fbpx

Alle artikels in: Algemeen

Eénmalige onkostenvergoeding voor afgestudeerde bachelor verpleegkundigen in 2023-2024

Alle studenten die in het academiejaar 2023-2024 aan een onderwijsinstelling in Vlaanderen hun diploma behaalden van bachelor in de verpleegkunde met een studieomvang van 240 studiepunten komen in aanmerking voor een éénmalige onkostenvergoeding van 1000 euro. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op 31 mei 2024.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Eénmalige onkostenvergoeding voor afgestudeerde bachelor verpleegkundigen in 2023-2024)

Lees meer

Nieuwe overheidscampagne sensibiliseert om verstandig om te gaan met UV bij SMEERWEER

Huidkanker is een van de kankers met de snelst toenemende incidentie ter wereld. De incidentiecijfers in België zijn hier geen uitzondering op. De belangrijkste oorzaak van huidkanker is blootstelling aan UV-straling. Blootstelling aan UV-straling gebeurt zowel bij blootstelling aan de zon als bij blootstelling tijdens het gebruik van zonnebanken. Tegen de zon kan je je beschermen met drie eenvoudige tips: smeren, kleren en zon weren. Zonnebanken gebruik je beter niet. 

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Nieuwe overheidscampagne sensibiliseert om verstandig om te gaan met UV bij SMEERWEER)

Lees meer

Nieuwe versie van het Gezondheidskompas gelanceerd

Het gezondheidskompas is een online webapplicatie waarmee Vlamingen gezondheidsrisico’s kunnen testen zoals diabetes en hart- en vaatziektes en advies krijgen waarop ze kunnen letten voor een gezondere levensstijl. Het kompas peilt met een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst naar levensstijl, erfelijke factoren en eerdere gezondheidsproblemen. Sinds de lancering in 2019 werd het Gezondheidskompas door ongeveer 38.000 Vlamingen ingevuld. Deze week wordt een vernieuwde versie gelanceerd.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Nieuwe versie van het Gezondheidskompas gelanceerd)

Lees meer

4.104 Vlamingen krijgen retroactief zorgbudget zwaar zorgbehoevenden toegekend

Sinds 1 juni 2021 vervangt de  BelRAI Sceener de vroegere Bel-profielschaal voor de toekenning van het Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in de thuissituatie. Dit budget bedraagt 130 euro per maand. We merken dat sinds de implementatie van de BelRAI Screener er structureel minder mensen recht krijgen op het zorgbudget. De Vlaamse Regering heeft op vraag van minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke dan ook beslist om de afkapwaarde te verlagen waardoor meer mensen recht krijgen op het zorgbudget.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (4.104 Vlamingen krijgen retroactief zorgbudget zwaar zorgbehoevenden toegekend)

Lees meer

Bevolkingsonderzoek Aangeboren aandoeningen breidt uit met 7 ziektes

Elk pasgeboren kind in Vlaanderen krijgt de kans om via een bloedprik gescreend te worden op aangeboren aandoeningen. Met dat bevolkingsonderzoek worden zeldzame aangeboren ziektes opgespoord nog voor ze zich klinisch uiten, zodat een vroege behandeling kan worden opgestart om ernstige handicaps te voorkomen of het ziekteproces af te remmen. Vanaf 24 maart breidt dat bevolkingsonderzoek in drie fases uit met 7 extra ziektes, waaronder de spierziekte SMA. De uitbreiding is meteen de start van een campagne om ouders te informeren over het belang van vroeg opsporen van die ziektes.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Bevolkingsonderzoek Aangeboren aandoeningen breidt uit met 7 ziektes)

Lees meer

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit – 18/04/2024

De 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit – 18/04/2024)

Lees meer

Nieuw koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria om de titel van verpleegkundig specialist te dragen

Op 25 april 2024 is het koninklijk besluit van 14 april 2024 tot vaststelling van de criteria om de titel van verpleegkundig specialist te dragen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.Dit koninklijk besluit is reeds gepubliceerd om u de mogelijkheid te bieden de inhoud ervan te raadplegen. Een erkenning aanvragen voor deze nieuwe beroepstitel kan wettelijk pas vanaf 1 januari 2025.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Nieuw koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria om de titel van verpleegkundig specialist te dragen)

Lees meer

Nieuw koninklijk besluit betreffende de beroepen van farmaceutisch-technisch assistent gericht op de publieke apotheek en farmaceutisch-technisch assistent gericht op de ziekenhuisapotheek

Op 22 maart 2024 werd het koninklijk besluit van 29 januari 2024 betreffende de beroepen van farmaceutisch-technisch assistent gericht op de publieke apotheek en gericht op de ziekenhuisapotheek gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Door deze nieuwe regelgeving wordt de

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Nieuw koninklijk besluit betreffende de beroepen van farmaceutisch-technisch assistent gericht op de publieke apotheek en farmaceutisch-technisch assistent gericht op de ziekenhuisapotheek)

Lees meer

Nieuwe bijzondere beroepsbekwaamheid in de sportkinesitherapie

Op 23 februari 2024 werd het ministerieel besluit van 22 januari 2024 tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de sportkinesitherapie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit zal in werking treden op 1 juli 2024. 

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Nieuwe bijzondere beroepsbekwaamheid in de sportkinesitherapie)

Lees meer

Oproep kandidaatstelling – Beheersovereenkomst Organisatie met terreinwerking voor het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen 2023

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits wil in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid overgaan tot het sluiten van een beheersovereenkomst met een organisatie met terreinwerking voor het ondersteunen en uitvoeren van het Vlaams Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen bij pasgeborenen via een bloedstaal. Organisaties worden opgeroepen om zich kandidaat te stellen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Oproep kandidaatstelling – Beheersovereenkomst Organisatie met terreinwerking voor het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen 2023)

Lees meer

Twee pilootregio’s testen nieuwe app voor zorg- en ondersteuningsplanning. Gert Verbruggen, Alivia-coach in Antwerpen legt uit -29/01/2024

In Antwerpen en Zuid-West-Vlaanderen testen zorgbehoevende personen en hun zorgteams Alivia binnenkort uit. Gert Verbruggen is de “Alivia-coach” die het pilootproject in Antwerpen in goede banen leidt. Ons magazine Weliswaar sprak met hem over de meerwaarde van Alivia en de start van zijn pilootproject.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Twee pilootregio’s testen nieuwe app voor zorg- en ondersteuningsplanning. Gert Verbruggen, Alivia-coach in Antwerpen legt uit -29/01/2024)

Lees meer

Nieuw koninklijk besluit betreffende het beroep van praktijkassistent

Het koninklijk besluit van 26 november 2023 betreffende het beroep van praktijkassistent werd op 22 december 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit trad in werking op 1 januari 2024. De praktijkassistent wordt in de wetgeving omschreven als een paramedisch zorgberoep. 

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Nieuw koninklijk besluit betreffende het beroep van praktijkassistent)

Lees meer

Wat kan je van Alivia verwachten? Projectleider Bert Taelman beantwoordt onze vragen

Alivia komt eraan. Alivia wordt een digitaal hulpmiddel voor al wie zorg en ondersteuning nodig heeft of aanbiedt. In Alivia zullen zorgaanbieders, zorgbehoevende personen en hun entourage samen een zorgplan kunnen maken. Wat betekent dat? Wat kan je van Alivia verwachten? En hoe ga je ermee werken?

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Wat kan je van Alivia verwachten? Projectleider Bert Taelman beantwoordt onze vragen)

Lees meer

Het Departement Zorg start IT-ontwikkeling voor een digitaal zorg- en ondersteuningsplan tegen het najaar

Mensen met langdurige of complexe zorgproblemen hebben vaak verschillende zorgverleners van verschillende disciplines die hen bijstaan. Huisartsen, thuisverpleegkundigen, psycholoog, paramedici, welzijnswerkers, specialisten… Een goede samenwerking, taakafspraken en communicatie tussen deze zorgverleners zijn dan belangrijk, net als de mogelijkheid voor de persoon zelf om het betrokken te zijn bij de keuzes en het overzicht te bewaren. Een digitaal zorg- en ondersteuningsplan moet hiervoor hét instrument worden in Vlaanderen. Het Departement Zorg heeft nu IT-ontwikkelaar CEGEKA aangesteld om tegen september dit jaar een eerste versie te bouwen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Het Departement Zorg start IT-ontwikkeling voor een digitaal zorg- en ondersteuningsplan tegen het najaar)

Lees meer