fbpx

Alle artikels in: Algemeen

Vlaamse Regering keurt uitvoeringsbesluit inzake naleving quarantaineplicht goed

Het uitvoeringsbesluit dat uitvoering moet geven aan het nieuwe decreet inzake preventieve gezondheidsbeleid en de organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek geeft de mogelijkheid aan lokale besturen om effectief controle te doen op het naleven van de quarantaineplicht. Minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke is tevreden dat de Vlaamse Regering het besluit heeft goedgekeurd nu het advies van de Vlaamse Toezichtscommissie binnen is: ‘Lokale besturen zullen weten wie, waar en voor hoe lang in tijdelijke quarantaine moet. De burgemeesters krijgen dus een extra instrument in handen om de COVID-19 epidemie op hun grondgebied te bestrijden.’

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Vlaamse Regering keurt uitvoeringsbesluit inzake naleving quarantaineplicht goed)

Lees meer

Verdere verdeling van de vaccinatie in Vlaamse woonzorgcentra

De meeste ziekenhuizen zullen hun eerste vaccins ontvangen op 4, 5 en 6  januari. Nadat ze een dag gebruiken voor de ontdooiing van de vaccins, kunnen ze vanaf 6 januari beginnen te leveren aan de woonzorgcentra. In de opstartweek zullen zij elke dag ongeveer 1 woonzorgcentrum per dag laten beleveren, zodat tegen 10 januari 42 woonzorgcentra hun bewoners gevaccineerd hebben.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Verdere verdeling van de vaccinatie in Vlaamse woonzorgcentra)

Lees meer

Vlaamse regering en sociale partners bereiken Kerstakkoord over het luik koopkracht

De Vlaamse regering bereikte op 24 november samen met de sociale partners een kaderakkoord, dat zal zorgen voor meer koopkracht, meer man- en vrouwkracht en meer veerkracht voor de Vlaamse zorgsector. De Vlaamse Regering maakte daarvoor 577 miljoen euro aan structurele middelen vrij, waarvan 412 miljoen voor koopkrachtverhoging en 165 miljoen voor kwaliteitsmaatregelen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Vlaamse regering en sociale partners bereiken Kerstakkoord over het luik koopkracht)

Lees meer

Oproep kandidaatstelling – Beheersovereenkomst Partnerorganisatie en Organisaties met terreinwerking Preventie

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding wil in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid overgaan tot het sluiten van meerdere beheersovereenkomsten met een partnerorganisatie en met organisaties met terreinwerking.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Oproep kandidaatstelling – Beheersovereenkomst Partnerorganisatie en Organisaties met terreinwerking Preventie)

Lees meer

Vlaams contactonderzoek ruim helft goedkoper dan maximaal voorzien

Het contactonderzoek in Vlaanderen heeft van mei tot november ongeveer 44 miljoen euro gekost. Dat is ruim de helft minder dan de 101 miljoen die maximaal voorzien was voor deze periode. Tot nu toe heeft het contactonderzoek bijna 400.000 personen succesvol telefonisch gecontacteerd, vaak na meerdere pogingen, en zo’n 45.000 huisbezoeken gedaan. Het contactonderzoek bereikt besmette personen en hun contactpersonen zeer volledig en vooral zeer snel, zodat mensen met een hoger risico om besmet te zijn, snel in quarantaine kunnen gaan en zich kunnen laten testen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Vlaams contactonderzoek ruim helft goedkoper dan maximaal voorzien)

Lees meer

Bevolkingsonderzoeken naar kanker zijn kwaliteitsvol maar er zijn meer inspanningen nodig om deelname te verhogen

Het Centrum voor Kankeropsporing, dat de Bevolkingsonderzoeken naar kanker coördineert in opdracht van de Vlaamse overheid, heeft zijn jaarrapport 2020 voorgesteld. Dankzij de Bevolkingsonderzoeken Borst-, Dikkedarm- en Baarmoederhalskanker krijgen jaarlijks meer dan 1.600.000 Vlamingen de uitnodiging om zich te laten onderzoeken. We zien dat er een duidelijke stagnatie is van het aantal deelnames. Daarom worden de inspanningen om de deelname te verhogen opgedreven. Zo wordt er vanaf 2021 in een nieuwe mediacampagne meer ingezet op het motiveren tot actie.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Bevolkingsonderzoeken naar kanker zijn kwaliteitsvol maar er zijn meer inspanningen nodig om deelname te verhogen)

Lees meer

Vaccinatiestrategie geeft voorrang aan woonzorgcentra

De interministeriële conferentie stelde vandaag de vaccinatiestrategie voor ons land voor. De strategie bepaalt de volgorde van doelgroepen voor vaccinatie. Het tempo waarmee die doelgroepen gevaccineerd worden, zal bepaald worden door de snelheid waarmee vaccins geleverd worden. De eerste vaccins zullen voor bewoners en personeel in de woonzorgcentra zijn, daarna volgen de andere residentiële zorgvoorzieningen voor kwetsbare personen, de zorgverleners in de ziekenhuizen en de eerste lijn. De eerste vaccins worden al begin januari verwacht, maar in nog beperkte hoeveelheden. Pas in een latere fase zullen er voldoende vaccins beschikbaar zijn om breed en ook bij niet-prioritaire doelgroepen te vaccineren.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Vaccinatiestrategie geeft voorrang aan woonzorgcentra)

Lees meer

Gezonder naar school door de schoolstraat

Een schoolstraat kan bijdragen tot een aangenamere leefomgeving en kan gezondheidswinst bieden voor de schoolkinderen, zo blijkt uit een studie van onze Partnerorganisatie Milieugezondheidszorg. In 5 testschoolstraten in Vlaanderen werden tweemaal eenzelfde set metingen uitgevoerd. Door de meting vóór de inrichting van de schoolstraat te vergelijken met de meting 3 weken na de start van de schoolstraat, werd beoordeeld of er een gunstig effect was van de schoolstraat. Drie weken na de start van de schoolstraat zijn er subtiele, gunstige veranderingen meetbaar op vlak van mobiliteit, luchtkwaliteit, lawaai, gezondheid en welbevinden. Tijdens de testfase ontstond er ook een groot draagvlak bij de ouders om de schoolstraat definitief te maken.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Gezonder naar school door de schoolstraat)

Lees meer

Testcentra in Vlaanderen breiden testafnamecapaciteit fors uit

Wie zich moet laten testen op COVID-19, kan daarvoor een afspraak maken in een zogeheten test- en triagecentrum. Zo zorgen deze centra ervoor dat de individuele huisartsenpraktijken niet overbelast geraken door testafnames. De huisartsenkringen, die deze testcentra organiseren, zijn er de voorbije weken in geslaagd de capaciteit van deze centra meer dan te verdubbelen. De 70 testcentra in Vlaanderen zijn momenteel in staat zo’n 23.000 tests per dag af te nemen mocht dat nodig zijn.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Testcentra in Vlaanderen breiden testafnamecapaciteit fors uit)

Lees meer

Word buddy op FredenFrieda.be

Via het platform FredenFrieda.be worden mensen die te kampen hebben met eenzaamheid en buddies met elkaar in contact gebracht. De Vlaamse overheid zoekt daarom buddies die het verschil willen maken door een kaartje te sturen, te (video)bellen of op bezoek te gaan bij iemand uit hun buurt.

Hoe werkt het?

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Word buddy op FredenFrieda.be)

Lees meer

Vlaamse woonzorgcentra krijgen elk 50 sneltesten

De komende maand zullen alle woonzorgcentra in Vlaanderen 50 sneltesten ontvangen van de Vlaamse overheid. Met die sneltesten kunnen ze bewoners met symptomen meteen testen en bij een positief resultaat meteen isoleren. Woonzorgcentra die een bredere testronde organiseren om een mogelijke uitbraak in kaart te brengen, zullen vanaf december ook sneltesten kunnen krijgen als deel van een pilootstudie om de betrouwbaarheid van de sneltesten te evalueren. In deze fase zal een woonzorgcentrum elk sneltestresultaat wel nog moeten dubbelchecken met een PCR-test.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Vlaamse woonzorgcentra krijgen elk 50 sneltesten)

Lees meer