fbpx

Alle artikels in: Algemeen

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1000 euro

Studenten die in het academiejaar 2021-2022 aan een onderwijsinstelling in Vlaanderen hun diploma behaalden van bachelor in de verpleegkunde met een studieomvang van 240 studiepunten komen in aanmerking voor een éénmalige onkostenvergoeding van 1000 euro. Meer info volgt nog.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1000 euro)

Lees meer

ICIC23 – Indienen van abstracts over geïntegreerde zorg is mogelijk

Van 22 tot en met 24 mei 2023 vindt in Antwerpen de ‘International Conference on Integrated Care‘ (ICIC) plaats.

Ondertussen plaatste organisator ‘International Foundation on Integrated Care‘ (IFIC) de ‘call for abstracts‘ online. Geïnteresseerden die graag hun onderzoeks-, beleids-, praktijk- of onderwijsverhaal over geïntegreerde zorg tijdens de conferentie willen voorstellen, kunnen hiervoor een abstract indienen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (ICIC23 – Indienen van abstracts over geïntegreerde zorg is mogelijk)

Lees meer

Rapport 'Hoe passen deelwagens in een duurzaam mobiliteitsbeleid dat ook gezondheid vooropstelt?'

Deelwagens vinden de laatste jaren meer en meer hun plaats in de autowereld en onze samenleving. Maar welke invloed hebben ze op onze gezondheid? En op onze publieke ruimte? En hoe passen ze in een duurzaam mobiliteitsbeleid dat ook gezondheid vooropstelt?

Uit het rapport blijkt alvast dat deelwagens zorgen voor:

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Rapport 'Hoe passen deelwagens in een duurzaam mobiliteitsbeleid dat ook gezondheid vooropstelt?')

Lees meer

ICIC23 – indienen abstracts geïntegreerde zorg mogelijk tot 31 oktober

Van 22 tot en met 24 mei 2023 vindt in Antwerpen de ‘International Conference on Integrated Care‘ (ICIC) plaats.

Ondertussen plaatste organisator ‘International Foundation on Integrated Care‘ (IFIC) de ‘call for abstracts‘ online. Geïnteresseerden die graag hun onderzoeks-, beleids-, praktijk- of onderwijsverhaal over geïntegreerde zorg tijdens de conferentie willen voorstellen, kunnen hiervoor een abstract indienen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (ICIC23 – indienen abstracts geïntegreerde zorg mogelijk tot 31 oktober)

Lees meer

Extra plaatsen voor project #kiesvoordezorg

De Vlaamse overheid betaalt het loon van de werknemer zodat die voltijds de opleiding tot zorgkundige kan aanvatten. Studenten krijgen vanaf de eerste schooldag een contract van onbepaalde duur bij een werkgever in de zorg. Als de kandidaat-werknemer afgestudeerd is, kan deze meteen in dienst blijven van de werkgever waarmee hij of zij een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Extra plaatsen voor project #kiesvoordezorg)

Lees meer

Onderzoeken naar PFAS bij omwonenden 3M breiden uit

Vorig jaar besliste de Vlaamse Regering om aan de inwoners die binnen een straal van 5 kilometer van de 3M vestiging te Zwijndrecht en ten westen van de Schelde wonen een bloedanalyse voor PFAS aan te bieden. De voorbije weken schreven bijna 7.000 mensen zich hiervoor in. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist nu om ook de inwoners die op de rechteroever van de Schelde wonen én binnen de perimeter van 5 kilometer rond 3M vallen, de mogelijkheid te geven om een bloedstaal te laten afnemen. Daarnaast wordt ook het onderzoeksopzet van het humaan biomonitoringprogramma bij een 300-tal jongeren nog uitgebreid.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Onderzoeken naar PFAS bij omwonenden 3M breiden uit)

Lees meer

Extra maatregelen om personeelsschaarste aan te pakken in de zorg

De federale regering heeft een aantal maatregelen genomen tegen de personeelsschaarste in de zorg.  Ze gaan gaan met terugwerkende kracht, dat wil zeggen dat ze meteen kunnen ingaan. Met deze maatregelen wil de federale regering de acute nood aan zorgpersoneel aanpakken en de druk verlichten en op korte termijn impulsen geven worden aan de lopende opleidingsinspanningen en het beter ondersteunen van het zorgpersoneel met tijdsbesparende technologische hulpmiddelen. 

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Extra maatregelen om personeelsschaarste aan te pakken in de zorg)

Lees meer

Eerste gevallen van Apenpokken (Monkeypox) in België: stand van zaken en advies

Op basis van het advies van de RAG en de besprekingen in de RMG vat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke de huidige situatie en de adviezen met betrekking tot apenpokken (monkeypox) als volgt samen.

In België, meer bepaald op Vlaams grondgebied, zijn drie gevallen van Apenpokken vastgesteld. In de voorbije weken zijn er ook gevallen vastgesteld in Europa, meer bepaald in het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Spanje en dit, voornamelijk bij mannen die seksuele contacten hebben met andere mannen (MSM), maar niet uitsluitend.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Eerste gevallen van Apenpokken (Monkeypox) in België: stand van zaken en advies)

Lees meer

Contactonderzoek gaat verder met nieuwe samenwerkingen en digitaliseert

Het grootschalige contactonderzoek in Vlaanderen werd tot dusver uitgevoerd door een consortium van callcentra en de ziekenfondsen. Het overheidscontract met deze partners loopt af op 31 mei. Intussen is COVID-19 al beter onder controle. Niettemin blijft contactonderzoek nodig. De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist om het contactonderzoek in een hybride vorm verder te zetten met meer digitale instrumenten, een kleine, wendbare ploeg van 30 agenten en een samenwerking met het contactcenter van de Vlaamse overheid.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Contactonderzoek gaat verder met nieuwe samenwerkingen en digitaliseert)

Lees meer