zullen ontvangen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Onkostenvergoeding voor stage student verpleegkunde)

Lees meer

Ontdek de projectoproepen TETRA en COOCK voor zorg en gezondheid

Vlaanderen kiest resoluut voor gepersonaliseerde en digitale geneeskunde en zorgtechnologie. De oproepen TETRA en COOCK Zorg en Gezondheid zetten in op de implementatie van nieuwe technologieën en kennis in de zorgsector. De oproepen kaderen binnen het ‘Impulsprogramma Innovatie in de zorg en gezondheid’.

Dit programma zorgt voor een kruisbestuiving tussen alle HealthTech spelers, en kent drie pijlers: 

  1. de academische kennis over medische technologieën in Vlaanderen uitbreiden, 
  2. bedrijven intensief betrekken bij onderzoeks- en innovatieprojecten via een nieuwe speerpuntcluster, 
  3. het implementeren van nieuwe technologieën in de Vlaamse zorgsector

De TETRA en COOCK oproepen zetten in op de derde pijler: nieuwe technologieën en kennis implementeren in de zorgsector.

De oproep TETRA en COOCK Zorg en Gezondheid staat nu open. Wil je een project indienen? Meld je dan vooraf aan. Aanmelden doe je door te mailen naar tetra@vlaio.be of coock@vlaio.be. Je kan ook een voorbespreking aanvragen. De uiterlijke aanmeldingsdatum is 26 oktober 2021 om 12u. De uiterste indieningsdatum (online) is 9 november 2021 om 12u

Voor deze oproep gelden enkele specifieke voorwaarden. Deze voorwaarden zijn toegelicht in de aanvraagtemplate TETRA en aanvraagtemplate COOCK

Wat is het TETRA-programma?

TETRA-projecten vertalen recent beschikbare kennis naar gevalideerde en direct bruikbare concepten of prototypes die inspelen op de noden van en/of nieuwe marktopportuniteiten bieden aan een ruime groep Vlaamse ondernemingen (kmo’s) en/of non-profitorganisaties. Er is daarnaast ook een kennisdoorstroming naar opleidingen aan de hogescholen en geïntegreerde opleidingen aan de universiteiten.

Wat is het COOCK-programma?

Het COOCK-programma valoriseert (basis)onderzoeksresultaten door de introductie van technologie en/of kennis bij een ruime groep ondernemingen te versnellen. COOCK projecten zijn steeds opgebouwd uit twee onafhankelijke maar onderling verbonden delen. Het eerste deel is gericht op toepassingsgerichte kennisopbouw, vertaalonderzoek en kennisverspreidingsactiviteiten om de onderzoeksresultaten over te dragen naar ondernemingen uit de doelgroep. Het tweede deel omvat de ondernemingsspecifieke projecten, die gericht zijn op de evaluatie, analyse en toepassing van die overgedragen technologie en/of kennis in een bedrijfsspecifieke context.

Meer informatie over de oproep, de voorbesprekingen en de aanvraagprocedure kan je terugvinden op vlaio.be/tetra en vlaio.be/coock

Bron: Flanders Care (Ontdek de projectoproepen TETRA en COOCK voor zorg en gezondheid)

Lees meer

Inventariscampagne in heel Vlaanderen – ondertussen bijkomende metingen in 4 nieuwe gebieden

De Vlaamse Regering en opdrachthouder Karl Vrancken hebben de burgemeesters en provinciegouverneurs aangeschreven met de dringende vraag om mee te helpen in het opstellen van een actuele lijst van mogelijke gebieden waar sprake zou kunnen zijn van een PFAS-verontreiniging. In afwachting van deze lijst, werden op verschillende plaatsen metingen gedaan naar het PFOS-gehalte in de bodem. Voor de sites in Willebroek, Mechelen en in de buurt van brandweeroefenterreinen, gelden vergelijkbare voorzorgsmaatregelen als eerder in en rond Zwijndrecht. Voor de luchtmachtbasis van Kleine Brogel is bijkomend onderzoek nodig.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Inventariscampagne in heel Vlaanderen – ondertussen bijkomende metingen in 4 nieuwe gebieden)

Lees meer

Start waarschuwingsfase van het Vlaams Warmteactieplan

Vanaf vandaag, 16 juni, wordt warm weer voorspeld. Daarom start Zorg en Gezondheid vandaag de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan met adviezen om mensen te beschermen tegen de zon en hitte. Zorg en Gezondheid roept iedereen op om zorg te dragen voor zichzelf en voor anderen. Bij hoge temperaturen vragen immers vooral kinderen en ouderen extra aandacht om eventuele gezondheidsrisico’s tegen te gaan. Alle tips en adviezen zijn te vinden op www.warmedagen.be. 

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Start waarschuwingsfase van het Vlaams Warmteactieplan)

Lees meer

Vanaf 1 juli ‘covid safe’ reizen in de EU met het COVID-certificaat

Vanaf 1 juli wordt reizen binnen de Europese Unie vlotter dankzij het persoonlijke COVID-certificaat. Wie gevaccineerd is, recent een negatieve COVID-test aflegde of is hersteld na een positieve COVID-test, zal met het certificaat vanaf 1 juli kunnen aantonen dat hij ‘covid safe’ is om te reizen. Je kan je certificaten downloaden via de CovidSafeBE-app of via overheidswebsites als mijngezondheid.be of Mijn Burgerprofiel.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Vanaf 1 juli ‘covid safe’ reizen in de EU met het COVID-certificaat)

Lees meer

PFOS – Opdrachthouder gaat van start, informatiewebsite PFOS-verontreiniging online

De Vlaamse Overheid lanceert vandaag een nieuwe website met informatie over de PFOS-verontreiniging in de Antwerpse regio. Op deze website vinden de burgers achtergrondinformatie over PFOS en toelichting bij de no-regret maatregelen die de regering gisteren aankondigde. Naarmate er meer informatie ter beschikking komt, wordt die hier toegevoegd.

Vlaams minister-president Jan Jambon: ”De Vlaamse regering heeft Karl Vrancken voor een jaar aangesteld als opdrachthouder van de PFOS-problematiek. Hij heeft die rol aanvaard en is eind vorige week gestart met verkennende gesprekken.”

Vooruitkijken

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (PFOS – Opdrachthouder gaat van start, informatiewebsite PFOS-verontreiniging online)

Lees meer

Voorzorgsmaatregelen voor de regio Zwijndrecht afgekondigd in afwachting van meer meetresultaten

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft aanbevelingen opgesteld voor zogeheten “no regret”-maatregelen of voorzorgsmaatregelen in de regio Zwijndrecht. Ze dienen om de blootstelling van omwonenden aan PFOS te beperken, in afwachting van meer meetresultaten over de verspreiding en concentratie van PFOS en meer kennis over hoe mensen aan deze stoffen worden blootgesteld en wat de gezondheidseffecten van langdurige blootstelling zijn.

Voorzorgsmaatregelen om blootstelling te beperken

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Voorzorgsmaatregelen voor de regio Zwijndrecht afgekondigd in afwachting van meer meetresultaten)

Lees meer

Ben jij de voedselveranderaar die de Vlaamse overheid zoekt?

In het kader van de Vlaamse voedselstrategie lanceert minister Crevits met Go4Food een oproep naar ‘voedselveranderaars’. Gezond Leven en Zorg en Gezondheid zetten hierbij ook in op de promotie van gezonde voeding, in het bijzonder naar kwetsbare doelgroepen zoals mensen in armoede, jonge kinderen of ouderen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Ben jij de voedselveranderaar die de Vlaamse overheid zoekt?)

Lees meer