fbpx

Behandeling zorg en diabetes

Hoe beter diabetes wordt aangepakt vanaf de diagnose, hoe minder kans op problemen op lange termijn. Speel op zeker en laat je regelmatig met eenvoudige onderzoeken nakijken op vroege tekens van verwikkelingen.

De behandeling is erop gericht om zo normaal mogelijke bloedsuikerwaarden te bereiken, maar ook om met diabetes een normaal leven te leiden.

Zo kun je de verwikkelingen van diabetes op lange termijn (hart- en vaatziekten, oogproblemen, aantasting van nieren, zenuwschade, voetwonden) maximaal voorkomen en een optimale levenskwaliteit behouden. Diabetes is echter meer dan suiker alleen. Volg je behandeling op zoals af- gesproken met je diabetesteam en gebruik je medicatie correct.

Op die manier is de kans op succes erg groot, maar je speelt beter op zeker. Laat regelmatig met enkele eenvoudige onderzoeken nakijken of je diabetes onder controle is en of er eventueel vroege tekens van verwikkelingen zijn. Risicofactoren zijn immers nog te corrigeren en de verwikkelingen zijn in een vroeg stadium goed te behandelen. Op die manier is het dus mogelijk om erger te voorkomen.

Bloedglucose meten

Voor heel wat mensen met diabetes is zelfmonitoring met een bloedglucosemeter dagelijkse kost. De gemeten waarden laten toe de behandeling bij te sturen.

Educatie

Educatie houdt in dat je kennis en inzicht over diabetes op een doelgerichte manier worden verhoogd. Zorgverleners die opgeleid zijn als diabeteseducator kunnen je hierbij helpen.

Insuline

Bij type 1 diabetes moet vanaf de diagnose onderhuids insuline worden ingespoten. Maar ook bij type 2 diabetes kan op termijn een insulinebehandeling nodig zijn.

Medicatie

Medicatie is een belangrijk wapen in de behandeling van diabetes. De meeste personen met type 2 diabetes moeten 1 of meer bloedglucoseverlagende tabletten innemen.

Gewicht verliezen

Bij overgewicht zorgt een beperkt gewichtsverlies al voor een betere diabetesregeling, maar ook voor andere gezondheidsvoordelen. Belangrijk is om verantwoord af te vallen.

Zorgsystemen en voorzieningen
In België heeft de overheid drie zorgsystemen voorzien waarvoor personen met diabetes in aanmerking kunnen komen, namelijk het voortraject, het zorgtraject en de diabetesconventie.

Hulp van een professional

Diabetes behandelen is teamwork. Je kunt terecht bij verschillende zorgverleners die elk vanuit hun discipline hun steentje kunnen bijdragen.

Aankoop diabetesmateriaal

Je hebt specifiek materiaal nodig om je bloedglucose te meten, en om medicatie zoals insuline toe te dienen.

Deel dit bericht