Bewoners woonzorgcentra minder gefixeerd. Ook meer aandacht voor vroegtijdige zorgplanning.

Vlaamse woonzorgcentra volgen al verschillende jaren de kwaliteit van hun zorgverlening op via indicatoren. Enkele opvallende resultaten over de voorbije jaren zijn dat er beduidend minder bewoners worden gefixeerd en er meer bewoners zijn met een plan voor zorg rond het levenseinde, ofwel vroegtijdige zorgplanning. Ook is er een lichte stijging in het aantal gemelde valincidenten.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Bewoners woonzorgcentra minder gefixeerd. Ook meer aandacht voor vroegtijdige zorgplanning.)