Alle artikels in: Algemeen

Aanzienlijke oversterfte tijdens de hittegolf van augustus

Deze zomer werd de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan 2 keer geactiveerd, waarbij gelijktijdig ook de COVID-19 epidemie heerste in ons land. Tijdens lange periodes van hittegolven (of net daarna) wordt een overmatige sterfte* verwacht. Sciensano, het Belgische gezondheidsinstituut, registreerde dan ook een aanzienlijk aantal bijkomende sterfgevallen tijdens de hittegolf van augustus.

Warmteplan al 2 keer geactiveerd

Deze zomer werd de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan al 2 keer geactiveerd:

de eerste keer van 23 tot en met 26 juni, waarbij de oversterfte beperkt bleef;

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Aanzienlijke oversterfte tijdens de hittegolf van augustus)

Lees meer

10 september – Werelddag suïcidepreventie – Samen kunnen we zelfdoding voorkomen

Jaarlijks wordt op 10 september wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding. Ook dit jaar hebben het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie en haar partners het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en de suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg een aantal acties gepland, om de preventie van zelfdoding onder de aandacht te brengen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (10 september – Werelddag suïcidepreventie – Samen kunnen we zelfdoding voorkomen)

Lees meer

Vaccinatiecampagne tegen griep verloopt dit jaar gefaseerd

Gezien het belang van de vaccinatie tegen de seizoensgriep in de context van de COVID-19 pandemie en de beperkte beschikbaarheid van de vaccins, worden de griepvaccins dit najaar gefaseerd ter beschikking gesteld. In een eerste fase worden de vaccins afgeleverd voor de prioritaire doelgroepen voor griepvaccinatie.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Vaccinatiecampagne tegen griep verloopt dit jaar gefaseerd)

Lees meer

Corona: woonzorgcentra voorbereid op het najaar

Het najaar belooft een volgende belangrijke stap te worden in de strijd tegen het coronavirus. De afgelopen weken is hard gewerkt om woonzorgcentra hierop voor te bereiden. Zo komen er mogelijkheden om personeelsleden preventief te testen, is er intussen een stevige voorraad aan beschermingsmateriaal, en is de functie van coördinerend en raadgevend arts versterkt. Op deze manier kunnen woonzorgcentra de gezondheid van hun bewoners bewaken, zonder hen af te sluiten van persoonlijk contact.

Preventief testen van personeel woonzorgcentra

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Corona: woonzorgcentra voorbereid op het najaar)

Lees meer

Nieuwe richtlijnen voor bezoek aan de woonzorgcentra: focus op veiligheid en menselijkheid

De taskforce heeft een kaderrichtlijn opgesteld voor het bezoek aan woonzorgcentra. Een bezoekregeling moet tegelijk warm-menselijk én veilig verlopen, en dat creëert een spanningsveld in deze tijden. De uitdaging voor elke voorziening is te komen tot een bezoekregeling waarbij de bewoner(s) en de familie zich tevreden voelen, die haalbaar is voor de personeelsleden én waarbij de gezondheid en de veiligheid van iedereen wordt gerespecteerd.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Nieuwe richtlijnen voor bezoek aan de woonzorgcentra: focus op veiligheid en menselijkheid)

Lees meer

Overheidscampagne 11miljoenredenen.be toont drijfveren van Belgen om zes gouden regels tegen corona te blijven volhouden

De federale overheid trapt vandaag een nieuwe grootschalige on- en offlinecampagne af – 11miljoenredenen.be – om Belgen extra aan te moedigen om de zes gouden regels tegen corona te blijven volhouden.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Overheidscampagne 11miljoenredenen.be toont drijfveren van Belgen om zes gouden regels tegen corona te blijven volhouden)

Lees meer

Zorg en Gezondheid start opnieuw de waarschuwingsfase van het Vlaams Warmteactieplan

Vanaf woensdag 5 augustus wordt zeer warm weer voorspeld voor een langere periode. Daarom start Zorg en Gezondheid vandaag de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan met adviezen om mensen te beschermen tegen de zon en hitte. Zorg en Gezondheid roept iedereen op om zorg te dragen voor zichzelf en voor anderen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Zorg en Gezondheid start opnieuw de waarschuwingsfase van het Vlaams Warmteactieplan)

Lees meer

Vlaamse controletoren ontsluit patiëntgegevens dieper dan wijkniveau voor lokale besturen

Vanaf vandaag hebben burgemeesters, noodambtenaren, gouverneurs en zorgraden toegang tot een online toepassing die hen toont waar in hun gemeente zich patiënten bevinden met COVID-19. Deze info wordt getoond tot op het niveau van de “statistische sector”, een zeer gedetailleerd niveau tussen het straat- en wijkniveau. De zogeheten ZorgAtlas toont ook de locaties van patiënten per deelgemeente en de leeftijdsverdeling van patiënten.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Vlaamse controletoren ontsluit patiëntgegevens dieper dan wijkniveau voor lokale besturen)

Lees meer

Contactopsporing – de rol van lokale besturen

In het bestrijden van heropflakkeringen van COVID-19 spelen de lokale besturen en de zorgraden met hun netwerk een belangrijke rol. Veel lokale besturen willen die rol op een goede manier opnemen, maar niet iedereen heeft dezelfde noden. Daarom werden 3 scenario’s opgesteld. Om hun werk te vergemakkelijken zal het lokale niveau ook kunnen beschikken over individuele gegevens. Dit zal gebeuren met respect voor beroepsgeheim en patiëntenrechten.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Contactopsporing – de rol van lokale besturen)

Lees meer