Alle artikels van admin

Einde lockdown in de woonzorgcentra – nieuwe opnames mogelijk vanaf 8 juni

Sinds 12 maart kunnen woonzorgcentra geen nieuwe bewoners meer opnemen, met een paar uitzonderingen zoals ouderen die uit het ziekenhuis komen. Nadat eerder bezoek al weer mogelijk werd, komt op 8 juni ook een einde aan deze opnamestop en dus aan de lockdown van de Vlaamse woonzorgcentra. Vanaf 8 juni mogen de woonzorgcentra opnieuw ouderen opnemen vanuit hun thuissituatie.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Einde lockdown in de woonzorgcentra – nieuwe opnames mogelijk vanaf 8 juni)

Lees meer

Trauma Aid Belgium schenkt 5 stabilisatieboxen aan OLV

trauma aid belgium schenkt 5 stabilisatieboxen aan OLV

18 mei 2020

Op maandag 12 mei 2020 ontving het OLV-ziekenhuis Aalst 5 stabilisatieboxen van Trauma-Aid Belgium uit handen van psychologe en psychotraumatologe Lieve De Brauw uit Lede. Deze boxen bevatten materiaal om mensen op te vangen, te onderrichten en psychologisch te begeleiden na het meemaken van traumatische gebeurtenissen. Dit zijn de doelstellingen van Trauma-Aid Belgium die zich richt op slachtoffers van trauma die via de reguliere kanalen geen toegang hebben tot psychologische hulp. 
 

lees verder

Bron: Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis, Aalst (Trauma Aid Belgium schenkt 5 stabilisatieboxen aan OLV)

Lees meer

Het Platform ‘Care & Industry together against CORONA!’ als “best practice” door de Europese Commissie.

De Europese Commissie identificeerde, in het kader van de activiteiten van het Clearing House, het vraag en aanbod platform ‘Care & Industry together against CORONA!’, als best practice.

Dit Europees platform, opgezet door Flanders’ Care in samenwerking met de Sector Group Healthcare van het Enterprise Europe Network (E.E.N.), wil door een snelle en efficiënte afstemming van vraag en aanbod, bijdragen tot een betere samenwerking tussen de industrie en de zorg- en welzijnssector. Het platform telt inmiddels om en bij de 600 gevalideerde deelnemers die onderling meer dan 1.200 opportuniteiten matchen en is actief in 37 landen over 3 continenten. 155 E.E.N. collega’s valideren en ondersteunen de deelnemers zodat het platform betrouwbare en veilige contacten mogelijk maakt.

Op uitnodiging van Clearing House stelde Lieve Apers op 19 mei 2020 het platform voor. Een belangrijk aandachtspunt hierbij was de wijze waarop profielen in de diepte worden gescreend zodat de kwaliteit voor dit langer lopend platform kan gegarandeerd worden.

Link naar het platform: Care & Industry together against CORONA

 

 

Bron: Flanders Care (Het Platform ‘Care & Industry together against CORONA!’ als “best practice” door de Europese Commissie.)

Lees meer

Meer bezoek- en contactmogelijkheden in psychiatrische verzorgingstehuizen en residentiële revalidatievoorzieningen

In de psychiatrische verzorgingstehuizen en in de residentiële revalidatievoorzieningen voor psychosociale revalidatie zijn er vanaf 25 mei meer mogelijkheden tot bezoek en contact met familie of naasten. Vanaf dan is in deze voorzieningen opnieuw bezoek mogelijk met meer dan 1 persoon. Er komen ook meer mogelijkheden om de voorziening te verlaten voor activiteiten of bezoeken en om groeps- of sportactiviteiten te organiseren. De gefaseerde versoepeling van de richtlijnen, die was ingezet op 11 mei, wordt zo verder gezet.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Meer bezoek- en contactmogelijkheden in psychiatrische verzorgingstehuizen en residentiële revalidatievoorzieningen)

Lees meer

Nieuw psychiatrisch dagcentrum AZ Jan Palfijn Gent opent maandag 25 mei de deuren

AZ Jan Palfijn Gent opent op maandag 25 mei de deuren van het nieuw psychiatrisch dagcentrum De Kolibrie. Het centrum werd door de overheid erkend voor 10 plaatsen en maandag starten de eerste 6 patiënten met groepstherapie.

Nood aan therapeutische dagtherapie

Het ziekenhuis heeft al een sterk uitgebouwde PAAZ-afdeling (PAAZ, kort voor Psychiatrische Afdeling binnen een Algemeen Ziekenhuis), maar de nood aan specifieke kortdurende en intensieve dagtherapie (zonder overnachting) voor (jong)volwassenen of ouderen die worstelen met depressie, relationele problemen, psychosomatische klachten, angst(en) of middelenafhankelijkheid is groot. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de opening van het dagcentrum met enkele weken werd uitgesteld maar diezelfde crisis heeft er ook toe geleid dat meer mensen geconfronteerd worden met dit soort problematiek. “In het nieuwe dagcentrum leggen we de sleutel tot groei en herstel in handen van onze patiënten: ze nemen actief deel en geven zelf ook mee vorm aan de therapie. Op die manier werken we vanuit de krachten van elk individu en niet vanuit de beperkingen of problemen.”, licht psychiater dr. Céline Cousaert toe. De zorg is bewust laagdrempelig en zeer betaalbaar gehouden. De patiënten worden bij de groepstherapie begeleid door een psychiater, een psycholoog, een therapeut en verpleegkundigen. De aanwezigheid van de verschillende medische en paramedische disciplines binnen het ziekenhuis garanderen bovendien een transdiagnostische en transdisciplinaire werking.

Eigen aanmelding of via (huis)arts

Patiënten kunnen zichzelf aanmelden maar kunnen ook doorverwezen worden door een (huis)arts of andere hulpverlener. Na een screening en intakegesprek volgt een therapieprogramma van 8 weken in nauw overleg met de patiënt én in groep. Op die manier vervult dagcentrum De Kolibrie een brugfunctie tussen de thuissituatie, andere actoren binnen de geestelijke gezondheidszorg en de PAAZ. Het dagcentrum probeert een opname in de PAAZ zoveel mogelijk te vermijden en streeft naar een snelle en succesvolle re-integratie naar de maatschappij.

Het dagcentrum bevindt zich in een aparte, rustige vleugel van het AZ Jan Palfijn ziekenhuis en omvat een onthaalruimte en verschillende therapieruimtes. De eerste zes patiënten starten maandag 25 mei  met een 8 weken durende dagtherapie, 12 patiënten staan al op de wachtlijst.   

Meer info

Bron: Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn, Gent (Nieuw psychiatrisch dagcentrum AZ Jan Palfijn Gent opent maandag 25 mei de deuren)

Lees meer