fbpx

Alle artikels in: Algemeen

Cursisten met een beperking studeren af in horeca- en bakkerij-opleidingen

Vrijdag 25 maart ontvingen 23 volwassenen met een mentale beperking een deelcertificaat voor het succesvol afronden van hun eerste horeca- of bakkerij-opleiding. CVO Vitant werkt hiervoor samen met vzw OLO Rotonde. CVO Vitant is het enige centrum in Vlaanderen dat een horeca-opleiding voor deze doelgroep organiseert. Het provinciaal volwassenenonderwijs draagt zo sinds jaren haar steentje bij tot inclusief onderwijs.

Lees meer

Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen zoekt 200 nieuwe vrijwilligers om werking te ondersteunen

Zorgbib is misschien één van de minder gekende activiteiten van Rode Kruis-Vlaanderen maar het is wel een heel waardevolle en door de gebruikers sterk geapprecieerde activiteit. Voor wie korte of langere tijd in een zorgvoorziening verblijft kan een goed boek, een deugdoende babbel of een fijn gezelschapsspel deugddoende ontspanning brengen. Dat is waar Zorgbib kan helpen.

Lees meer

10 september – Werelddag Suïcidepreventie

Elk jaar wordt op 10 september wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding. Ook dit jaar hebben het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en haar partners het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) en de suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) een aantal acties gepland, om de preventie van zelfdoding onder de aandacht te brengen. Iedereen kan een rol spelen en mee zelfdoding helpen voorkomen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (10 september – Werelddag Suïcidepreventie)

Lees meer

Bachelorstudenten Verpleegkunde ontvangen eenmalige onkostenvergoeding van 1.000 euro voor stage

De voorbije twee schooljaren werden studenten bachelor in de verpleegkunde die een uitgebreide opleiding van 240 studiepunten volgden, massaal ingezet in Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen om de aanslepende coronacrisis mee op te vangen. Op initiatief van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke is dan ook beslist dat studenten die hun academiejaar met succes afgerond hebben, een eenmalige onkostenvergoeding van 1.000 euro zullen ontvangen, in afwachting van de ontwikkeling van een VIO-statuut.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Bachelorstudenten Verpleegkunde ontvangen eenmalige onkostenvergoeding van 1.000 euro voor stage)

Lees meer

Onkostenvergoeding voor stage student verpleegkunde

Studenten bachelor in de Verpleegkunde ontvangen eenmalige onkostenvergoeding van 1.000 euro voor stage tijdens coronacrisis

De voorbije twee schooljaren werden studenten bachelor in de verpleegkunde die een uitgebreide opleiding van 240 studiepunten volgden, massaal ingezet in Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen om de aanslepende coronacrisis mee op te vangen. Op initiatief van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke is dan ook beslist dat studenten die hun academiejaar met succes afgerond hebben, een eenmalige onkostenvergoeding van 1.000 euro zullen ontvangen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Onkostenvergoeding voor stage student verpleegkunde)

Lees meer

Ontdek de projectoproepen TETRA en COOCK voor zorg en gezondheid

Vlaanderen kiest resoluut voor gepersonaliseerde en digitale geneeskunde en zorgtechnologie. De oproepen TETRA en COOCK Zorg en Gezondheid zetten in op de implementatie van nieuwe technologieën en kennis in de zorgsector. De oproepen kaderen binnen het ‘Impulsprogramma Innovatie in de zorg en gezondheid’.

Dit programma zorgt voor een kruisbestuiving tussen alle HealthTech spelers, en kent drie pijlers: 

  1. de academische kennis over medische technologieën in Vlaanderen uitbreiden, 
  2. bedrijven intensief betrekken bij onderzoeks- en innovatieprojecten via een nieuwe speerpuntcluster, 
  3. het implementeren van nieuwe technologieën in de Vlaamse zorgsector

De TETRA en COOCK oproepen zetten in op de derde pijler: nieuwe technologieën en kennis implementeren in de zorgsector.

De oproep TETRA en COOCK Zorg en Gezondheid staat nu open. Wil je een project indienen? Meld je dan vooraf aan. Aanmelden doe je door te mailen naar tetra@vlaio.be of coock@vlaio.be. Je kan ook een voorbespreking aanvragen. De uiterlijke aanmeldingsdatum is 26 oktober 2021 om 12u. De uiterste indieningsdatum (online) is 9 november 2021 om 12u

Voor deze oproep gelden enkele specifieke voorwaarden. Deze voorwaarden zijn toegelicht in de aanvraagtemplate TETRA en aanvraagtemplate COOCK

Wat is het TETRA-programma?

TETRA-projecten vertalen recent beschikbare kennis naar gevalideerde en direct bruikbare concepten of prototypes die inspelen op de noden van en/of nieuwe marktopportuniteiten bieden aan een ruime groep Vlaamse ondernemingen (kmo’s) en/of non-profitorganisaties. Er is daarnaast ook een kennisdoorstroming naar opleidingen aan de hogescholen en geïntegreerde opleidingen aan de universiteiten.

Wat is het COOCK-programma?

Het COOCK-programma valoriseert (basis)onderzoeksresultaten door de introductie van technologie en/of kennis bij een ruime groep ondernemingen te versnellen. COOCK projecten zijn steeds opgebouwd uit twee onafhankelijke maar onderling verbonden delen. Het eerste deel is gericht op toepassingsgerichte kennisopbouw, vertaalonderzoek en kennisverspreidingsactiviteiten om de onderzoeksresultaten over te dragen naar ondernemingen uit de doelgroep. Het tweede deel omvat de ondernemingsspecifieke projecten, die gericht zijn op de evaluatie, analyse en toepassing van die overgedragen technologie en/of kennis in een bedrijfsspecifieke context.

Meer informatie over de oproep, de voorbesprekingen en de aanvraagprocedure kan je terugvinden op vlaio.be/tetra en vlaio.be/coock

Bron: Flanders Care (Ontdek de projectoproepen TETRA en COOCK voor zorg en gezondheid)

Lees meer

Inventariscampagne in heel Vlaanderen – ondertussen bijkomende metingen in 4 nieuwe gebieden

De Vlaamse Regering en opdrachthouder Karl Vrancken hebben de burgemeesters en provinciegouverneurs aangeschreven met de dringende vraag om mee te helpen in het opstellen van een actuele lijst van mogelijke gebieden waar sprake zou kunnen zijn van een PFAS-verontreiniging. In afwachting van deze lijst, werden op verschillende plaatsen metingen gedaan naar het PFOS-gehalte in de bodem. Voor de sites in Willebroek, Mechelen en in de buurt van brandweeroefenterreinen, gelden vergelijkbare voorzorgsmaatregelen als eerder in en rond Zwijndrecht. Voor de luchtmachtbasis van Kleine Brogel is bijkomend onderzoek nodig.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Inventariscampagne in heel Vlaanderen – ondertussen bijkomende metingen in 4 nieuwe gebieden)

Lees meer

Start waarschuwingsfase van het Vlaams Warmteactieplan

Vanaf vandaag, 16 juni, wordt warm weer voorspeld. Daarom start Zorg en Gezondheid vandaag de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan met adviezen om mensen te beschermen tegen de zon en hitte. Zorg en Gezondheid roept iedereen op om zorg te dragen voor zichzelf en voor anderen. Bij hoge temperaturen vragen immers vooral kinderen en ouderen extra aandacht om eventuele gezondheidsrisico’s tegen te gaan. Alle tips en adviezen zijn te vinden op www.warmedagen.be. 

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Start waarschuwingsfase van het Vlaams Warmteactieplan)

Lees meer